fbpx

Weź udział w SOLARPUNKOWYM KONKURSIE FIKCJI KLIMATYCZNEJ

OGŁASZAMY SOLARPUNKOWY KONKURS FIKCJI KLIMATYCZNEJ, KTÓREGO WYNIKI POZNAMY PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI FESTIWALU PRZYSZŁOŚCI BOMBA MEGABITOWA!

 

Pełnoprawne miasto powstałe z obozu dla uchodźców założonego w tym miejscu dwie dekady wcześniej. Jego mieszkańcy mówią własnym dialektem, mieszanką ponad pięciu języków. Ich relacje z sąsiednimi społecznościami i państwami uważającymi miasto za ziemię niczyją, którą w każdej chwili można zagarnąć.

Grupa lekarzy i inżynierów z kraju Globalnego Południa wyrusza z misją na Północ, aby pomóc tamtejszym specjalistom przeżyć w świecie po Wielkiej Zapaści Internetu, w którym Sztuczna Inteligencja nic już nie podpowie, a Chmura nie obliczy wytrzymałości filarów mostu.

Barwna gromadka neoarcheologów, ekspertów od danych, lekarzy i biohakerów przeszukuje bazy danych upadłych korporacji farmaceutycznych w poszukiwaniu leków i rozwiązań, które działały, ale były zbyt tanie, by kapitalistyczni giganci chcieli je wprowadzić na rynek. Skoro tak wiele leków i procedur przestało istnieć lub jest niezwykle trudno dostępnych, może to jest właśnie największa szansa na znalezienie nowych lekarstw?

A może zainspiruje Was jakaś zupełnie inna historia, inne miejsce, w innym czasie? Chcielibyście opowiedzieć swoją wizję przyszłości? Zapraszamy do udziału w konkursie fikcji klimatycznej!  

Tegoroczna edycja Festiwalu Bomba Megabitowa poświęcona będzie klimatowi. Kryzys klimatyczny to fakt; widzimy go nie tylko w mediach informujących o huraganach w odległych zakątkach świata, ale także w naszym codziennym życiu. Katastrofa ekologiczna nie jest już tylko odległą wizją futurologów, lecz procesem rozgrywającym się na naszych oczach i niewątpliwie warunkuje ona wszelkie wyobrażenia przyszłości, jakie dzisiaj tworzymy.

Niepokojące zjawisko depresji klimatycznej oraz rosnące poczucie bezradności są zrozumiałą reakcją wobec jaskrawo widocznych i coraz bardziej odczuwalnych konsekwencji katastrofy ekologicznej. Poczucie nadchodzącego kataklizmu nie ułatwia nam dokonywania zmian. Aby zaangażować się w aktywizm na rzecz nowej, lepszej przyszłości, należy sobie najpierw tę przyszłość wyobrazić. Wychodząc z takiego założenia, nasz konkurs oparliśmy na ideach solarpunku, które ze świadomości klimatycznej nie wysuwają katastroficznych czy defetystycznych wniosków, lecz inspirują do twórczych poszukiwań alternatywnych, bardziej optymistycznych scenariuszy oraz zachęcają do wdrażania ich w życie. Organizując nasz konkurs, pragniemy przede wszystkim skłonić do zmiany myślenia o kryzysie klimatycznym oraz wyobrażenia sobie innej przyszłości, w której społeczeństwa, w odpowiedzi na nowe wyzwania, będą funkcjonować na nowych, lepszych zasadach.

Jesteśmy w stanie ograniczyć skutki katastrofy, powstrzymać jej dalszy rozwój i radzić sobie z tymi zmianami, które już zaszły. Jednak by tego dokonać, będą potrzebne nie sporadyczne działania i doraźne rozwiązania, ale głębokie przemiany kulturowe i zmiana stylu życia. Nie można ich zresztą traktować jako kary. Warto spojrzeć na nie jako na szansę: możemy być szczęśliwi, żyjąc w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zbawienia nie należy szukać ani w technologii, ani w znanych z hollywoodzkich superprodukcji bohaterach w pojedynkę ratujących świat przed zagładą. Należy wspólnie wyobrazić sobie przyszłość na nowo i na nowych zasadach: kolektywności, odpowiedzialności, odżywalności.

Celem konkursu jest zachęcanie do poszukiwania rzetelnej wiedzy na temat współczesnej nam rzeczywistości – szczególnie pod kątem kwestii klimatycznych – wnikliwej analizy i dostrzegania możliwych konsekwencji zachodzących procesów. Chcemy, aby nasz konkurs promował odpowiedzialne postawy i świadomość potrzeby zmian społecznych, ale także budował poczucie sprawczości i działanie na rzecz lepszej przyszłości. Zależy nam również na propagowaniu czytelnictwa, zachęceniu do samodzielnego tworzenia utworów literackich i sięgania po literaturę w celu rozwoju własnego warsztatu pisarskiego. Promując zwycięskie prace podczas międzynarodowego Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa, umożliwimy autorom i autorkom prezentację własnych dokonań twórczych.

[i]

TERMINY, WYMAGANIA KONKURSOWE ORAZ NAGRODY:

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz młodzi dorośli do 27 roku życia. Uczestnicy konkursu do dnia 24 lipca 2022 r. przesyłają w formie elektronicznej na adres solarpunk@kbf.krakow.pl pracę literacką[1] (opowiadanie, pamiętnik, dziennik, utwór sceniczny, jednoaktówka i temu podobne) napisaną w konwencji science fiction lub fikcyjnego reportażu, przedstawiającą rozwój akcji  umożliwiającej prezentację futurystycznej wizji dotyczącej klimatu. Objętość nie może przekroczyć 9 000 znaków ze spacjami.

Oceniające prace jury będzie zwracać szczególną uwagę na zakorzenienie wizji przyszłości w rzeczywistości, sygnalizowanie w utworze potrzeby zmiany społecznej i działań kolektywnych, zamiast uciekania się do działań indywidualnych, spójność świata przedstawionego, atrakcyjność fabularną, technikę literacką oraz prezentowaną w pracy pozytywną wizję przyszłości.

Przy tworzeniu pracy uczestnicy mogą posłużyć się „writing prompts” opublikowanymi na stronie www.solarpunk.edu.pl. Inspiracja „writing prompts” w pracy uczestników nie będzie miała wpływu na ocenę pracy.

Na autorów najwyżej ocenionych prac przewidujemy prac przewidziane są następujące nagrody:

  • Nagroda za pierwsze miejsce 1500 zł brutto.
  • Nagroda za drugie miejsce: 1000 zł brutto.
  • Nagroda za trzecie miejsce: 500 zł.

Ponadto wszystkie wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach internetowych Krakowa Miasta Literatury UNESCO (www.miastoliteratury.pl), Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa (www.bombamegabitowa.pl) oraz Solarpunkowego Konkursu Fikcji Klimatycznej (www.solarpunk.edu.pl).

 

Pełna treść regulaminu oraz lista „writing prompts” znajduje się poniżej:

 

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy wysyłać na adres mailowy solarpunk@kbf.krakow.pl

 

[1] Osoby przesyłające swoje prace prosimy o dołączenie do treści maila klauzuli zgody o następującym brzmieniu:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków moich danych osobowych podanych w zgłoszeniu do konkursu pn. WIDZIAŁAM PRZYSZŁOŚĆ. SOLARPUNKOWY KONKURS FIKSJI KLIMATYCZNEJ. oraz w toku procedury konkursowej – dla potrzeb realizacji przedmiotowego konkursu zgodnie z jego Regulaminem.

[i] Tytuł: Solar Ascension [https://www.deviantart.com/astral-requin/art/Solar-Ascension-808565337] Autor: Astral-Requin [https://www.deviantart.com/astral-requin], Licencja: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/]

 

Wpisz szukaną frazę: