fbpx

Zostań wolontariuszem podczas sesji UNESCO

Dołącz do zespołu wolontariuszy 41. sesji Komitetu światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w dniach 2-12 lipca 2017 roku!

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrządowe spotkania 21 państw członków Komitetu dotyczące ogólnej polityki i zasad realizacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Obrady Komitetu mają ściśle ustalony porządek. Od 1977 r. odbywają się w różnych miastach na świecie. Polska jako Państwo-Strona Konwencji, członek Komitetu, ma zaszczyt organizować i przewodniczyć 41. sesji, która będzie miała miejsce w Krakowie. Przedmiotem spotkania, podobnie jak w ubiegłych latach, będą decyzje dotyczące wpisania nowych dóbr na Listę światowego dziedzictwa, przegląd i ocena stanu zachowania obiektów na Liście światowego dziedzictwa w zagrożeniu oraz dyskusje nad problematyką ochrony światowego dziedzictwa.

Organizatorem 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa z ramienia polskiego rządu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przygotowuje spotkanie we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władzami miasta Kraków. W imieniu MKiDN organizatorem wykonawczym i koordynatorem Sesji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Sesja KŚD jest zamkniętym spotkaniem, w którym – oprócz członków Komitetu – biorą udział przedstawiciele pozostałych państw-stron Konwencji, obserwatorzy, media. W sumie około 2,5 tys. osób. Plan Sesji zakłada obrady Komitetu, jak również konferencje i spotkania powiązane z programem Sesji odbywające się równolegle i programowo z nią połączone. W planie zostały także ujęte liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, wystawy, wykłady i inne wydarzenia organizowane specjalnie dla uczestników.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM 41. SESJI KOMITETU ŚWIATOWEGO UNESCO

Termin: Dyspozycyjność w dniach 1-13 lipca 2017 r.

Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków 30-302.

Oczekiwania:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi także w międzynarodowym środowisku,
 • znajomość języka angielskiego i / lub francuskiego na poziomie minimum B1 (potwierdzona certyfikatem lub odpowiednim dyplomem),
 • doświadczenie w pracy wolontarystycznej,
 • gotowość pracy w różnych godzinach w ciągu dnia i wieczorem,
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienie,
 • udział w szkoleniach w dniach 12-13 czerwca 2017r.

Mile widziane:

 • zainteresowanie kulturą i dziedzictwem światowym,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • doświadczenie w organizacji dużych konferencji lub spotkań międzynarodowych.

Zadania wolontariuszy:

Wolontariusze podczas Sesji będą głównym wsparciem organizatora w zakresie pomocy uczestnikom w poruszaniu się po Centrum Kongresowym oraz informowaniu ich o wszystkich wydarzeniach towarzyszących Sesji. Będą także:

 1. wsparciem przy rejestracji uczestnikówi wydawaniu materiałów konferencyjnych,
 2. informowali uczestników sesji o programie sesji, lokalizacji poszczególnych elementów programu sesjii wydarzeń równoległych,
 3. pomagali w dotarciu do poszczególnych sal/pomieszczeń,
 4. wsparciem podczas wydarzeń towarzyszących w ICE,
 5. pomagali w prowadzeniu stoisk z publikacjami,
 6. wsparciem podczas obrad plenarnychi innych spotkań ( podawanie mikrofonów, przygotowywanie ksero, składanie kompletów dokumentów)
 7. pomagali przy drobnych pracachporządkowych,
 8. pomagali przy obsłudze biura prasowego.

Do wszystkich działań wolontariusze zostaną przygotowani podczas szkoleń, prowadzonych przez pracowników Krakowskiego Biura Festiwalowego oraz członków zespołu koordynującego organizację Sesji. Podczas szkoleń wolontariusze poznają najważniejsze fakty z zakresu ochrony dziedzictwa światowego, zapoznają się szczegółowo z przebiegiem Sesji, poznają program wydarzeń towarzyszących oraz topografię Centrum Kongresowego. Zapewniamy również przeszkolenie BHP.

Szkolenia odbędą się w siedzibie ICE w dniach 12-13 czerwca 2017 r. Uczestnictwo

w szkoleniu jest obowiązkowe.

Wolontariuszom zapewniamy:

 • podpisanie umowy wolontariackiej,
 • ubezpieczenie NNW,
 • szkolenia z zakresu działalności Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 • zaświadczenie po zakończeniu wydarzenia,
 • koszulki oraz identyfikator,
 • wyżywienie (obiad oraz kolacja) oraz napoje przez cały dzień,
 • hologram upoważniający do darmowych przejazdów komunikacją miejską w trakcie trwania Sesji,
 • wszystkie materiały informacyjne towarzyszące Sesji.

Wolontariat przy Sesji KŚD UNESCO to unikalna okazja do uczestniczenia w prestiżowym, wydarzeniu o międzynarodowym charakterze, podczas którego dyskutowane będą najważniejsze kwestie dotyczące światowego dziedzictwa kulturowego. To także okazja do bycia częścią wyjątkowo skomplikowanej i złożonej operacji logistycznej, jaką jest tak gigantyczna konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia dostępne tylko dla zarejestrowanych uczestników.

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wolontariuszami mogą zostać osoby pełnoletnie, które wypełnią załączony do ogłoszenia formularz zgłoszeniowy oraz – po zaproszeniu ze strony Krakowskiego Biura Festiwalowego – wezmą udział w szkoleniu. Wypełniony formularz należy odesłać na adres: wolontariat@biurofestiwalowe.pl

Więcej informacji o Sesji tutaj.

Wpisz szukaną frazę: