fbpx

Zapraszamy na szkolenie, jak prowadzić warsztaty literackie dla dzieci

PROPAGACJE _ Jak prowadzić literackie warsztaty dla dzieci?

Zapraszamy na cykl szkoleń dla nauczycielek i nauczycieli edukacji przedszkolnej.

Celem projektu szkoleniowego realizowanego przez KBF, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 imienia Janusza Korczaka w Krakowie jest podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności nauczycielek i nauczycieli krakowskich przedszkoli w zakresie realizacji działań edukacyjnych związanych z literaturą dla dzieci. Projekt zakłada stworzenie narzędzi zapewniających poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie prowadzenia warsztatów literackich dla przedszkolaków.

Projekt PROPAGACJE jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie warsztatami literackimi dla dzieci prowadzonymi od czerwca 2021 roku w Pałacu Potockich przez parę edukatorów: Beatę Kwiecińską i Macieja Dąbrowskiego (Literackie Chwile) i ma umożliwić transfer metodologii tworzenia i prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym inspirowanych dziecięcą literaturą.
W projekcie założono adekwatny dobór narzędzi edukacyjnych zarówno do potrzeb uczestników jak i prezentowanego materiału.

W ramach PROPAGACJI zaplanowano organizację sześciu spotkań szkoleniowych dla nauczycielek krakowskich przedszkoli (w tym praktyczna nauka umiejętności)
Projekt ma charakter eksperymentalny i zakłada praktyczną naukę umiejętności.

Cele projektu:
● Podniesienie kwalifikacji i wiedzy nauczycielek krakowskich przedszkoli – 30 osób, w zakresie realizacji działań edukacyjnych

● Nabycie przez 30 nauczycielek krakowskich przedszkoli, praktycznych umiejętności organizacji warsztatów literackich dla dzieci

● Stworzenie możliwości eksperymentowania, uwolnienie potencjału twórczego i realizacji własnych pomysłów

● Wymiana doświadczeń nauczycieli krakowskich przedszkoli w zakresie organizacji warsztatów literackich

● Zapewnienie narzędzi do wzrostu wiedzy i rozwoju kadr edukacyjnych poprzez stworzenie forum / platformy (strony na FB) internetowej dot. inspiracji do organizacji warsztatów literackich

Harmonogram projektu:
19 grudnia 2022 – 18 maja 2023
2 grupy po 15 osób

I grupa 14-16.00

II grupa 17.00 – 19.00

Szkolenia odbywać się będą w Pałacu Potockich ( Rynek Główny 20 Kraków), siedzibie Krakowa Miasta Literatury Unesco.
Daty zajęć:
19 grudnia, 19 stycznia, 16 lutego, 23 marca, 20 kwietnia, 18 maja

ZAPISY NA SZKOLENIA TUTAJ

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisz szukaną frazę: