fbpx

Inteligencja: sztuczna, ludzka, emocjonalna i inne jej oblicza. Czy stoimy w obliczu cywilizacyjnej szansy czy kryzysu?

Tegoroczna edycja Festiwalu Przyszłości to rozmowa o inteligencji, jej rodzajach, typach i kontekstach. Sztuczna inteligencja to fenomen, na którym skupiamy się na Festiwalu Bomba Megabitowa od pierwszej edycji. W 2023 chcemy o inteligencji porozmawiać szerzej. Rozwój AI jest dziś niezaprzeczalnym faktem, ale to jego co jego implikacje etyczne i społeczne będą decydowały o krajobrazie przyszłości. Ale inteligencja, zarówna ta ludzka jak i ta nieludzka, to też coś co zadecyduje o przyszłości w ogóle. Zarówno tempo rozwoju jak i ilość sytuacji kryzysowych z którymi dziś się borykamy sprawia, że bierna postawa wobec zmian jest niemożliwa.

Festiwal od pierwszej edycji ma charakter interdyscyplinarny i łączy ze sobą dziedziny, które łączył też Stanisław Lem – technologię, kulturę i naukę. Trzecia edycja zbudowana będzie w sposób analogiczny, a na jednej scenie spotkają się przedstawiciele wszystkich tych trzech światów, żeby rozmawiać o obliczach inteligencji.

Poprzednie edycje:
Edycja 2021 poświęcona była futurologii, spojrzeniu przyszłość, edycję 2022 zdominowały tematy związane z kwestiami klimatycznymi i ekologicznymi.

Wśród gości:
Wodzisław Duch, Jacek Dukaj, Szczepan Twardoch, Dorota Welman, Krzysztof Zanussi, Omenaa Mensah, Bartłomiej Topa, Borys Szyc, Michał Rusinek.

Więcej informacji na https://bombamegabitowa.com/

Wpisz szukaną frazę: