fbpx

Rusza nabór do piątej edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Ponad 150 projektów literackich otrzymało już wsparcie w ramach czterech edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Celem konkursu jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych nawiązujących do literackiego charakteru Krakowa, jego pisarskiego dziedzictwa oraz najważniejszych postaci i zjawisk życia kulturalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2024 roku.

 

To już piąta edycja Nagrody KMLU ustanowionej na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa w 2020 roku. Nagrodzono już 150 wartościowych publikacji literackich. Z każdym rokiem grono wyróżnionych autorów rośnie, powiększa się nie tylko o uznanych twórców, ale – co szczególnie cieszy – o nowe literackie odkrycia i talenty. Książki wspierane przez Kraków Miasto Literatury UNESCO zdobywają nagrody branżowe, a ich autorzy i autorki osiągają sukcesy w konkursach i plebiscytach. Nagroda jest jednym z wielu narzędzi nieustannej pracy na rzecz środowiska literackiego i wspierania różnorodności w sektorze wydawniczym – mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

 

Nagroda KMLU jest kolejnym – obok przyznawanych od 1994 roku Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa oraz nagród literackich w dziedzinie poezji, prozy, debiutu czy książki dziecięcej – doskonale funkcjonującym narzędziem wsparcia dla lokalnego środowiska literackiego. Wyróżnienie ma za zadanie wspomagać inicjatyw wiążące się z literackim dziedzictwem miasta i współtworzące jego zróżnicowaną współczesność.

 

Naszym celem jest wsparcie twórców związanych z projektami wydawniczymi w szerokim rozumieniu: autorek i autorów, ilustratorek i ilustratorów, osób odpowiedzialnych za redakcję, tłumaczek i tłumaczy. Książka jest przecież efektem pracy i zaangażowania wielu ludzi: jesteśmy konsekwentni w takim rozumieniu procesu twórczego i takim definiowaniu ekosystemu literackiego Krakowa – tłumaczy Urszula Chwalba, kuratorka programu KMLU i przewodnicząca  komisji oceniającej wnioski.

 

Dotychczasowi laureaci i laureatki reprezentowani byli zarówno przez duże wydawnictwa działające na rynku książki (m.in. wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Literackie), jak i przez oficyny niszowe (m.in. Wydawnictwo Ha!art, Wydawnictwo Nisza, Wydawnictwo Drzazgi, Wydawnictwo Officyna, Fundacja KONTENT, Wydawnictwo Wolno).

 

Wśród już nagrodzonych znalazły się projekty literackie m.in.: Marcina Oskara Czarnika („Misterium”), Jacka Dehnela i Piotra Tarczyńskiego („Śmierć na Wenecji”), Anny Goc („Głusza”), Mateusza Górniaka („Trash Story”, „Dwie powieści ruchu”), Olgi Górskiej („Nie wszyscy pójdziemy do raju”), Katarzyny Kobylarczyk („Ciałko. Hiszpania kradnie swoje dzieci”), Małgorzaty Lebdy („Łaskawe”), Cezarego Łazarewicza („Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa”), Radka Raka („Agla. Alef”), Barbary Sadurskiej („Bajka. Bajeczka”) czy Ishbel Szatrawskiej („Toń”). Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie: www.miastoliteratury.pl.

 

O jakości nagradzanych projektów zaświadczają sukcesy ich autorek i autorów – tylko w 2023 roku otrzymali oni ponad 40 nominacji, nagród i wyróżnień w najważniejszych konkursach literackich w Polsce. Wśród największych sukcesów należy wymienić chociażby: Nagrodę Kościelskich i Nagrodę Conrada dla Urszuli Honek za opowiadania „Białe noce” (Wydawnictwo Czarne) oraz Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego dla „Głuszy” Anny Goc (Wydawnictwo Dowody). Natomiast wśród 20 książek nominowanych do nagrody literackiej Nike aż pięć tytułów zostało wydanych pod patronatem KMLU: „Trash Story” Mateusza Górniaka (Wydawnictwo Ha!art), „Nie wszyscy pójdziemy do raju” Olgi Górskiej, absolwentki kursu pisania powieści KMLU (Wydawnictwo Drzazgi), „Zapiski wariatki” Aleksandry Młynarczyk-Gemzy (wydawnictwo Znak), „Dom ojców” Andrzeja Muszyńskiego (Wydawnictwo Czarne) i „Szczelinami” Wita Szostaka (Powergraph). Książki autorów związanych z nagrodą KMLU znalazły się też w finałach Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, Nagrody Literackiej Gdynia i wielu innych.

 

Jak aplikować?

 

Nagroda KMLU ma charakter indywidualny i jest przyznawana pisarzom/pisarkom, ilustratorom/ilustratorkom, redaktorom/redaktorkom i tłumaczom/tłumaczkom uczestniczącym w powstaniu publikacji. O wyróżnienie mogą się również ubiegać wydawcy zgłaszający kandydatury wybranych twórców i twórczyń.

 

Wniosek powinien zawierać m.in. opis projektu wydawniczego, dotychczasowe dokonania kandydata w zakresie działalności literackiej czy recenzję planowanej publikacji. Jeden wniosek o przyznanie nagrody może dotyczyć wyłącznie jednego autora, niezależnie od tego, czy stworzony przez niego utwór jest dziełem samodzielnym czy współautorskim.

 

Oceny wniosków dokonywać będzie komisja w składzie: Robert Piaskowski (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury), prof. dr hab. Dorota Kozicka (Katedra Krytyki Współczesnej UJ), a także Urszula Chwalba, Szymon Kloska i Marcin Dyrcz (Dział Literacki KBF).

 

Termin nadsyłania zgłoszeń do piątej edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO upływa 15 marca 2024 roku. Ogłoszenie laureatów/laureatek nastąpi nie później niż 8 kwietnia 2024 roku.

 

Nagrodzone projekty wydawnicze zostaną objęte szczególnymi działaniami, do których zalicza się m.in. promocję w mediach społecznościowych KMLU i organizację spotkań premierowych w księgarniach kameralnych lub Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.

 

Szczegółowe informacje o dokumentacji wnioskowej koniecznej do wzięcia udziału w konkursie znajdują się w regulaminie Nagrody KMLU.

 

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą książkową. Wyróżnienie jest elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

 

Organizatorem konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa i operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/972/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 roku).

 

Załączniki:

 

 

W razie pytań dotyczących postępowania konkursowego prosimy o kontakt z Marcinem Dyrczem, sekretarzem Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO: marcin.dyrcz@kbf.krakow.pl, tel. +48 789 359 521.

Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy przesłać:

  • w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny – Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pózn. zm.) na adres mailowy nagroda@miastoliteratury.pl

lub

  • w formie pisemnej do Krakowskiego Biura Festiwalowego, adres do korespondencji: Marcin Dyrcz. Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, z dopiskiem „Nagroda KMLU 2024”.

W przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej wnioskujący jest zobowiązany do przesłania kopii zgłoszenia na adres nagroda@miastoliteratury.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2024.

Wpisz szukaną frazę: