fbpx

Rusza nabór do IV edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO nastąpi w dniu 11 kwietnia 2023 roku.

 

110 projektów literackich otrzymało już wsparcie w ramach trzech edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Rozpoczynamy czwartą odsłonę konkursu, którego celem jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych nawiązujących do literackiego charakteru Krakowa, jego dziedzictwa oraz najważniejszych postaci i zjawisk życia kulturalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 roku.

Ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest kolejnym – obok przyznawanych od 1994 roku Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa – mechanizmem wsparcia dla lokalnego środowiska literackiego. W dotychczasowych trzech edycjach Nagrody wyróżniliśmy już ponad 120 znakomitych inicjatyw wydawniczych odwołujących się do literackiego dziedzictwa Krakowa i współtworzących bogatą, mozaikową współczesność Miasta Literatury UNESCO – mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Nagroda ma wspierać lokalne środowisko literacko-wydawnicze, promować literackie dziedzictwo miasta oraz umacniać wizerunek Krakowa jako Miasta Literatury UNESCO.

Co ważne, nagroda skierowana jest do grupy obejmującej rozmaite zawody ściśle związane z literaturą: do autorów i autorek, tłumaczy i tłumaczek, ilustratorów i ilustratorek, redaktorów i redaktorek, gdyż jej kluczowym założeniem jest wspieranie całego literackiego ekosystemu Krakowa – dodaje Carolina Pietyra, dyrektorka KBF – instytucji kultury Miasta Krakowa, operatora programu KMLU.

Przy wsparciu finansowym Nagrody KMLU ukazały się w minionym roku m.in. świetnie przyjęty przez recenzentów i czytelników prozatorski debiut Olgi Górskiej Nie wszyscy pójdziemy do raju (Drzazgi), przygotowany przez Wydawnictwo Znak tomik poetycki Kości słonych wód. Wiersze wybrane Johna F. Deane’a w tłumaczeniu Agaty Hołobut i Justyna Huni czy Agla. Alef, najnowsza powieść laureata Nagrody Nike Radka Raka.

Dotychczasowi laureaci i laureatki reprezentowani byli zarówno przez duże wydawnictwa działające na rynku książki i posiadające w swojej ofercie pozycje najznakomitszych polskich i zagranicznych pisarzy (m.in. Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Literackie), jak i przez oficyny niszowe (m.in. Korporacja Ha!art, Nisza, Wydawnictwo Drzazgi, Wydawnictwo Officyna, Fundacja KONTENT, Wydawnictwo Wolno).

Wśród nagrodzonych do tej pory zgłoszeń znalazły się projekty literackie m.in.: Waldemara Bawołka (2021), Wojciecha Bonowicza (2022), Krystyny Dąbrowskiej (2022), Przemka Dębowskiego (2020), Olgi Górskiej (2022), Magdaleny Heydel (2020), Olgi Hund (2020), Igora Jarka (2020), Jakuba Kornhausera (2021), Ryszarda Krynickiego (2021), Katarzyny Kubisiowskiej (2020), Aleksandry Lipczak (2020), Ewy Lipskiej (2020), Małgorzaty Nocuń (2022), Wojciecha Nowickiego (2020), Łukasza Orbitowskiego (2022), Zośki Papużanki (2021), Radka Raka (2022), Barbary Sadurskiej (2022), Sławomira Shutego (2020) czy Wita Szostaka (2020).

Pełna lista nagrodzonych dostępna na stronie www.miastoliteratury.pl.

Nagrodzone projekty wydawnicze zostaną objęte działaniami promocyjnymi w mediach społecznościowych KMLU i organizacją spotkań premierowych w księgarniach kameralnych lub Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.

 

Jak aplikować?

 Nagroda KMLU ma charakter indywidualny i jest przyznawana pisarzom/pisarkom, ilustratorom/ilustratorkom, redaktorom/redaktorkom i tłumaczom/tłumaczkom uczestniczącym w powstaniu publikacji. O wyróżnienie mogą się również ubiegać wydawcy zgłaszający kandydatury wybranych twórców i twórczyń.

Wniosek powinien zawierać m.in. opis projektu wydawniczego, dotychczasowe dokonania w zakresie działalności literackiej kandydata/kandydatki czy recenzję planowanej publikacji. Jeden wniosek o przyznanie nagrody może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata/kandydatki, niezależnie od tego, czy stworzony przez niego/nią utwór jest dziełem samodzielnym czy współautorskim.

Oceny wniosków dokonywać będzie komisja w składzie: Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury, dr hab. Dorota Kozicka, Katedra Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urszula Chwalba, Szymon Kloska, Marcin Dyrcz z Działu Literackiego KBF

Termin nadsyłania zgłoszeń do IV edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO upływa 28 lutego 2023 roku. Ogłoszenie laureatów/laureatek nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2023 roku. Szczegółowe informacje o dokumentacji wnioskowej koniecznej do wzięcia udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie Nagrody KMLU.

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą książkową. Nagroda jest elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Organizatorem konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa i operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/972/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 roku).

 

Załączniki:

W razie pytań dotyczących postępowania konkursowego prosimy o kontakt z Marcinem Dyrczem, sekretarzem Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO: marcin.dyrcz@kbf.krakow.pl, tel. +48 789 359 521.

 

Wpisz szukaną frazę: