fbpx
Celem konkursu, realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków, jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych nawiązujących do literackiego charakteru Krakowa, jego dziedzictwa oraz najważniejszych postaci i zjawisk życia kulturalnego.

Dotychczasowi laureaci i laureatki reprezentowani byli zarówno przez duże wydawnictwa działające na rynku książki i posiadające w swojej ofercie pozycje najznakomitszych polskich i zagranicznych pisarzy (m.in. Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Literackie), jak i przez oficyny niszowe (m.in. Korporacja Ha!art, Nisza, Wydawnictwo Drzazgi, Wydawnictwo Officyna, Fundacja KONTENT, Wydawnictwo Wolno).

Nagrodą wyróżnione/wyróżnieni zostali m.in.: Adrianna Alksnin (2020), Agata Hołobut (2022), Agata Puwalska (2022), Agnieszka Dauksza (2020), Ahsan Ridha Hassan (2021), Aleksandra Fabia (2022), Aleksandra Lipczak (2020), Aleksandra Wojtaszek (2021), Andrzej Dybczak (2022), Andrzej Muszyński (2021), Anna Goc (2021), Anna Kaszuba-Dębska (2021), Anna Świątek (2021), Artur Przybysławski (2021), Artur Wabik (2022), Barbara Sadurska (2022, 2020), Barbara Woźniak (2021), Bartosz Sadulski (2020), Beata Chomątowska (2022), Bronisław Maj (2022), Dominika Słowik (2020), Elżbieta Łapczyńska (2020), Elżbieta Wojnarowska (2020), Ewa Lipska (2020), Ewa Mańkowska-Grin (2020), Filip Matwiejczuk (2020), Franciszek Bunsch (2022), Gabriel Borowski (2021), Grzegorz Jankowicz (2020), Igor Jarek (2022, 2020), Ireneusz Kania (2021), Jacek Hajduk (2021), Jakub Kornhauser (2021), Jakub Wiśniewski (2022), Jakub Woynarowski (2020, 2022), Jan Rojewski (2022), Janusz Sepioł (2021), Jerzy Franczak (2022), Joanna Gromek-Illg (2021), Joanna Łopusińska (2020), Justyn Hunia (2022), Justyna Tomska (2021), Karolina Macios (2020), Katarina Šalamun-Biedrzycka (2022), Katarzyna Kubisiowska (2020), Krystyna Czerni (2022), Krystyna Dąbrowska (2022), Krzysztof Bartnicki (2021), Krzysztof Burnetko (2021), Krzysztof Lisowski (2022), Krzysztof Umiński (2021), Liliana Hermetz (2020), Łucja Malec-Kornajew (2021), Łukasz Orbitowski (2022), Maciej Jakubowiak (2020), Maciej Miłkowski (2021), Maciej Piotr Prus (2020), Maciej Rożen (2020), Maciej Stroiński (2022), Maciej Topolski (2020), Macio Moretti (2020), Magdalena Heydel (2020), Magdalena Moskal (2021), Małgorzata Nocuń (2022), Marcin Baran (2021), Marcin Polak (2020), Marcin Wilk (2020), Marek Marciniak (2021), Maria Karpińska (2020), Mariusz Wollny (2020, 2021), Marta Eloy Cichocka (2021), Marta Ignerska (2021), Marta Sokołowska (2021), Mateusz Górniak (2021), Mateusz Pakuła (2021), Michał Zabłocki (2020, 2022), Miłosz Biedrzycki (2021), Olga Górska (2022), Olga Hund (2020), Olga Rembielińska (2022), Patryk Kosenda (2021), Patryk Szaj (2021), Paweł Dunin-Wąsowicz (2020), Piotr Florczyk (2022), Piotr Marecki (2022), Piotr Oczko (2021), Piotr PIO Kaliński (2020), Przemek Dębowski (2020), Przemysław Liput (2021), Radek Rak (2022), Ryszard Krynicki (2021), Ryszard Wojnakowski (2020), Sławomir Shuty (2020), Søren Gauger (2020), Szymon Opryszek (2020), Teresa Tyszowiecka blask! (2021), Tomasz Pindel (2021), Urszula Honek (2020), Waldemar Bawołek (2021), Wit Szostak (2020, 2022), Wojciech Bonowicz (2020, 2022), Wojciech Nowicki (2020), Zośka Papużanka (2021).

Dla kogo

Nagroda KMLU ma charakter indywidualny i jest przyznawana pisarzom, ilustratorom, redaktorom i tłumaczom uczestniczącym w powstaniu publikacji. O wyróżnienie mogą ubiegać wydawcy zgłaszający kandydatury wybranych twórców i twórczyń. Wniosek powinien zawierać m.in. opis projektu wydawniczego, dotychczasowe dokonania w zakresie działalności literackiej kandydata/kandydatki czy recenzję planowanej publikacji. Jeden wniosek o przyznanie nagrody może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata, niezależnie od tego, czy stworzony przez niego utwór jest dziełem samodzielnym czy współautorskim. Oprócz nagrody finansowej laureat otrzymuje tytuł pisarza, ilustratora, redaktora lub tłumacza KMLU.

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą książkową. Konkurs dla wydawców i twórców stał się częścią szerokiej inicjatywy pomocowej dla sektora kultury w Krakowie pn. „Kultura Odporna”. Nagroda jest także elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia Strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO na lata 2017–2022 oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030. Pomnażanie literackiego dziedzictwa i pielęgnowanie wizerunku Krakowa, a także wsparcie dla środowisk kreatywnych związanych z literaturą i sektorem wydawniczym, to główne założenia przyświecające realizacji projektu.

Organizatorem konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa i operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/972/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 roku).

Załączniki:

Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy przesłać:

  • w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (zgodnie z art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny – Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pózn. zm.) na adres mailowy nagroda@miastoliteratury.pl

lub

  • w formie pisemnej do Krakowskiego Biura Festiwalowego, adres do korespondencji: Marcin Dyrcz. Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, z dopiskiem „Nagroda KMLU 2024”.

W przypadku złożenia wniosku w formie pisemnej wnioskujący jest zobowiązany do przesłania kopii zgłoszenia na adres nagroda@miastoliteratury.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2024.

 

Laureaci i laureatki 2020

Adrianna Alksnin (1987) – pisarka, eseistka, dramaturżka, reżyserka teatralna. Szczecinianka z urodzenia, nowohucianka z wyboru. Absolwentka komparatystyki oraz kultury współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorka nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autorka tekstów poświęconych polskiej literaturze międzywojennej oraz historii kobiecego szaleństwa. Obecnie kończy studia reżyserskie na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Autorka kilku tekstów dramatycznych. Finalistka konkursu dramaturgicznego X Metafory Rzeczywistości organizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu za dramat 3 mm. Laureatka projektu „Teatralna Antologia Nowych Utopii” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, gdzie przygotowała serial internetowy Agharta. Opiekunka dwóch kotów. Entuzjastka kuchni roślinnej oraz górskich wędrówek.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Sromotny przegryw (Niebieska Studnia).

Wojciech Bonowicz (1967) – poeta, publicysta, dziennikarz, stały felietonista „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak” (gdzie prowadzi poświęconą poezji rubrykę „Moi mistrzowie”), autor kilku książek wywiadów i biografii Tischner. Laureat nagrody Literackiej Gdynia – stał się jednym z najwybitniejszych głosów poetyckich swojego pokolenia, zachowując równocześnie wyrazistą odrębność na pokoleniowej mapie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Wiersze wybrane (a5).

Agnieszka Dauksza (1988) – literaturoznawczyni, autorka czterech książek: Jaremianka. Biografia (2019), Afektywny modernizm. Nowoczesna literatura polska w interpretacji relacyjnej (2017), Klub Auschwitz i inne kluby. Rwane opowieści przeżywców (2016) i Kobiety na drodze. Doświadczenie przestrzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku (2013). Laureatka Nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej za najlepszą książkę 2017 roku, Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (program START), stypendiów MNiSW i MKiDN, Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa, konkursu „Portrety” na najlepsze dzieło biograficzne (2020). Nominowana do Nagrody Literackiej Nike (2020) i Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz” (2020). Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Maria Jarema: wymyślić sztukę na nowo (Terytoria Książki).

Fot. Wojciech Karliński

Przemek Dębowski (1979) – grafik, wydawca, absolwent edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Projektował książki dla najważniejszych polskich wydawnictw, głównie jednak dla założonego w 2008 roku wraz z Magdą Dębowską i Małgorzatą Szczurek własnego wydawnictwa Karakter. Redaktor (wraz z Jackiem Mrowczykiem) antologii Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie (Karakter 2011). Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Bajki robotów (Wydawnictwo Literackie).

Paweł Dunin-Wąsowicz (1967) – dziennikarz, publicysta, krytyk literacki, poeta, redaktor naczelny miesięcznika „Lampa”, założyciel wydawnictwa Lampa i Iskra Boża (1993). Ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, pracował m.in. w „Życiu Warszawy”, „Machinie” i „Przekroju”. Jest wokalistą i gitarzystą zespołu Meble.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Przewodnik po zmyślonym Krakowie (Fundacja Hereditas).

Søren Gauger (1975) –kanadyjski pisarz i tłumacz mieszkający w Polsce od dwudziestu lat. Autor książek Nie to / nie tamto, Rzeczy niewysłowione oraz zbiorów opowiadań w języku angielskim: Hymns to Millionaires i Quatre Regards sur l’Enfant Jésus. Tłumaczy prozę dwudziestolecia międzywojennego oraz teksty współczesne. Na język angielski przełożył między innymi książki Witkacego, Brunona Jasieńskiego oraz Jerzego Ficowskiego. 

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Imitacja życia (Korporacja Ha!art).

Liliana Hermetz (1964) – pisarka, teatrolożka. Studiowała język, literaturę i cywilizację francuską na Uniwersytecie w Strasburgu. Ukończyła także studia MBA oraz studia podyplomowe Projektowanie kultury (SWPS/Nowy Teatr w Warszawie). Zadebiutowała powieścią Alicyjka (Nisza 2014), za którą otrzymała Nagrodę Conrada 2015. Za opowiadanie Adieu nominowana do nagrody głównej na Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu 2015 – (antologia Obiecaj, Igloo 2015)Stypendystka Literarisches Colloquium Berlin 2016. Powieść Costello. Przebudzenie ukazała się w Wydawnictwie W.A.B. w 2017 roku. Teksty krytyczne publikowała m.in. w „Znaku”, „Didaskaliach”, „Gazecie Teatralnej”, „Medium Publicznym”. W „Piśmie. Magazynie opinii” opublikowała opowiadanie Kugelhopf (marzec 2019). Jej nowa powieść ukaże się wiosną 2021 roku w Wydawnictwie Literackim.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Madame (Wydawnictwo Literackie).

Fot. Dorota Makowska-Chołuj

Magdalena Heydel (1969) – tłumaczka literatury języka angielskiego, m.in. Angeli Carter, Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Alice Oswald, Katherine Mansfield i Virginii Woolf. Laureatka nagrody „Literatury na Świecie” (2011), nagrody Europejski Poeta Wolności (2020) oraz Nagrody Literackiej Gdynia (2021). Sekretarz Generalna Polskiego PEN Clubu, członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Profesorka na Wydziale Polonistyki UJ, kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych i redakcją czasopisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Wybór opowiadań Katherine Mansfield (Officyna).

Urszula Honek (1987) – autorka książek poetyckich Sporysz (2015) i Pod wezwaniem (2018)Publikowała m.in. w „Piśmie. Magazynie opinii”, „Twórczości”, „Przekroju” i na stronie dwutygodnik.com. Laureatka Grand Prix Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego, finalistka Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz”. Pochodzi z Racławic koło Gorlic.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Białe noce (Wydawnictwo Czarne).

Fot. Grzegorz Bogdał

Olga Hund (1986) – pisarka, tłumaczka języka słowackiego. W dzieciństwie jeździła na wakacje do Rabki i Krynicy-Zdroju. Obecnie mieszka w Pradze i stara się nie wychodzić poza granice Žižkova. Zachłyśnięta sukcesem Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza i Nagrody Conrada oddaje się recenzowaniu „chińczyków” na Google Maps. Przypomniała sobie, co studiowała, i zrobiło jej się przykro. Podobało jej się na Eyehategod w Pogłosie. W sercu ma czarne niebo, w domu – teraz już trzy pieski (Betty, Calvin, Pinat).

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020.

Fot. archiwum prywatne

Maciej Jakubowiak (1987) – krytyk, eseista, doktor literaturoznawstwa, redaktor magazynu „Dwutygodnik”. Autor książki Nieuchronny plagiat (2017). Jego teksty można też znaleźć w „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”, „Znaku”. Weganin, żona, córka, dwa psy, pochodzi z Żor, mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Ostatni ludzie (Wydawnictwo Czarne).

Fot. Anna Rezulak

Grzegorz Jankowicz (1978) – filozof literatury, krytyk i tłumacz. Doktor nauk humanistycznych. Dyrektor programowy Festiwalu Conrada. Redaktor działu „Kultura” w „Tygodniku Powszechnym”. Dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego. Członek Rady Programowej Festiwalu Copernicus. Współpracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities Uniwersytetu Jagiellońskiego. Juror Nagrody Conrada oraz Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Opublikował m.in.: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (2013), Cmono. Rozmowy z pisarzami (2013), Gombrowicz – Loading. Esej o formie życia (2014), Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje (2015), Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata (2017), Blizny. Eseje (2019), Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany (2020). Pod jego redakcją ukazał się przygotowany na Salon du livre 2015 w Paryżu tom Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków (2015). Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski (2015) oraz Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek (2016). Z Zofią Król zredagował książkę Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych (2016). Z Albertem Manguelem przygotował książkę Small Languages, Big Literature (2017). Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Kafka. Atak na granicę (Lokator).

Fot. Aleksandra Ukleja

Igor Jarek (1989) – pisarz, poeta i scenarzysta komiksów. Jest autorem dwóch tomików poetyckich: „Różyczka” (Stowarzyszenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 2008), „Białaczka” (Convivo, 2016) i scenariuszy do robionych razem z żoną komiksów:„Słowackiego” (Kultura Gniewu, 2016), „Spodouści” (Kultura Gniewu, 2018), „Czarna studnia” (Kultrua Gniewu 2019). Za zbiór opowiadań „Halny” (Nisza 2020) został nominowany do Paszportu Polityki, Nagrody Nike, Nagrody Conrada oraz nagrodzony nagrodą „Odkrycie Empiku” 2020, UNESCO oraz Poznańską Nagrodę Literacką. Prawa do sfilmowania książki „Halny” zostały kupione przez Platige Image. Przez kilka lat pracowałem na Kopalni KWK „Staszic”.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Halny (Nisza).

Piotr PIO Kaliński (1977) – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ilustrator, grafik oraz założyciel wydawnictwa Lokator. Autor albumów i książek bibliofilskich, wydał m.in.: Paryż/Paris. Notatki ze spacerówNotatki na marginesach Księgi niepokojuNotatki metafizyczneŻycie jest gdzie indziej, WyczerpanieTattoo, Passionate Journey. Od 2001 roku działa na krakowskim Kazimierzu, prowadząc klub Lokator, a obecnie (od 2011 roku) księgarnię autorską Lokator przy ul. Mostowej 1. Autor licznych wystaw i prezentacji autorskich m.in. w Chinach, Francji, Niemczech, Słowenii, Słowacji i Czechach. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Mrówki w czekoladzie (Lokator).

Maria Karpińska (1988) – pisarka, absolwentka Wydziału „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2012 współpracowała z kwartalnikiem „Res Publica Nowa”, od 2013 roku na stałe związana z miesięcznikiem „Nowe Książki”. W 2014 roku otrzymała stypendium rządu włoskiego na badania naukowe dotyczące związku literatury i narracyjnego budowania tożsamości prowadzone na Università di Pisa, zaś w 2015 – stypendium z Funduszu Promocji Twórczości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie cyklu opowiadań. W tym samym roku uczestniczyła w Czarnych Warsztatach Pisania Prozą oraz w Kursie Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO. Jej artykuły, opowiadania, recenzje literackie i operowe były publikowane m.in. w: „Res Publice Nowej”, „Czasie Kultury”, „Teatrze”, „Małej Kulturze Współczesnej”, „Znaku”, „Nowych Książkach”, „Twórczości” i na przekroj.pl. W 2020 roku ukazał się jej debiut książkowy pod tytułem Żywopłoty (Wydawnictwo W.A.B., seria „Archipelagi”).

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Ponowna śmierć pszczelarza (GW Foksal).

Fot. Jędrzej Sokołowski

Katarzyna Kubisiowska (1971) – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, biografka Jerzego Pilcha, Danuty Szaflarskiej oraz Jerzego Vetulaniego. Autorka m.in. wywiadu-rzeki z Wojciechem Mannem Głos i zbioru rozmów z ludźmi kultury Blisko, bliżej.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Biografia Vetulaniego (SIW Znak).

Fot. Franek Vetulani

Aleksandra Lipczak (1981) – dziennikarka i reporterka. Laureatka czwartej edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego, stypendystka europejskiego programu dla młodych autorów i tłumaczy CELA. Jej książkowy debiut Ludzie z placu Słońca (Dowody na Istnienie), został bardzo dobrze przyjęty przez czytelników i krytykę, a także uzyskał nominację do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Publikuje m.in. na łamach „Polityki” i „Przekroju”. Współtworzyła obywatelską inicjatywę „Witajcie w Krakowie”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Convivencia (Karakter).

Ewa Lipska (1945) – poetka, autorka tekstów piosenek i jednej powieści. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1970-1980 pracowała jako redaktorka działu poezji Wydawnictwa Literackiego. Debiutowała w 1961 roku na łamach „Gazety Krakowskiej” wierszami SmutekKrakowska nocVan Gogh. Jej pierwszy tom Wiersze ukazał się sześć lat później. Autorka dziewiętnastu książek poetyckich i jednej powieści Sefer. Pisała również teksty piosenek m.in. dla zespołu Wawele, którego była kierowniczką literacką, Marka Grechuty, Anny Szałapak i Grzegorza Turnaua. Nakładem Wydawnictwa a5 w 1997 roku ukazał się tom Ewy Lipskiej Ludzie dla początkujących. A w 2013 tom prozy poetyckiej Miłość, droga pani Szubert… Uczestniczka programu International Writing Program w Iowa City, stypendystka DAAD, członek założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 1978 roku członek Polskiego PEN Clubu. Jest laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody im. Andrzeja Bursy (1971), Nagrody Kościelskich (1973), nagrody Polskiego PEN Clubu, Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Nagrody Miasta Krakowa, Krakowskiej Książki Miesiąca. W 2017 roku otrzymała Nagrodę Literacką im. Juliana Tuwima.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Wiersze wybrane (a5).

Fot. Danuta Węgiel

Elżbieta Łapczyńska (1987) – pisarka, z wykształcenia filozofka, z zawodu copywriterka. Autorka miała przygodę z dramatem, reżyserią, literaturą dziecięcą i komiksem. Jest laureatką dwóch programów wspierania debiutantów i debiutantek („Debiuty prozą” w ramach Stacji Literatura, Kurs Kreatywnego Pisania KMLU), półfinalistką Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej oraz finalistką konkursu dla młodych reżyserów i reżyserek Papaya Young Directors. Urodziła się i mieszka w Krakowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Bestiariusz Nowohucki (Biuro Literackie).

Joanna Łopusińska (1984) – krakowianka, z wykształcenia plastyczka i egiptolożka. Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie pracuje jako konsultantka ds. sztuki w galerii sztuki współczesnej w Oksfordzie. W Polsce była dyrektorką w ogólnopolskiej spółce projektującej wnętrza. Laureatka konkursu na dramat współczesny ogłoszonego przez Krystiana Lupę w Teatrze Starym (2004) oraz konkursu prozatorskiego im. Zdzisława Morawskiego (2008). Śmierć i Małgorzata to jej debiut literacki.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Śmierć i Małgorzata (Rebis).

Karolina Macios – pisarka, redaktorka i ghostwriterka oraz współautorka programów kursów kreatywnego pisania. W marcu 2020 roku wydała thriller psychologiczny Czarne morze, a teraz pisze kolejną powieść.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 (Wielka Litera).

Fot. Rafał Masłow

Ewa Mańkowska-Grin (1964) – malarka, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziału Malarstwa Uniwersytetu w Tsukubie w Japonii. Właścicielka i redaktorka wydawnictwa EMG. Publikuje poezję (m.in. Marcina Barana, Mariusza Grzebalskiego i Marcina Świetlickiego), powieści kryminalne, a także serię literatury obyczajowej przedstawiającą kultowe powieści dla młodzieży autorstwa zagranicznych pisarzy. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych, ma na koncie także kilkadziesiąt wystaw indywidualnych. Ostatnio specjalizuje się w portretach osób związanych z literaturą. Na jej płótnach spotkać można m.in.: Olgę Tokarczuk, Marcina Świetlickiego, Ryszarda Krynickiego, Gaję Grzegorzewską i Katarzynę Bondę.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 (EMG).

Filip Matwiejczuk (1996) – poeta urodzony i wychowany w Mrągowie. Publikował m.in. w „Kontencie”, „Małym Formacie”, „Wizjach”. Należy do zespołu redakcyjnego pisma „Papier w dole”. Różaglon jest jego debiutem poetyckim.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Różaglon (Kontent).

Fot. Marek Roztkowski

Macio Moretti (1975) – muzyk, grafik, filmowiec, kucharz. Muzyką para się nieprzerwanie od roku 1991. Przez niemal trzydzieści lat udało mu się zagrać niezliczone koncerty praktycznie w całej Europie, grał także w USA, Kanadzie, Brazylii, Argentynie czy Japonii. Wystąpił na równie niezliczonych festiwalach krajowych i zagranicznych. Nagrał niezliczoną ilość płyt z rozmaitymi zespołami oraz muzykami z kraju i zagranicy. Zaprojektował niezliczone okładki płytowe i plakaty. Jest laureatem policzalnej ilości nagród.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020.

Fot. Tomasz Dubiel

Wojciech Nowicki (1968) – pisarz, kurator wystaw fotograficznych i recenzent kulinarny. Jego książka Dno oka. Eseje o fotografii (2010) znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2011. Wydane w 2013 roku Salki otrzymały Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Esej”. Opublikował także m.in. Odbicie (2015) i Cieśniny (2019) oraz monografie fotograficzne, w tym: Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu (2012) czy Zofia Rydet. Zapis socjologiczny (2017). Jego książka Tuż obok wydana wspólnie z Muzeum Etnograficznym (2018) została nominowana do Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry 2018, a książka Cieśniny otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego oraz do Nagrody Literackiej Gdynia. Nominowany za całokształt twórczości do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2019). Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Mama Różyczka (Wydawnictwo Czarne).

Szymon Opryszek (1987) – krakowianin, niezależny reporter, pracuje głównie w Ameryce Łacińskiej i Afryce Wschodniej. Współautor książek Tańczymy już tylko w Zaduszki (2016) i Wyhoduj sobie wolność (2018). Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, finalista Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego Fundacji Herodot (2017), laureat Konkursu Reporterskiego Wydawnictwa Poznańskiego (2020).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt H2O (Wydawnictwo Poznańskie).

Fot. Piotr Sionko

Maciej Piotr Prus (1958) – dziennikarz, literat, animator kultury. Był redaktorem periodyku „Bez Dekretu” wychodzącego poza cenzurą w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, redaktorem wydawanego w Paryżu miesięcznika „Kontakt”, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Playboy” i miesięcznika „Max”, redaktorem naczelnym tygodnika „Przekrój”. Opublikował tomy poezji Zacieranie śladów (1978), Czy ktoś o nie pytał? (1996) oraz prozę Błędnik (2003), Kukły (2005), Wyznania właściciela klubu Piękny Pies (2009), Przyducha (2017). Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Wyspa (Korporacja Ha!art).

Fot. Andrzej Pilichowski-Ragno

Marcin Polak (1979) – doktor filozofii, eseista, badacz kultury i pisarz. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; po trzech latach porzucił ten kierunek na rzecz studiów filozoficznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł magistra filozofii i rozpoczął studia doktorskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, gdzie obronił doktorat, uzyskując tytuł naukowy doktora filozofii. W roku 2013 ukazała się pierwsza książka jego autorstwa Urojone-nic. Postmodernistyczna metafizyka Stanislasa Bretona. W kolejnych latach, nakładem wydawnictwa Universitas, ukazały się jego następne książki: Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni (2016) oraz Medytacje o ostatniej filozofii (2018). Fragmenty Traumy bezkresu zostały wykorzystane w scenariuszu spektaklu Psychoza w reżyserii Tomasza Węgorzewskiego, wystawionym w Teatrze Nowym w Warszawie. W grudniu 2019 roku nakładem łódzkiego wydawnictwa Od Do ukazał się jego debiut beletrystyczny Stany uprzywilejowane, nominowany w roku 2020 do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim jako wykładowca akademicki. Od roku 2017 współzałożyciel i redaktor magazynu internetowego „Nowa Orgia Myśli”.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Lipowica (OD DO).

Maciej Rożen – pisarz, scenarzysta gier video dla dzieci. Ukończył kurs pisania powieści organizowany przez Storylab oraz kurs pisania powieści obyczajowej Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Zadebiutował w 2019 roku powieścią fantasy dla dzieci Zuzanna Kociołek i Kraina Smaku. Wkrótce ukaże się też jego pierwsza książka dla dorosłych czytelników – thriller kryminalny oraz kolejna powieść dla dzieci Jaga i Dom na Orlich Nogach. Maciej Rożen od lat zawodowo związany jest z branżą kulturalno-rozrywkową – współtworzy programy dla dzieci i młodzieży. Pracował m.in. w telewizji Kino Polska, a od 2016 roku kieruje działem promocji w Nickelodeon Polska.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Jaga i dom na orlich nogach (Zielona Sowa).

Bartosz Sadulski (1986) – poeta, dziennikarz. Autor tomów wierszy post (2012), tarapaty (2016) oraz mniej niż jedno zwierzę (2019). Za pierwszy z nich był nominowany w 2013 roku do Nagrody Literackiej Silesius w kategorii „Debiut”, za drugi otrzymał wrocławską Nagrodę Kulturalną „Warto”. Wiersze publikował między innymi w „Lampie”, „Odrze”, „Gazecie Wyborczej”, „Chimerze” i antologiach Połów. Poetyckie debiuty 2010Zawrót głowy. Antologia polskich wierszy filmowych i Przewodnik po zaminowanym terenie. Jego utwory były tłumaczone na ukraiński, słowacki i angielski. Autor przewodników po Malcie i Bornholmie. Stypendysta Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz programu „Młoda Polska”. Stały współpracownik portalu dwutygodnik.com, sekretarz redakcji kwartalnika „Herito”. Mieszka w Nowej Hucie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Rzeszot (Książkowe Klimaty).

Barbara Sadurska (1974) – prawniczka, pisarka, scenarzystka, laureatka nagród literackich i scenariuszowych. Stypendystka Miasta Krakowa (2021). Za debiutancką książkę pt. Mapa (Nisza 2019) otrzymała Nagrodę im. W. Gombrowicza. Opowiadania publikuje między innymi w „Miesięczniku Znak”, „Piśmie. Magazynie Opinii”, „Vogue”, „Wizjach” i „Kontencie”. Mieszka w Krakowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Paleolit (Nisza).

Fot. Albert Zawada

Sławomir Shuty (1973) – artysta ruderalny, prozaik (Zwał, Cukier w Normie, Dziewięćdziesiąte), reżyser (Luna, Panoptykon, Pokój) i memiarz (artzin „Baton”). Laureat Paszportu „Polityki” za powieść Zwał („za literacki słuch, za pasję i odwagę w portretowaniu polskiej rzeczywistości”). Obecnie rolnik, prowadzi w Beskidzie Niskim gospodarstwo agroturystyczne Jasielówka.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Historie o ludziach z wolnego wybiegu (Korporacja Ha!art).

Dominika Słowik (1988) – polska pisarka, laureatka Paszportu „Polityki” 2019 za powieść Zimowla, finalistka Nagrody Literackiej Gdynia za debiut Atlas: Doppelganger w 2015 roku. Zimowla znalazła się także wśród 10 najważniejszych książek roku 2019 dwumiesięcznika „Książki”. W 2021 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazał się zbiór opowiadań Dominiki Słowik Samosiejki. Ukończyła filologię hiszpańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Pułapka Malaise’a (SIW Znak).

Wit Szostak (1976) – autor powieści, opowiadań i dramatów. Jego książki były nominowane do Nagrody Literackiej Nike (Fuga, 2012) i do Paszportów „Polityki” (Sto dni bez słońca, 2014). Na podstawie powieści Dumanowski Jan Klata wyreżyserował całodzienne słuchowisko na antenie Radia Kraków, a w Teatrze Starym w Krakowie przygotowano dwie inscenizacje. W 2019 został laureatem konkursu dramaturgicznego Strefy Kontaktu, pisząc dramat Pogłosy, swój pierwszy tekst dla teatru, który doczekał się premiery na deskach Wrocławskiego Teatru Współczesnego (reż. Marek Fiedor i Tomasz Hynek). Ostatnio wydał powieść Cudze słowa (2020). Jako Dobrosław Kot pracuje na uczelni i publikuje teksty filozoficzne, ostatnio Tratwę Odysa. Esej o uchodźcach (2020). Mieszka w Krakowie z żoną i trójką dzieci.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Cudze słowa (Powergraph).

Maciej Topolski (1989) – poeta, tłumacz, eseista. Doktorant i wykładowca na Wydziale Polonistyki UJ. Przygotował wybór wierszy Adama Wiedemanna Domy schadzek (2012). Wydał tomy wierszy na koniec idą (2017, nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia) oraz LUXUS (2019). Laureat Mitacs Globalink Research Award (2019). Teksty publikuje w czasopismach naukowych i literackich w całym kraju. Pochodzi z Łęcznej, mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Niż (Korporacja Ha!art).

Marcin Wilk (1978) – autor, bloger/vloger, kurator. Stale współpracuje m.in. z Goethe-Institut w Krakowie, jest również moderatorem Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych (sekcja: klasyka) w Krakowie. Napisał m.in. biografię Anny Jantar (Tyle Słońca, Znak 2015), Ireny Kwiatkowskiej (Żarty się skończyły, Znak 2019) oraz reportaż historyczny Pokój z widokiem. Lato 1939 (Wydawnictwo W.A.B. 2019). Prowadzi literackiego bloga wyliczanka.eu.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Karolina Lanckorońska. Biografia (SIW Znak).

Ryszard Wojnakowski (1956) – tłumacz literatury niemieckojęzycznej. Ukończył germanistykę i skandynawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 40 lat związany z Krakowem. W latach 1983-1993 redaktor Wydawnictwa Literackiego. Przełożył ponad sto książek, m.in Goethego, Musila, Bubera, Bölla czy Remarque’a. Od 2000 roku wydaje dwujęzyczną serię współczesnej poezji austriackiej. Laureat m.in. nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, nagrody „Literatury na Świecie” oraz Nagrody im. Karla Dedeciusa za całokształt twórczości translatorskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem honorowym Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Współpracownik krakowskich czasopism kulturalnych i literackich, od „Życia Literackiego” i „Przekroju” po „Tygodnik Powszechny” i „Czas Literatury”. Animator wydarzeń kulturalnych i literackich głównie w porozumieniu z Goethe-Institut w Krakowie, Austriackim Forum Kultury, Fundacją Pro Helvetia oraz Willą Decjusza.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Wiosna barbarzyńców (OD DO).

Elżbieta Wojnarowska (1953) – pisarka, poetka, pieśniarka, dziennikarka miesięcznika „Kraków”, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorka nauk przyrodniczych Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Ukończyła Wyższe Zawodowe Studium Scenariuszowe przy PWSFTiT w Łodzi w 1994 roku. Autorka książek poetyckich, powieści dla dorosłych, młodzieży i dzieci, opowiadań oraz sztuk teatralnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Krakowa – program „Kultura Odporna”. Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich, wyróżniona m.in. Nagrodą Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020, nominowana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za książkę Światoodczucie rekomendowaną przez miesięcznik „Kraków” i Bibliotekę Kraków. Od 2003 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – oddział w Krakowie. W 2017 roku członkini Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Światoodczucie (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich).

Mariusz Wollny (1958) – były brunet, były Ślązak, niepraktykujący (za karę przez wiele lat cudze dzieci uczył historii) etnograf po UJ. Zdeklarowany krakus z ponad 30-letnim stażem. Kocha kobiety swego życia: żonę, która go utrzymuje i córki (dwie plastyczki i poliglotkę), bez których pomocy nic by nie zdziałał (prowadzą mu rachunkowość, ilustrują teksty, tłumaczą obce słówka, czasem dopisują całe rozdziały) oraz góry i książki (czytać, nie pisać). Amerykanista z bożej łaski (kultura i historia Indian), w swoim czasie pisywał mało poważne artykuliki do bardzo poważnego kwartalnika przyjaciół Indian „Tawacin” (już nieistniejącego). Autor książek popularno-naukowych dla dzieci i dorosłych, powieści i zwariowanych historii. Opublikował m.in. „Kazimierza Wielkiego”, dwie części (trzecia wciąż czeka na wydawcę), „Był sobie król…”, „Bardzo bzdurne bajdurki”, „Krew Inków”, „Tropem smoka”, „Jak Lolek został papieżem” oraz 4-tomowy cykl krakowski o przygodach XVI-wiecznego inwestygatora królewskiego (detektywa) Kacpra Ryksa.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Biały towar (Jama Mariusz Wollny).

Jakub Woynarowski (1982) – interdyscyplinarny artysta, designer i niezależny kurator. Absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współtwórca książek z pogranicza teorii i praktyki wizualnej (Wunderkamera, Corpus Delicti). Autor projektu artystycznego wystawy w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji. Współpracował m. in. z Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytutem Architektury, Krytyką Polityczną, MFF Nowe Horyzonty, Festiwalem Conrada. Współpracuje z Korporacją Ha!art jako redaktor serii „Literatura wizualna”. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt November (Korporacja Ha!art).

 

Michał Zabłocki (1964) – poeta, autor tekstów piosenek, animator życia literackiego. W 2021 roku, został laureatem Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultury. Odznaczony brązowym medalem Gloria Artis w 2018 roku. Stypendysta Ministra Kultury za rok 2004. Laureat Muzycznej Jedynki za najlepszy tekst roku 1993. Jest inicjatorem i współrealizatorem wielu krakowskich inicjatyw literackich i kulturalnych, między innymi Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych oraz kwartalnika literackiego „Czas Literatury”, prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i prezesem Fundacji Poemat. Jest pomysłodawcą i twórcą programu „Multipoezja”, a w nim akcji Wiersze na murach, Wiersze chodnikowe, Wiersze pisane online i wielu innych poetyckich inicjatyw. Zrealizował i nadal prowadzi wielojęzyczny międzynarodowy portal poetycki eMultipoetry.eu według własnego pomysłu. Akcja Wiersze na murach w 2022 roku święci 20. rocznicę swego istnienia. Wydał 11 zbiorów wierszy. W roku 2019 za tom „Wiersze do kolorowania” (2018) uzyskał nominację do nagrody IBBY w kategorii Literatura. Książka „Janowska” (2017), wyróżniona została nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. Na podstawie jego wierszy powstało wiele znanych piosenek w repertuarach Grzegorza Turnaua, Czesława Mozila, Golec uOrkiestry, Agnieszki Chrzanowskiej i wielu innych artystów. Jest autorem librett i tekstów piosenek do spektakli teatralnych i muzycznych.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2020 za projekt Wiersze na murach (Fundacja Poemat).

Laureaci i laureatki 2021

Marcin Baran (1963) – poeta, eseista, dziennikarz. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 80. i 90. związany z „bruLionem”, w latach 2000-2003 z tygodnikiem „Przekrój”, ostatnio z „Dziennikiem Polskim”. Pracował w Instytucie Książki oraz TVP Kultura. Laureat Poetyckiej Nagrody Silesius (2013). Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Lem i zagadki Kosmosu (HarperCollins).

Krzysztof Bartnicki (1953) – pisarz, tłumacz, teoretyk przekładu (autor pojęć „przekład krzyżowy” i „dominanta teleologiczna”). Doktor Uniwersytetu w Jenie. Opatrzył przypisami zbiór chińskich traktatów Fu wojny. Tłumacz Dróżdża, Leśmiana, Joyce’a (Finnegans Wake, dwuipółkrotnie). Tłumacz literatury na dźwięk, obraz, film; jego koncepcje intersemiotyczne omawiano m. in. w Polsce, Irlandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006) i Marszałka Województwa Śląskiego (2020). Laureat Nagrody Literatury na Świecie (2012) i in. Autor/współautor wielu słowników. Pracował w branży fonograficznej, górnictwie, energetyce i finansach, na poczcie i kolei, w szkołach, rowach i malinach.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Myśliwice, Myśliwice (Instytut Mikołowski).

Waldemar Bawołek (1962) – pisarz, prozaik. Pracował jako instruktor higieny w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, samodzielny referent zaopatrzenia w Zakładach Azotowych, zarządzał piekarnią Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gromniku, wykonywał prace fizyczne jako robotnik gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Ciężkowicach. Jako prozaik debiutował w 1996 roku zbiorem opowiadań Delectatio morosa wydanym przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Potem opublikował La petite mort, Raz dokołaTo co obok, Humoreskę, Echo słońca, Bimetal i Pomarli. Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia oraz nominację do Nagrody Literackiej Nike. Wcześniej był dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. Od urodzenia mieszka w małopolskich Ciężkowicach, które użyczają swojej przestrzeni literackim światom jego prozy.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Furtka przy dozorcy (Nisza).

Miłosz Biedrzycki (1967) – jeden z najbardziej znanych autorów tzw. pokolenia brulionu. Publikował m.in. w brulionie, „Tygodniku Powszechnym”, „Czasie Kultury”, „Nowym Nurcie”, „Chicago Review”. Laureat wielu konkursów literackich (m.in III Konkursu na Brulion Poetycki w 1993). Autor ośmiu tomików wierszy wydanych w Polsce oraz zbiorów wierszy wybranych wydanych w Słoweniii USA. Tłumaczył m.in wiersze wybitnego poety słoweńskiego Tomaža Šalamuna („Jabłoń”, Wydawnictwo Zielona Sowa 2004).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Wiosna ludzi  (Fundacja Korporacja Ha!art).

 

Gabriel Borowski – tłumacz literatur portugalskojęzycznych na język polski oraz literatury polskiej na język portugalski, badacz literatury i przekładu. Stypendysta programu Connecting Emerging Literary Artists 2019-2023 finansowanego w ramach projektu Kreatywna Europa. Stypendysta Instytutu Camõesa w ramach programu dla tłumaczy Vieira (2021). Ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie filologii portugalskiej na Wydziale Filologicznym UJ oraz podyplomowe studia dla tłumaczy literatury w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ. Przez pewien czas studiował również polonistykę i kognitywistykę. W 2015 roku obronił na UJ doktorat w zakresie literaturoznawstwa. Pracuje w Zakładzie Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa UJ, gdzie prowadzi kursy poświęcone m.in. przekładowi pisemnemu i ustnemu oraz najnowszym literaturom w języku portugalskim. Gościnnie wykładał również na Wydziale Polonistyki UJ, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Śląskim. Jest kierownikiem Pracowni Studiów Brazylijskich UJ. Tłumacz pracujący, co żadnej pracy się nie boi. Przekłada tzw. literaturę wysoką i popularną, poradniki i eseje teoretyczne, świadectwa traumy i literaturę dziecięcą. Tłumaczy z języka portugalskiego i na język portugalski zarówno w odmianie europejskiej, jak i brazylijskiej.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Antologia poezji Sophii de Mello Breyer Andresen (Lokator).

Krzysztof Burnetko (1965) – dziennikarz, publicysta. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 80. współredagował podziemne pismo „Promieniści”. Był korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. W latach 1988–2005 związanym z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 2005 autor „Polityki”. Autor lub współautor kilkunastu książek, w tym kilku przygotowanych wraz z Witoldem Beresiem.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Eminencja Józef Retinger. Krakowski twórca jednej Europy (Austeria).

 

Marta Eloy Cichocka (1973) – poetka i fotografka, iberystka i frankofilka, habilitowana badaczka literatury. Urodzona w Krakowie, deportowana z Kuby, doktoryzowana we Francji, wykładała na uniwersytetach w Krakowie, Warszawie, Paryżu, Orleanie i Morgantown. Przekładała na język polski m.in. Calderona i Racine’a, Juarroza i Gelmana, a także Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego na język hiszpański. Współzałożycielka i wiceprezes Fundacji Sztuka dla Sztuki, członkini Okręgu Południowego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Zastępczyni Dyrektora Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest pomysłodawczynią realizowanego od 2014 roku cyklu wielojęzycznych recitali poetyckich pt. REPUBLICA POETICA i atelier translatorskiego MANUFAKTURA POEZJI. Jest stypendystką Fundacji im. Michela d’Ornano (1993-98), laureatką I nagrody w konkursie poetyckim im. Haliny Poświatowskiej (2004), stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury (2007), a także laureatką I Beca-Residencia Internacional SxS Antonio Machado (2016).  Opublikowała sześć książek poetyckich, cztery antologie poezji hiszpańskojęzycznej i dwie książki teoretycznoliterackie o poetyce współczesnej powieści historycznej, w języku francuskim i hiszpańskim. Ponadto jest autorką polsko-hiszpańskiego libretta sztuki „Córki powietrza. Sen Balladyny” w reż. Ignacio Garcii (polska premiera: Teatr Jana Kochanowskiego w Opolu, 2019; premiera międzynarodowa: Festival de Teatro, Almagro, 2019).

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt translatorski pt. Zurita autorstwa Raula Zurity (Lokator).

Anna Goc (1987) – dziennikarka i redaktorka „Tygodnika Powszechnego”, do 2012 roku związana z krakowską redakcją „Gazety Wyborczej”. Laureatka VI edycji Konkursu Stypendialnego im. Ryszarda Kapuścińskiego (2017), w ramach którego pisze książkę reporterską o osobach głuchych. Laureatka Grand Prix Nagrody Dziennikarzy Małopolski (2018), wcześniej nagradzana w kategorii Reportaż prasowy (2016, 2017, 2018) i News (2011). Wyróżniona w finale V Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek (2015). Nominowana do XI edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego (2015), XX Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego (2017), Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej (2018) oraz Nagrody Grand Press w kategorii Reportaż prasowy (2017, 2018). Autorka książki Boniecki. Rozmowy o życiu (2018). Pisze pracę doktorską z lingwistyki migowej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Głusza (Dowody na Istnienie).

Mateusz Górniak (1996) – autor fikcji literackiej i tekstów dla teatru, redaktor „Stonera Polskiego”. Współpracuje także z 01 Gallery. Publikował między innymi w „Małym Formacie”, „Wakacie” i „Wizjach”, współrealizował dwa projekty teatralne w Narodowym Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie („Moralność Pani Dulskiej” i online – „Kanon: pieśni do pracy”).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Trash Story (Fundacja Korporacja Ha!art).

Joanna Gromek-Illg (1955)– z wykształcenia polonistka i filozofka, pracowała jako nauczycielka, scenarzystka i reżyserka filmów dokumentalnych oraz kabaretowych widowisk telewizyjnych, redaktorka i krytyczka literacka, autorka kilkudziesięciu wywiadów (m.in. z Czesławem Miłoszem). Jej hobby to fotografowanie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Szymborska w obrazach (Znak).

 

Jacek Hajduk (1982) – pisarz, tłumacz, filolog klasyczny, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktor naczelny kwartalnika „Czas Literatury”. Zajmuje się między innymi twórczością Owidiusza, Petroniusza, Pliniusza Młodszego oraz Konstandinosa Kawafisa, jak również teorią narracji, budową dzieła literackiego, przekładoznawstwem i recepcją antyku. Laureat Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (2018), nominowany do Poznańskiej Nagrody Literackiej w kategorii Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka (2017). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015) oraz Miasta Krakowa (2018).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Dziennik Roku Szczura (Kolegium Europy Wschodniej).

Marta Ignerska (ur. 1978) – graficzka i ilustratorka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zilustrowała blisko 20 książek. Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych nagród, w tym prestiżowej Bologna Ragazzi Award i Książka Roku IBBY.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Świat Lema. Książka graficzna dla dzieci (Muchomor).

Ireneusz Kania (1940) – tłumacz, poliglota. Studiował w 1959-64 romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym czasie pogłębiał też wiedzę o językach orientalnych (hebrajskim, chińskim i sanskrycie). Uprawiał także wyczynowo sport (podnoszenie ciężarów). W 1963 przebywał na kursie językowym w Sinaia (Rumunia). W 1964-68 pracował w krakowskim oddziale wydawnictwa PWN jako korektor, następnie redaktor techniczny i inspektor produkcji. W 1968 podjął pracę w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie na stanowisku dokumentalisty, później kierownika samodzielnej sekcji współpracy z zagranicą. Dokonywał licznych przekładów, początkowo z języka portugalskiego, a później także z innych języków, m.in.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, włoskiego, szwedzkiego, sanskrytu. Od 1975 w Wydawnictwie Literackim pełnił obowiązki redaktora, a następnie zastępcy kierownika Redakcji Przekładów, odpowiadającego za literaturę iberyjską i iberoamerykańską. W 1981 odszedł z Wydawnictwa Literackiego i zajął się pracą literacką, głównie przekładową. W 1983 wstąpił do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP). W 1983-88 prowadził w Krakowie prywatny kurs klasycznego języka tybetańskiego. Przekłady, artykuły i recenzje ogłaszał m.in. w „Znaku”, „Literaturze na Świecie”, „Dekadzie Literackiej”. Uczestniczył w sympozjach literackich i naukowych, m.in. w sympozjum tybetologicznym na Węgrzech (1976), w konferencji muzykologicznej w Podkowie Leśnej (1993), w sympozjum literackim w Rumunii (2003). Pisał wstępy i posłowia do tłumaczonych przez siebie książek. Od 1989 należał do SPP (członek Zarządu Oddziału Krakowskiego i Zarządu Głównego). W latach dziewięćdziesiątych prowadził zajęcia z przekładu literackiego w Studium Literacko-Artystycznym na UJ. Był stałym konsultantem i recenzentem wewnętrznym oficyn Wydawnictwo Literackie, Austeria, Homini oraz Instytutu Książki w Krakowie. Za pracę przekładową otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę STP (1992), nagrodę „Literatury na Świecie” (1993, 1998), Nagrodę Krakowskiej Filii Fundacji Kultury Polskiej (1995), Nagrodę Polskiego PEN Clubu (1996). Po przejściu na emeryturę w 2005 kontynuował działalność literacką. W 2017 otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Meritul Cultural Republiki Rumunii (2004) i odznaką 15-lecia Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie (2010). W 1966 ożenił się z Marią Pawicą, redaktorką. Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt translatorski pt. „Grek Zorba” Nikosa Kazantzakisa (Znak).

Anna Kaszuba-Dębska (1975) – malarka, graficzka, ilustratorka, projektantka książek dla dzieci i dorosłych. Autorka, reżyserka filmów animowanych i reklam. Właścicielka Cafe Szafe oraz projektantka kawiarnianego wnętrza. Ukończyła z wyróżnieniem Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Leszka Misiaka oraz Grafikę ze specjalizacją Film Animowany u prof. Jerzego Kuci. Ukończyła studia doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Projektowania Książki i Typografii u prof. Macieja Buszewicza. Temat doktoratu to twórczość Brunona Schulza. W 2016 roku nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria w Gdańsku opublikowała książkę biograficzną pt. Kobiety i Schulz. W 2018 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatura. Projekty artystyczno-interdyscyplinarne można zobaczyć na stronie: www.projektszpilki.pl. Autorka bloga o książkach (i nie tylko). Recenzentka literatury dla dzieci i młodzieży na portalu Kultury Liberalnej. Zaprojektowała i zilustrowała ponad dwieście książek o różnej tematyce, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów m.in. Stypendium prof. Jana Szancenbacha „Dla młodego kolorysty w Paryżu”, stypendium prof. Janiny Kraupe-Świderskiej „dla kobiety malarki” w Paryżu, stypendium Prezydenta Miasta Krakowa, stypendium Hanny Wojterkowskiej-Haber „za wyróżniający się Dyplom roku 2000”, nagroda firmy Talens, nominacje za ilustracje do książek do nagrody IBBY oraz nagroda IBBY za promocję czytelnictwa w Polsce. Jest twórczynią i reżyserką trzech autorskich filmów animowanych: Czesława woli Wiesława, Pierwsze dni z życia Kaki, Felicjanek 10, zrealizowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, współfinansowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie. Realizowała serial animowany w kooprodukcji polsko-kanadyjsko-słowackiej pt. Pan Totti w Studiu Orange. Film współfinansowany przez PISF. Wystawia zarówno obrazy olejne, ilustracje jak i instalacje w Polsce i za granicą (Holandia, Czechy. Słowacja, Niemcy, USA, Rosja, Ukraina, Tajwan). Organizuje i prowadzi spotkania autorskie i warsztaty ilustratorskie wokół książek stworzonych razem z mężem Łukaszem Dębskim. Jest wykładowczynią Uniwersytetu Dzieci.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Stachna. Niemy krzyk. Biografia Stanisławy  Przybyszewskiej (Znak).

Patryk Kosenda (ur. 1993) – poeta, redaktor naczelny magazynu artystyczno-kulturalnego „Stoner Polski”. Nominowany i nagrodzony w licznych konkursach poetyckich, wiersze publikował drukiem i w internecie, m.in. w „Arteriach”, „BiBLiotece” Biura Literackiego, „Kontencie”,  „Helikopterze”, „Interze”, „Wizjach”, „Odrze”, i „Małym Formacie”.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Największy na świecie drewniany coaster (Kontent).

Jakub Kornhauser (1984) – poeta, eseista, tłumacz, redaktor, literaturoznawca, współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Opublikował książki poetyckie: Niebezpieczny paragraf (2007), Niejasne istnienia (2009), Drożdżownia (2015), Dziewięć dni w ścianie (2019), Krwotoki i wiewiórki (2021), Brzydko tną twoje noże? (2021), In amplexu (2022). Autor i redaktor kilkunastu monografii naukowych, a także książek eseistycznych. Redaktor wielu antologii i opracowań. Przekładał na język polski m.in. książki Dumitru Crudu, Gherasima Luki, Henriego Michaux, Gellu Nauma, Miroljuba Todorovicia, Claudiu Komartina. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Romanica Cracoviensia”, redaktor prowadzący czterech serii wydawniczych. Laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2016) oraz Nagrody Znaczenia (2021), nominowany m.in. do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej – dwukrotnie, nagrody Europejski Poeta Wolności, Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz”. Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Mikrowyprawy. Przygoda jak wszędzie (Znak).

Ryszard Krynicki (1943) – poeta pokolenia 1968, zwanego przez krytykę literacką Nową Falą. Jeden z prekursorów niezależnego ruchu wydawniczego. Tłumacz poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs i Paula Celana, a także Bertolta Brechta i Reinera Kunze, których wybory wierszy opublikował w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA. Przygotowuje do druku osobistą antologię współczesnej poezji niemieckiego obszaru językowego. Laureat m.in. niezależnej Nagrody Poetów (1975), Nagrody im. Kościelskich (1976), Nagrody Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (1989), Nagrody Friedricha Gundolfa (2000), Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej im. Zbigniewa Herberta (2015) oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2021). Stypendysta DAAD (Berliner Künstlerprogramm) w Berlinie (1993). Członek-korespondent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Saskiej Akademii Sztuk w Dreźnie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Elegie bukowskie i inne wiersze (a5).

Przemysław Liput (1985) – artysta grafik, autor ilustracji do książek, urodzony w Sanoku. W 2010 roku ukończył studia na kierunku Grafika na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyplom magisterski w pracowni druku cyfrowego pt. „Niedobici”. Od 2011 prowadzi zajęcia z filmu animowanego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Realizuje prace w technikach graficznych, rysunkowych oraz wideo. W filmie animowanym interesuje się działaniami bezkamerowymi i przedkinematograficznymi.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Tu i teraz (KROPKA).

Łucja Malec-Kornajew – założycielka pierwszego w Polsce Dziecięcego Biura Detektywistycznego, historyczka sztuki i przewodniczka. Lubi koty i zardzewiałe śrubki.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Dziecięce biuro detektywistyczne Fishki (Znak).

Marek Marciniak (1955) – tłumacz, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Anglistyki. Uczył jako lektor w Studium Języków Obcych Akademii Medycznej i Uniwersytetu Łódzkiego, pracował jako nauczyciel w liceach i technikach w Sieradzu i Zduńskiej Woli. Założyciel i pierwszy dyrektor sieradzkiego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, gdzie uczył m.in. gramatyki opisowej i translatoryki. Tłumacz utworów poetyckich wydanych w 4 antologiach w USA i w 5 antologiach w Polsce, w tym Wiersze na murach. O Krakowie (wyd. Poemat). Tłumaczył piosenki do płyt Cz. Mozila Emigranci. Tom I i Z. Paprockiego Spacer po Sieradzu jako członek sieradzkiej grupy poetyckiej „Anima”. Od lat współpracuje z proofreaderem swoich tłumaczeń Dr Mahendrą Gonsalkorale z Wielkiej Brytanii. Od niemal 10. lat tłumaczy na język angielski wiersze pojawiające się w Krakowie przy ul. Brackiej w ramach akcji Wiersze na murach. Projekcje odbywają się na fasadzie pałacu Potockich, który to obiekt stał się siedzibą KMLU.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Wiersze na murach (Fundacja Poemat).

Maciej Miłkowski (1980) – prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Autor dwóch tomów opowiadań: Wist (2014) i Drugie spotkanie (2017). Wkrótce nakładem wydawnictwa Nisza ukaże się jego powieść System Sulta. Stale współpracuje z „Czasem Literatury”, gdzie prowadzi dział poświęcony opowiadaniom.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Trzeci dzień świąt (Nisza).

Magdalena Moskal – redaktorka i nauczycielka akademicka. Pracowała jako redaktorka w wydawnictwie Czarne, wydawnictwie M i w Znaku oraz jako rzeczniczka prasowa w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Prowadzi zajęcia na edytorstwie UJ. Publikowała w „Dwutygodniku”, „Nowej Europie Wschodniej” i nieregularniku reporterskim „Non/Fiction”. Jest matką trójki dzieci.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Emil i my. Monolog wielodzietnej matki (Karakter).

Andrzej Muszyński (1984) – autor reportaży Południe i Cyklon oraz książek prozatorskich Miedza, Podkrzywdzie i Fajrant. Opublikował też Bez – opowieść poruszającą tematykę bezpłodności. W autobiograficznym Domu ojców pisze o uprawie ziemi i prehistorii. Laureat nagród literackich i podróżniczych, trzykrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. Mieszka w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pod Powroźnikową Skałą.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Dom Ojców (Wydawnictwo Czarne).

Piotr Oczko (1973) – anglista, polonista, niderlandysta, kulturoznawca, historyk sztuki i tłumacz. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, od ponad 20 lat zajmuje się kulturą Holandii. Wydał 10 monografii (w tym przetłumaczoną na język niderlandzki Miotłę i krzyż. Kulturę sprzątania w dawnej Holandii, albo historię pewnej obsesji). Interesują go traumy, ludzkie obsesje, sprawy „dziwne” – jak choćby domki dla lalek, „dorosłe” odczytania literatury dla dzieci oraz Wykluczeni i Odmieńcy wszelkiego rodzaju. Z urodzenia i charakteru krakowianin-podgórzanin, z wyboru mentalny Holender i amsterdamczyk.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Pocztówka z Mokum (Znak).

Mateusz Pakuła (1983) – dramatopisarz, dramaturg, reżyser teatralny. Wielokrotnie nagradzany za swoje sztuki, adaptacje i spektakle. Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i Nagrody Specjalnej „Teatru”. Wydał sześć książek z dramatami. Jego najważniejsze realizacje teatralne w ostatnim czasie to Lem vs. P.K. Dick i Pluton p-brane w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie oraz Wieloryb the Globe w reżyserii Evy Rysovej. Jako dramaturg i autor adaptacji współtworzył m.in. spektakle: Śnieg czy Konformista w reżyserii Bartosza Szydłowskiego oraz Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną i Paw królowej w reżyserii Pawła Świątka. Książka Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję jest jego debiutem prozatorskim.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję (Nisza).

Zośka Papużanka (1978) – pisarka, nauczycielka języka polskiego. Mieszka i pisze w Krakowie. Zadebiutowała w roku 2012 powieścią Szopka, która przyniosła jej nominacje do Nagrody Literackiej „Nike” i Paszportu „Polityki”. W 2016 roku ukazała się jej druga powieść, On, nominowana do Paszportu „Polityki”, nagrody Gryfia i wyróżniona tytułem Krakowskiej Książki Miesiąca. W 2017 roku wydała zbiór opowiadań Świat dla ciebie zrobiłem, w 2020 powieść Przez, a w 2021 czwartą powieść – Kąkol.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Kąkol (Wydawnictwo Marginesy).

Tomasz Pindel (1976) – tłumacz, wykładowca i znawca literatury hiszpańskojęzycznej, autor kilku książek (m.in. Mario Vargas Llosa. BiografiaZa horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygodyHistorie fandomowe), współautor podcastu Piątka z literatury w RMF Classic. Przetłumaczył ponad 70 książek.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Parabolas de Silencio (Officyna).

Artur Przybysławski (1970) – wykładowca języka tybetańskiego i filozofii buddyjskiej, tłumacz (j. angielski i tybetański). W 2001 roku doktorat na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Myśl Talesa i Heraklita w filozofii Arystotelesa, Hegla, Nietzschego i Heideggera (promotor: prof. dr hab. Władysław Stróżewski). Habilitacja w październiku 2010 na podstawie książki „Buddyjska filozofia pustki”. Do roku 2011 pracował w Katedrze Historii Filozofii na Uniwersytecie Łódzkim.  Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tłumacz nagrodzony wyróżnieniem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Sekretny dziennik Pana Profesora (Officyna).

Ahsan Ridha Hassan (1988) – pisarz młodego pokolenia, wywodzi się z rodziny wielokulturowej: pochodzi z Bielska-Białej, ale ma również irackie korzenie. Zadebiutował w 2014 roku zbiorem opowiadań Wieża, w 2017 roku wydał książkę fantastyczną Trupojad i dziewczyna, a początkiem 2020 powieść oryginalną i niepokojącą: Zabobon, nominowaną do długiej listy Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2021. Publikował także w wielu serwisach kulturalnych, w swoim dorobku posiada również międzynarodowy cykl powieści dla najmłodszych: Niezwykły Piotruś. W I kwartale 2022 roku ukaże się nowa powieść Powrót Orfeja opublikowana nakładem Wydawnictwa Nisza. Stypendysta The Lord Provost’s International Residency w Edynburgu. Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Powrót Orfeja (Nisza).

Janusz Sepioł (1955) – architekt i historyk sztuki; w latach 1981–90 urbanista w Biurze Rozwoju Krakowa, a następnie Architekt Wojewódzki, Marszałek Małopolski, senator RP VII i VIII kadencji, generalny projektant nagradzanych planów, laureat i juror w wielu konkursach; wyróżniony medalem honorowym SARP i Nagrodą im. Regulskiego; współorganizator Biennale Architektury w Krakowie; założyciel Galerii Architektury GAGA, autor wielu tekstów i kilku książek o architekturze.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Dyptyk włoski: Cienie i miejsca (Austeria).

 

Marta Sokołowska – dramatopisarka, dramaturżka, prozaiczka. Laureatka konkursu „Dramat!” organizowanego przez Dwutygodnik i Teatr IMKA; dwukrotna finalistka konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej „Metafory Rzeczywistości”, trzykrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka powieści Imperium Dzieci (Biuro Literackie 2021). Jej słuchowiska i sztuki przedstawiano i realizowano w teatrach i instytucjach: TR Warszawa, Teatr im. Fredry w Gnieźnie; Teatr im. Horzycy w Toruniu, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Narodowy Stary Teatr w Krakowie, Teatr Polski w Bydgoszczy, Royal District Theatre w Tbilisi, Białoruski Wolny Teatr w Mińsku, Teatr Dramatyczny w Kaliningradzie, Krasnojarski Teatr Młodego Widza, Polskie Radio, Instytut Teatralny, Teatroteka, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Jej teksty publikowano w pismach: „Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej”, dwutygodnik.com, „LiteRacje”, „Chimera”, „Zadra” oraz tłumaczono na języki: angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, białoruski i gruziński. Autorka scenariusza i reżyserka polsko-japońskiego filmu dokumentalnego „zeno-san”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Imperium dzieci (Biuro Literackie).

Patryk Szaj (1989) – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, redaktor. Interesuje się teorią literatury, związkami między literaturą i filozofią, humanistyką środowiskową, współczesną poezją polską, politycznymi kontekstami literatury. Autor monografii Wierność trudności. Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka (2019). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Czasie Kultury”, „Kulturze Współczesnej”. Redaktor ponad 100 tomów poetyckich z serii Biblioteka Poezji Współczesnej (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu). Stały współpracownik redakcji dwutygodnika kulturalnego „artPapier” oraz internetowego wydania „Czasu Kultury”. Redaktor prowadzący serii Humanistyka Środowiskowa, która wystartuje w 2021 roku w Wydawnictwie WBPiCAK w Poznaniu. Aktualnie pracuje nad monografią naukową na temat związków między ekokrytyką a hermeneutyką.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Pamiętnik z końca świata (jaki znamy) (Wolno).

Anna Świątek – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie mieszka w Krakowie, gdzie wraz z Anną Pactwa przyczyniła się do powstania Wydawnictwa Pactwa. Autorka i ilustratorka serii książek o Tututu, na którą obecnie składają się dwie książki: Tututu odkrywa (nie)zwyczajność i Tututu doświadcza (nie)znanego.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Tututu doświadcza (nie)znanego (Pactwa).

Justyna Tomska – autorka książek poetyckich. Fascynacja tym gatunkiem literackim rozpoczęła się u niej jeszcze w okresie studiów. Obecnie autorka pracuje nad kolejnym dziełem z tego nurtu. Tomska uznawana jest za odkrycie literackie, a jej książki cieszą się dużą popularnością. Debiut literacki Tomskiej to zaskakująca, nierzadko trudna w odbiorze książka poetycka, zatytułowana List do patomorfologa. Na kartach tej pozycji beletrystycznej pojawia się dialog pomiędzy córką zmarłego ojca, a patomorfologiem, który poinformował ją o śmierci rodzica. Tomska w bardzo dojrzały sposób przedstawia relacje na płaszczyźnie lekarz i rodzina zmarłego. W dorobku literackim Justyny Tomskiej znajduje się także książka pod tytułem Okiem pacjenta. Jest to zbiór rozmów prowadzonych z aktorem Krzysztofem Globiszem, poetką Ewą Lipską i aktorką Anną Dymną. Dotyczą one tematów takich jak przemijanie, śmierć, a także kruchość ludzkiego życia.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt List do patomorfologa (Znak).

Teresa Tyszowiecka blasK!  – laureatka Nagrody za Twórczość Translatorską im. Boya-Żeleńskiego 2021 za przekład powieści poetyckiej Afrykańskie korzenie UFO trynidadzkiego twórcy Anthony’ego Josepha. Przełożyła m.in. Hollywood Charlesa Bukowskiego, Kur zapiał Henry’ego Millera, Lewiatana z trylogii Illuminatus! Roberta Shei i Roberta Antona Wilsona oraz Tytańskich graczy Philipa K. Dicka.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Mumbo Jumbo (Fundacja Korporacja Ha!art).

Krzysztof Umiński (1984) – tłumacz literatury francuskojęzycznej i anglojęzycznej, scenarzysta filmów Kamper i Córka trenera. Tłumaczył takich autorów jak Albert Cohen, Mark Danner, Rohinton Mistry i Arundhati Roy; przełożył też kilka francuskich komiksów. Publikował m.in. w „Bluszczu”, „Dwutygodniku” i „Nowych Książkach”. Nakładem wydawnictwa Marginesy ukazała się niedawno jego książka pt. Trzy tłumaczki.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Imitacja życia (Fundacja Korporacja Ha!art).

 

Aleksandra Wojtaszek (1991) – bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka. W latach 2010-2015 ukończyła studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku slawistyka (specjalność: kroatystyka). W 2015 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł magistra i podjęła studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ. W październiku 2020 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem Geografie wyobrażone. Chorwacka i serbska proza fantastyczna lat dziewięćdziesiątych wobec rzeczywistości napisaną pod kierunkiem dr hab. Sylwii Nowak-Bajcar, prof. UJ. W trakcie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich uczestniczyła w stypendiach międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Belgradzie. Zainteresowania naukowe: współczesna literatura Chorwacji, Serbii i Bośni, proza fantastyczna, badania kulturowe, Bałkany w perspektywie postzależnościowej, teoria przestrzeni. Współpracuje m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i „Herito”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Pod presją (Wydawnictwo Akademickie SEDNO).

Mariusz Wollny (1958) – były brunet, były Ślązak, niepraktykujący (za karę przez wiele lat cudze dzieci uczył historii) etnograf po UJ. Zdeklarowany krakus z ponad 30-letnim stażem. Kocha kobiety swego życia: żonę, która go utrzymuje i córki (dwie plastyczki i poliglotkę), bez których pomocy nic by nie zdziałał (prowadzą mu rachunkowość, ilustrują teksty, tłumaczą obce słówka, czasem dopisują całe rozdziały) oraz góry i książki (czytać, nie pisać). Amerykanista z bożej łaski (kultura i historia Indian), w swoim czasie pisywał mało poważne artykuliki do bardzo poważnego kwartalnika przyjaciół Indian „Tawacin” (już nieistniejącego). Autor książek popularno-naukowych dla dzieci i dorosłych, powieści i zwariowanych historii. Opublikował m.in. Kazimierza Wielkiego, dwie części (trzecia wciąż czeka na wydawcę), Był sobie król…, Bardzo bzdurne bajdurki, Krew Inków, Tropem smoka, Jak Lolek został papieżem oraz 4-tomowy cykl krakowski o przygodach XVI-wiecznego inwestygatora królewskiego (detektywa) Kacpra Ryksa.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Sprawy Komisarza Mohra (Jama Mariusz Wollny).

Barbara Woźniak – absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunktka na Wydziale Lekarskim. Zajmuje się gerontologią społeczną. Dotychczas publikowała jako naukowczyni. Od kilku lat pisze teksty literackie, przede wszystkim prozatorskie. Powieść Niejedno jest jej debiutem książkowym. Mieszka w Krakowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2021 za projekt Niejedno (Wydawnictwo Drzazgi).

 

Laureaci i laureatki 2022

Wojciech Bonowicz (1967) – poeta, publicysta, dziennikarz, stały felietonista „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak” (gdzie prowadzi poświęconą poezji rubrykę „Moi mistrzowie”), autor kilku książek wywiadów i biografii Tischner. Laureat nagrody Literackiej Gdynia – stał się jednym z najwybitniejszych głosów poetyckich swojego pokolenia, zachowując równocześnie wyrazistą odrębność na pokoleniowej mapie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Wielkie rzeczy (Wydawnictwo a5).

Franciszek Bunsch (1926) – polski malarz i grafik, przedstawiciel krakowskiej szkoły grafiki warsztatowej, specjalizuje się w metaforycznej wizji rzeczywistości. Wieloletni wykładowca i profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował malarstwo u prof. Eugeniusza Eibischa i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracę na Akademii rozpoczął w 1952 r., a w 1965 r. objął prowadzenie pracowni drzeworytu. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1951 r. bierze udział w wystawach grafiki polskiej w kraju i za granicą m.in. w Belgii, Holandii, Rosji, Danii, Norwegii, Kanadzie, USA czy na Kubie. Pokazał 30 wystaw indywidualnych, stając się jednym z cenionych reprezentantów nurtu metaforycznego grafiki warsztatowej. Zajmował się także ilustracją książki oraz opracowaniem graficznym wydawnictw, otrzymując za tę twórczość liczne nagrody. W latach 1960–1980 zaprojektował serię kart do gry, które wydawane były przez Krakowskie Zakłady Wyrobów Papierowych. Uprawia także sztukę ekslibrisu i realizuje unikatowe książki autorskie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt U kresu labiryntu (Austeria).

Beata Chomątowska (1976) – dziennikarka i pisarka. Autorka trzech książek reportażowych, dwóch powieści i biografii architektów Lacherta i Szanajcy, a także współautorka czterech innych publikacji. Z wykształcenia europeistka, obecnie kończy studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku religioznawstwo. Zawodowo związana była m.in. z krakowskim „Dziennikiem Polskim i „Rzeczpospolitą”, stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego”, jej teksty ukazują się m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Dwutygodniku”, miesięczniku „Znak”. Debiutowała w 2012 r. książką „Stacja Muranów” (Wydawnictwo Czarne). Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2019 w kategorii Esej za książkę „Betonia” (2018, Wydawnictwo Czarne), a wcześniej m.in. do Nagrody Jerzego Turowicza, Gwarancji Kultury i Warszawskiej Nagrody Literackiej. Stypendystka Miasta Krakowa w dziedzinie Literatura (2019). Jej ostatnia książka Andreowia (2021, Wydawnictwo Wielka Litera) została nagrodzona tytułem Krakowskiej Książki Miesiąca Biblioteki Kraków.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Miasto dzieci świata (Wydawnictwo Czarne).

Krystyna Czerni (1957) – pisarka, krytyczka i historyczka sztuki. Zajmuje się sztuką polską XIX i XX wieku, oraz problemami sztuki sakralnej. W latach 1980–2011 współpracowała z „Tygodnikiem Powszechnym”, miesięcznikiem „Znak” i Telewizją Kraków (audycje Album Krakowskiej Sztuki i Sztukateria). W latach 1983–2018 związana z Instytutem Historii Sztuki UJ, obecnie z Międzynarodowym Instytutem Badań nad Sztuką IRSA. Publikowała w wielu periodykach kulturalnych, czasopismach fachowych i katalogach wystaw. Opracowała edytorsko prace wybrane Mieczysława Porębskiego dla WL, eseje i wywiady Jerzego Nowosielskiego dla wyd. ZNAK, oraz korespondencję Tadeusza Różewicza z Zofią i Jerzym Nowosielskimi (WL) i z Ryszardem Przybylskim (Sic!). Laureatka m.in. Nagrody im. K. Wyki (2012); obecnie pracuje nad kolejnymi tomami korpusu sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego, oraz nad dalszym opracowaniem korespondencji Tadeusza Różewicza.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Nowosielski w Warszawie (Szpalanka Lab).

Krystyna Dąbrowska (1979) – poetka, tłumaczka, eseistka. Z wykształcenia graficzka po warszawskiej ASP. Autorka książek poetyckich Biuro podróży (2006), Białe krzesła (2012), Czas i przesłona (2014), Ścieżki dźwiękowe (2018). Laureatka Nagrody Kościelskich (2013), Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2013) i Nagrody Literackiej m. st. Warszawy (2019). Jej wiersze były tłumaczone na dwadzieścia języków i publikowane w zagranicznych pismach literackich (m. in. w „Harper’s Magazine”, „Poetry”, „Threepenny Review,” „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Akzente”, „Sinn und Form”, „Manuskripte”, „Po&się”, „Revista Crátera”). Książkowe wybory jej wierszy ukazały się po angielsku, włosku, niemiecku i szwedzku. Przekładała m.in. poezję Nuali Ní Dhomhnaill (Cierń głogu, 2021), Louise Glück (Ararat, 2021), W. C. Williamsa, Thoma Gunna, Charlesa Simica, Kim Moore, listy Elizabeth Bishop i Roberta Lowella. Mieszka w Warszawie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Miasto z indu (a5).

Andrzej Dybczak (1978) – pisarz, z wykształcenia etnolog. Do tej pory ukazały się dwie jego książki: Gugara i zbiór opowiadań pt. Pan wszystkich krów. Jest współautorem filmu dokumentalnego także zatytułowanego Gugara, który podobnie jak i książka opowiada o syberyjskich pasterzach reniferów. Film był nagradzany min. w Krakowie, Lublinie i Paryżu. Dybczak jest laureatem nagrody fundacji im. Kościelskich, był nominowany do nagrody literackiej Nike.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Las duchów (Nisza).

Aleksandra Fabia (1990) – skończyła edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, zawodowo zajmuje się ilustracją i designem, pracuje również w Muzeum i Pracowni Witrażu. Kiedy nie rysuje, czyta, a kiedy rysuje, słucha audiobooków.  Przez kilka lat mieszkała w Stambule, gdzie wystawiała prace w galerii Mixer Arts i gdzie zaczęła współtworzyć książki dla dzieci. Dotychczas pracowała dla wydawców z Polski, Turcji i USA. Zilustrowane przez nią Przedszkole imienia Barbary Wiewiórki zostało nominowane do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy w kategorii tekst i ilustracje oraz wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Ładna historia (Marginesy).

Piotr Florczyk (1978) – poeta, eseista, współzałożyciel wydawnictw Calypso Editions i Textshop Editions, tłumacz na amerykański (m.in. Świrszczyńska, Kornhauser, Gutorow, Mikołajewski, Sośnicki, Marcinkiewicz, Bonowicz). Wydał Barefoot (wiersze), Los Angeles Sketchbook (szkice i fotografie), East & West (wiersze), From the Annals of Kraków (wiersze), oraz nominowany do Silesiusa tom wierszy Dwa tysiące słów (Instytut Mikołowski, 2019). Za przekład tomu Anny Świrszczyńskiej Budowałam barykadę otrzymał the 2017 Found in Translation Award oraz the 2017 Harold Morton Landon Translation Award przyznawaną przez The Academy of American Poets. Nowy tom wierszy, Granice, ukaże się lada dzień nakładem wydawnictwa WBPiCAK. Strona autorska: www.piotrflorczyk.com.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Listy z Los Angeles (Wydawnictwo j).

Jerzy Franczak (1978) – prozaik, eseista, literaturoznawca, profesor na Wydziale Polonistyki UJ. Opublikował m.in. powieści Przymierzalnia (2008), Nieludzka komedia (2009), Da capo (2010), NN (2012), Eksplozja (2022), książki eseistyczne Grawitacje (2007), Niepoczytalne (2019) oraz rozprawy naukowe Rzecz o nierzeczywistości. Sartre – Gombrowicz – Nabokov (2002), Poszukiwanie realności (2007), Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury (2017), Maszyna do myślenia. Studia o nowoczesnej literaturze i filozofii (2019).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Teatr cieni (Lokator Media).

Olga Górska (1988) – z zawodu urzędniczka, z wykształcenia humanistka, z pochodzenia proletariuszka. Mieszkała w Lublinie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Londynie, gdzie oddawała się życiu, miłości i pracy. W dzieciństwie lubiła grać w piłkę (jako napastniczka), oglądać Króla Lwa i chodzić do kościoła. W dorosłym życiu lubi spać, oglądać stare filmy i słuchać soulu z lat 60.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Nie wszyscy pójdziemy do raju (Wydawnictwo Drzazgi).

Agata Hołobut – anglistka i przekładoznawczyni, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu teorii i praktyki tłumaczenia. Od lat współpracuje również z Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W kręgu jej zainteresowań mieszczą się przede wszystkim poetyka kognitywna i semiotyka, pomocne w badaniach nad związkami słowa i obrazu wizualnego w poezji, komunikacji wizualnej, designie i filmie. Zajmuje się utworami poetyckimi, które „naśladują” dzieła malarskie, plakatem jako szczególną formą serii translatorskiej, kinowym remakiem, audiodeskrypcją muzealną i filmową, a ostatnio rozmyślaniami nad kompozycją w sztukach wizualnych, literaturze i muzyce. Jest redaktorką czasopisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Tłumaczyła między innymi poezję W.S. Merwina, Charlesa Simica, Michaela Ondaatje, Roberta Pinsky’ego, Jane Hirshfield, Gillian Allnut, Breytena Brytenbacha, Davida Gascoyne’a, Grace Nichols i Johna F. Deane’a, współredagowała również tomy poetyckie publikowane przez Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt „Kości słonych wód. Wiersze wybrane” Johna F. Deane’a (ZNAK).

Justyn Hunia – tłumacz, absolwent anglistyki UJ i studium przekładu literackiego przy Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w Krakowie, ma na koncie kilkadziesiąt przekładów książkowych (m.in. Zygmunt Bauman, V.S. Naipaul, Y. N. Hararie, Zadie Smith), publikował m.in. w „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Blizie”, „Przekładańcu”. Współzałożyciel avant-rockowej grupy Gargantua.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt „Kości słonych wód. Wiersze wybrane” Johna F. Deane’a (ZNAK).

Igor Jarek (1989) – pisarz, poeta i scenarzysta komiksów. Jest autorem dwóch tomików poetyckich: Różyczka (Stowarzyszenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 2008), Białaczka (Convivo, 2016) i scenariuszy do robionych razem z żoną komiksów: Słowackiego (Kultura Gniewu, 2016), Spodouści (Kultura Gniewu, 2018), Czarna studnia (Kultrua Gniewu 2019). Za zbiór opowiadań Halny (Nisza 2020) został nominowany do Paszportu „Polityki”, Nagrody Nike, Nagrody Conrada oraz nagrodzony nagrodą „Odkrycie Empiku” 2020, UNESCO oraz Poznańską Nagrodę Literacką. Prawa do sfilmowania książki Halny zostały kupione przez Platige Image. Przez kilka lat pracowałem na Kopalni KWK „Staszic”.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Sulkosky (Znak Literanowa).

Krzysztof Lisowski (1954) – poeta, redaktor, krytyk literacki, eseista, prozaik, tłumacz, autor wierszy dla dzieci – urodził się 2 sierpnia 1954 roku w Krakowie. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował 50 lat temu jako poeta w roku 1972 na łamach „Życia Literackiego”. W latach 1977-2019 pracował w Wydawnictwie Literackim, był członkiem redakcji miesięcznika „Kraków” oraz wieloletnim współpracownikiem kilku pism m.in. „Nowe Książki”, „Kwartalnika Artystycznego”; od początku istnienia kwartalnika „Czas Literatury”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. W latach 1999-2000 członek Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego SPP. Wykładał w szkole „creative writing” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współredagował „Dekadę Literacką” (1990-2005). Za twórczość literacką otrzymał m. in.: Nagrodę im. Andrzeja Bursy (1976), Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1981), stypendium Fundacji im. Adama Mickiewicza w Toronto (1987), Nagrodę Miasta Krakowa (1990), „Krakowska Książka Miesiąca” (za 33 zapewnienia o miłości do świata – X/1999), stypendium rządu Szwecji na Gotlandii (2000), kilkakrotnie stypendium Ministra Kultury RP. W 2014 roku, Nagrodę Poetycką im. Bednarczyków za tom Poematy i wiersze do czytania na głos. W 2019 roku Nagrodę Poetycką im. ks. Jana Twardowskiego. W 2015 otrzymał medal Gloria Artis. Tłumaczony na kilkanaście języków – ostatnio na turecki, arabski, serbski i norweski. Opublikował około 30 książek.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt „Ważne nieważne. Dziennik 1974-1998” Tadeusza Kwiatkowskiego (Wydawnictwo Literackie).

Bronisław Maj (1953) – poeta, krytyk literacki, tłumacz, eseista, scenarzysta, współzałożyciel Teatru KTO oraz doktor nauk humanistycznych i były wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat prestiżowych nagród literackich, między innymi Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Genewa (1984) i Nagrody PEN-Club za twórczość poetycką (1995).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt …twój czas minął – już jesteś (UNIVERSITAS).

Piotr Marecki (1976) – pisarz, redaktor, wydawca, kulturoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Pracuje jako profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zajmuje się mediami cyfrowymi. Był profesorem wizytującym na amerykańskich uczelniach (m.in. MIT, Uniwersytet Kolorado w Boulder, Uniwersytet w Rochester). Jest także redaktorem naczelnym Wydawnictwa Ha!art. Tworzy literaturę konceptualną i eksperymentalną, m.in. boty, generatory tekstu, poezję flarf, gry. Autor książek drogi Polska przydrożna (2020) oraz Romantika (2021).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Ostatni człowiek (Wydawnictwo Ha!art).

 

Małgorzata Nocuń (1980) – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, w latach 2004–2006 jego korespondentka na Ukrainie i Białorusi, redaktorka „Nowej Europy Wschodniej”. Autorka książki Wczesne życie oraz – wraz z Andrzejem Brzezieckim – książek Białoruś. Kartofle i dżinsy, Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami białoruskimi, Armenia. Karawana śmierci. W 2014 roku została wyróżniona w konkursie Amnesty International „Pióro Nadziei” za reportaż z Kaukazu Północnego. W 2019 roku ukazał się pod jej redakcją zbiór reportaży o Białorusi Ojczyzna dobrej jakości.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Pieśni kobiet wschodnich (Wydawnictwo Czarne).

Łukasz Orbitowski (1977) – pisarz, autor programów telewizyjnych. Autor m. in. powieści Kult i Inna dusza. Nagrodzony Paszportem „Polityki” i Zajdlem, trzykrotnie nominowany do nagrody Nike. Zbiera nosorożce, podnosi ciężary.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Chodź ze mną (Świat Książki).

Agata Puwalska – poetka. Debiutowała tomem haka!, wydanym przez Biuro Literackie w 2021 r. Jej poemat luizy nie ma [w ogrodzie] został nagrodzony I miejscem na XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. K. K. Baczyńskiego. Laureatka XIV edycji Połowu oraz Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Bierze udział w spotkaniach Krakowskiej Szkoły Poezji. Mieszka w Węgrzcach pod Krakowem.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Paranoia Bebop (KONTENT).

Radek Rak (1987) – pisarz i lekarz weterynarii. Za powieść Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli otrzymał Nagrodę Literacką Nike, Nagrodę im. Janusza A. Zajdla, Nagrodę im. Jerzego Żuławskiego oraz European Science Fiction Society Award w kategorii Best Written Work of Fiction.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Agla. Alef (Powergraph).

 

 

Olga Rembielińska (1989) – poetka, z wykształcenia etnolożka. Publikowała m.in. w „Etnografii do kieszeni”, „Babińcu Literackim”, „Szajn” czy „Stonerze Polskim”. Jej wiersze znalazły się w antologiach pisma „Inter” oraz „Babińca Literackiego”. Open format DJ i host radiowy w Rave Fm @djyellowmanula. Bardzo ceni kapitał kulturowy, który zbudowała sobie na słuchaniu 50 Centa, Seana Paula i innych raperów z końcówką „dogg” (w Winampie).

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Klaster (Korporacja Ha!art).

Jan Rojewski (1994) – polski dziennikarz i poeta. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i Onecie. Stały współpracownik tygodnika „Polityka”. W 2018 roku ukazał się jego tom poetycki Ikonoklazm, za który otrzymał nominacje do nagrody Silesius oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Ocalałe 2030 (Kontent).

Barbara Sadurska (1974)prawniczka, pisarka, scenarzystka, laureatka nagród literackich i scenariuszowych. Stypendystka Miasta Krakowa (2021). Za debiutancką książkę pt. Mapa (Nisza 2019) otrzymała Nagrodę im. W. Gombrowicza. Opowiadania publikuje między innymi w „Miesięczniku Znak”, „Piśmie. Magazynie Opinii”, „Vogue”, „Wizjach” i „Kontencie”. Mieszka w Krakowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Balbina (Wrocławski Dom Literatury).

 

Katarina Šalamun-Biedrzycka (1942) – tłumaczka i badaczka współczesnej literatury polskiej i słoweńskiej. Autorka ośmiu książek esejów i rozpraw historycznoliterackich, również dotyczących tematów translatologicznych. Studiowała slawistykę na uniwersytetach w Lublanie, Zagrzebiu i Krakowie. Po ukończeniu studiów pracowała na Uniwersytecie Jagiellońskim jako lektorka języka słoweńskiego, a następnie, po uzyskaniu doktoratu w 1976 r. tamże, jako literaturoznawczyni w Instytucie Słowianoznawstwa PAN. Pod koniec lat 80. zmuszono ją do przejścia do statusu „wolnego strzelca”. Bibliografia jej przekładów z literatury słoweńskiej i polskiej, od Kochanowskiego (Odprawa posłów greckich), Wyspiańskiego (Wesele), Gombrowicza (Ferdydurke, Pornografia, Operetka), Miłosza (1500 wersów jego poezji i Zdobycie władzy), Schulza (Sklepy cynamonowe i szereg innych opowiadań), do Tomaža Šalamuna i licznych poetów słoweńskich i polskich obejmuje 37 książkowych pozycji i wraz z inną bibliografią, znajduje się w jej ostatniej autorskiej książce Wśród słoweńskich i polskich autorów. Rozprawy i artykuły (Kraków 2018). W roku 2021 wyszły jej przekłady w „Wizjach”, „Małym Formacie”, dwóch słoweńskich miesięcznikach i radiu tamże, książka wybranych wierszy Otona Župančiča (wraz z posłowiem) pt. Kielich upojenia (Biuro Literackie, Stronie Śląskie 2020) oraz wybór wierszy Małgorzaty  Lebdy pt. Žetev (Maribor, 2021), w tym roku zaś wybór wierszy Milana Jesiha (wraz z posłowiem) pt. Niemal (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2022) oraz wybór wierszy France Preszerena (wraz z posłowiem) pt. Poezje (w druku, wraz z nagrodą Laureata Miasta Krakowa).

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt „Poezje” France Presena (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – oddział Kraków).

Maciej Stroiński (1984) – tłumacz literacki z języka angielskiego. Przekładał m.in. Oscara Wilde’a (De profundis i Dramaty), Petera Shaffera (Amadeusz) i Shaloma Auslandera (Matka na obiad). Absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, gdzie obronił pracę doktorską o judaizmie w kinie izraelskim. Członek Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Laureat nagrody PEN Clubu i ZAiKS-u w konkursie na przekład „Wolność myśli – wolność wyrazu”, wyróżnienia Żydowskiego Instytutu Historycznego w konkursie im. Majera Bałabana, stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury, stypendium ZAiKS-u z Funduszu Popierania Twórczości i grantu translatorskiego Rządu Irlandii z programu Literature Ireland. Wykładał na UJ: w Ośrodku MISH i na Wydziale Polonistyki. Pisał w „Dwutygodniku”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Odrze”, „Przekroju”, „Teatrze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Wizjach” i „Znaku”. Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt „Dramaty” Oscara Wilde’a (Officyna).

Wit Szostak (1976)autor powieści, opowiadań i dramatów. Jego książki były nominowane do Nagrody Literackiej Nike (Fuga, 2012) i do Paszportów „Polityki” (Sto dni bez słońca, 2014). Na podstawie powieści Dumanowski Jan Klata wyreżyserował całodzienne słuchowisko na antenie Radia Kraków, a w Teatrze Starym w Krakowie przygotowano dwie inscenizacje. Jego książki nominowane były do Paszportów „Polityki” i Literackiej Nagrody Nike. W 2019 został laureatem konkursu dramaturgicznego Strefy Kontaktu, pisząc dramat Pogłosy, swój pierwszy tekst dla teatru, który doczekał się premiery na deskach Wrocławskiego Teatru Współczesnego (reż. Marek Fiedor i Tomasz Hynek). Ostatnio wydał powieść Cudze słowa (2020). Jako Dobrosław Kot pracuje na uczelni i publikuje teksty filozoficzne, ostatnio Tratwę Odysa. Esej o uchodźcach (2020). Mieszka w Krakowie z żoną i trójką dzieci.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Szczelinami (Powergraph).

Artur Wabik (1982) – artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury. Autor scenariuszy do komiksów: Woroszyłowgrad (2012, rys. Marcin Surma, na podstawie powieści Serhija Żadana), Jestem Miasto Kraków (2015, rys. Marcin Surma), O_Kaz (2018, rys. Mateusz Kołek), Tajemnica miecza (2020, rys. Marcin Wierzchowski), Mistrz Znaku Geometrycznego (2021, rys. Marcin Nowakowski), Przybysze (2022, rys. Marcin Wierzchowski). Redaktor antologii komiksów internetowych Komiks w sieci (2004) oraz katalogu do wystawy Teraz Komiks! (2018) w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 2012 roku publikuje na łamach „Zeszytów Komiksowych”. Członek zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, w latach 2011-2021 pełniący obowiązki dyrektora Krakowskiego Festiwalu Komiksu. W latach 2013–2016 recenzent komiksowy Instytutu Książki w Krakowie. W latach 2016–2017 przewodniczący jury międzynarodowego konkursu na krótką formę komiksową przy Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. W 2018 r. kurator wystawy Teraz Komiks! w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 2020 członek zarządu Fundacji Muzeum Komiksu, działającej na rzecz utworzenia Muzeum Komiksu w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Prekursorzy polskiego komiksu. Artur Bartles (Fundacja Muzeum Komiksu).

Jakub Wiśniewski (1990) – muzyk, tekściarz, pisarz. Z wykształcenia filolog angielski i przekładoznawca, z zawodu technical writer. Wokalista, gitarzysta i autor piosenek postfolkowego duetu Kirszenbaum, z którym wydał dwa albumy, zagrał ponad sto koncertów i zdobył kilka nagród. Jako prozaik debiutował napisanym po angielsku opowiadaniem Mrs. White’s Promise, które trafiło do antologii Obsessions. A Short Story Anthology (2015). Publikował między innymi w „Kontencie”, „Wizjach”, „Stonerze Polskim”, „Popmodernie” i „Tlenie Literackim”. Dwukrotnie wyróżniony w projektach prozatorskich Biura Literackiego. W styczniu 2022 roku ukazała się jego pierwsza książka – powieść Myja.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Robak (Filtry).

Jakub Woynarowski (1982) – interdyscyplinarny artysta, designer i niezależny kurator. Absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Współtwórca książek z pogranicza teorii i praktyki wizualnej (Wunderkamera, Corpus Delicti). Autor projektu artystycznego wystawy w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji. Współpracował m. in. z Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytutem Architektury, Krytyką Polityczną, MFF Nowe Horyzonty, Festiwalem Conrada. Współpracuje z Korporacją Ha!art jako redaktor serii „Literatura wizualna”. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Musicale kwantowe (Nisza).

Michał Zabłocki (1964) – poeta, autor tekstów piosenek, animator życia literackiego. W 2021 roku, został laureatem Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultury. Odznaczony brązowym medalem Gloria Artis w 2018 roku. Stypendysta Ministra Kultury za rok 2004. Laureat Muzycznej Jedynki za najlepszy tekst roku 1993. Jest inicjatorem i współrealizatorem wielu krakowskich inicjatyw literackich i kulturalnych, między innymi Dyskusyjnych Klubów Czytelniczych oraz kwartalnika literackiego „Czas Literatury”, prezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i prezesem Fundacji Poemat. Jest pomysłodawcą i twórcą programu „Multipoezja”, a w nim akcji Wiersze na murach, Wiersze chodnikowe, Wiersze pisane online i wielu innych poetyckich inicjatyw. Zrealizował i nadal prowadzi wielojęzyczny międzynarodowy portal poetycki eMultipoetry.eu według własnego pomysłu. Akcja Wiersze na murach w 2022 roku święci 20. rocznicę swego istnienia. Wydał 11 zbiorów wierszy. W roku 2019 za tom Wiersze do kolorowania (2018) uzyskał nominację do nagrody IBBY w kategorii Literatura. Książka Janowska (2017), wyróżniona została nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. Na podstawie jego wierszy powstało wiele znanych piosenek w repertuarach Grzegorza Turnaua, Czesława Mozila, Golec uOrkiestry, Agnieszki Chrzanowskiej i wielu innych artystów. Jest autorem librett i tekstów piosenek do spektakli teatralnych i muzycznych.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 za projekt Ojcze nasz (Fundacja Poemat).

 

Laureaci i laureatki 2023

Anna Arno (1984) – pisarka i tłumaczka. Ukończyła Sarah Lawrence College oraz historię sztuki na New York University. Z języka francuskiego przełożyła dwa tomy esejów Daniela Arasse’a: Nie widać nic. Opowiadanie obrazów oraz Detal: historia malarstwa w zbliżeniu. W 2012 roku otrzymała stypendium dla tłumaczy przyznawane przez Centre National du Livre.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt O książce i ludziach (Austeria).

Kalina Błażejowska (1987) – reporterka i publicystka, absolwentka filmoznawstwa i dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2013–2016 była redaktorką „Tygodnika Powszechnego”, z którym wciąż współpracuje. W 2014 roku zdobyła Nagrodę „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej dla młodych dziennikarzy, w 2015 została wyróżniona tytułem Dziennikarza Roku Małopolski. Nominowana m.in. do Nagrody im. Barbary Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy, Nagrody „Newsweeka” im. Teresy Torańskiej, Nagrody MediaTory oraz Nagrody Dziennikarzy Małopolski. W 2014 roku wydała Uparte serce. Biografię Poświatowskiej, która znalazła się w finale Nagrody Literackiej Gryfia, otrzymała też tytuł Książki Wiosny Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych i Krakowskiej Książki Miesiąca.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Bezduszni. Opowieść o zapomnianej zagładzie (Wydawnictwo Czarne).

Aleksandra Brzuzy – tłumaczka z języka rosyjskiego, ukraińskiego i surżyka. Tłumaczka m.in. Planu naprawy Ukrainy Łesia Bełeja. Absolwentka filologii rosyjskiej UJ i studiów tłumaczeniowych w Katedrze UNESCO. Stypendystka na Uniwersytecie Hradec Kralove. Lektorka języka polskiego i rosyjskiego, wykładowczyni w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ w latach 2017-2021. Współpracuje z Wydawnictwem Ha!art i czasopismem „Herito”. Miłośniczka kultury środkowoeuropejskiej, kin studyjnych i Beskidu Niskiego. Mieszka w Krakowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Brud/Siergiej Siergiejewicz (Ha!art).

Marcin Oskar Czarnik (1993) – prozaik, promotor literatury. Ukończył edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie. Debiutował w „Twórczości” opowiadaniem Agresty. Publikował także w „Fabulariach”, „Kontencie”, „Frazie” i „Znaku”. Dwukrotnie (w 2020 i 2021) został finalistą „Pierwszej książki prozą” Biura Literackiego. Jego debiut książkowy ukaże się w czerwcu nakładem wydawnictwa Nisza.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Misterium (Nisza).

Jacek Dehnel (1980) – pisarz, poeta, tłumacz. Prowadzi bloga poświęconego międzywojennemu tabloidowi kryminalnemu „Tajny Detektyw”. Wspólnie z Piotrem Tarczyńskim powołali do życia autorkę Marylę Szymiczkową, wdowę po prenumeratorze „Przekroju” i królową pischingera.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Śmierć na Wenecji (ZNAK).

Mikołaj Denderski – tłumacz, absolwent Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownik administracyjny tej uczelni. Autor kilkunastu przekładów z języka angielskiego, m.in. książek Davida Fostera Wallace’a, Eliota Weinbergera, Jamesa Baldwina, Joan Didion. Donalda Antrima, Davida Graebera. Jako stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego uczestniczył w 2022 roku w rezydencji twórczej w Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Latitudes of Longing (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Andrzej Franaszek (1971) – krytyk literacki, biograf, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, laureat Nagrody Miasta Krakowa. Opublikował książki: Ciemne źródło. Esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta; Przepustka z piekła. 44 szkice o literaturze i przygodach duszy; Herbert. Biografia, t. 1-2 oraz Gwiazda Piołun. Opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni. Za książkę Miłosz. Biografia otrzymał m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Nagrodę Nike Czytelników „Gazety Wyborczej”, Nagrodę im. Kazimierza Wyki oraz Nagrodę Ministra Kultury i Edukacji Narodowej. Od kilku lat pracuje nad monografią życia i twórczości Józefa Czapskiego.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Najwyższy człowiek świata. O Józefie Czapskim (a5).

Maja Gańczarczyk – absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych gender studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki IBL PAN w Warszawie. Od ponad dekady jest związana z przemysłem książki; na co dzień pracuje jako promotorka książek i redaktorka w krakowskim wydawnictwie Karakter. W październiku 2021 roku ukazał się w jej tłumaczeniu reportaż Wszystkie jesteśmy Belén Any Eleny Correi, argentyńskiej prawniczki i aktywistki. W 2021 roku została też wyróżniona za swoje umiejętności podczas naboru do programu mentoringowego dla początkujących tłumaczy literackich „Translatorium” organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe – KMLU. Laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022. W maju 2023 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukaże się w jej przekładzie zbiór opowiadań Karmele Jaio – To nie ja. Obecnie pracuje nad prozą Ricarda Menéndeza Salmóna i Layli Martínez.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Carcoma (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Barbara Gawryluk (1957) – dziennikarka radiowa, tłumaczka z języka szwedzkiego, autorka książek dla dzieci i młodzieży, propagatorka kultury. Wyróżniona nagrodą IBBY za upowszechnianie czytelnictwa. W Radiu Kraków prowadzi autorski program o literaturze dla dzieci Alfabet. Jej książki zostały wpisane na Złotą Listę Fundacji ABCXXI, nominowane i wyróżniane m.in. Nagrodą Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Absolwentka filologii szwedzkiej na UJ. W 2021 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim klasy I Orderu Gwiazdy Polarnej (Nordstjärneorden) nadawanym przez JKM Karola XVI Gustawa, Króla Szwecji – „za liczne zasługi na polu promowania i udostępniania szwedzkiej literatury i kultury w Polsce”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Janek pseudonim Żegota (Literatura).

Mateusz Górniak – autor fikcji literackiej i tekstów dla teatru, dramaturg, redaktor „Stonera Polskiego”. Debiutował w 2022 powieścią Trash Story, w tym roku ukażą się jego Dwie powieści ruchu.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Dwie powieści ruchu (Filtry).

Magdalena Heydel (1969) – tłumaczka literatury języka angielskiego, m.in. Angeli Carter, Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Alice Oswald, Katherine Mansfield i Virginii Woolf. Laureatka nagrody „Literatury na Świecie” (2011), nagrody Europejski Poeta Wolności (2020) oraz Nagrody Literackiej Gdynia (2021). Sekretarz Generalna Polskiego PEN Clubu, członkini honorowa Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Profesorka na Wydziale Polonistyki UJ, kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych i redakcją czasopisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Nagrodę KMLU otrzymuje po raz drugi.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Mrs. Dalloway/Virginia Woolf (Officyna).

Michalina Jurczyk – graficzka, projektantka książkowa i ilustratorka. Absolwentka i stypendystka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale Grafiki. Jej praca dyplomowa – książka autorska Pyton i Trąbka – została wyróżniona udziałem w wystawie Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych (Galeria Zbrojownia Sztuki, Gdańsk), gdzie zdobyła Nagrodę Miasta Sopotu. Za projekt książki Krowa i Krówka otrzymała wyróżnienie specjalne międzynarodowego konkursu na projekt książki ilustrowanej JASNOWIDZE. Współpracuje m.in. z Wydawnictwem Ha!art, dla którego projektuje okładki i książki.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Kinder- und Hausmarchen/Wilhema i Jacob Grimm (Dwie Siostry).

Filip Kobiela – filozof, doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, członek zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Zajmuje się ontologią oraz filozofią gier. Napisał monografię Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmienność świata, jest autorem polskiego przekładu książki Bernarda Suitsa Konik Polny. Gry, życie i utopia, z Jakubem Gomułką zredagował książkę Filozoficzny Lem. Wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. Tom 1. Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Filozoficzny Lem, t. II (Aletheia).

Katarzyna Kobylarczyk (1980) – reporterka, dziennikarka. W 2020 roku za książkę Strup. Hiszpania rozdrapuje rany otrzymała Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, Kryształową Kartę Polskiego Reportażu – Nagrodę Prezydenta Lublina oraz nominację do Nagrody im. Beaty Pawlak. Autorka książek Pył z landrynek. Hiszpańskie fiesty, a także pięciu zbiorów reportaży historycznych skupionych na kulturze i historii Małopolski (dla Małopolskiego Instytuty Kultury). Nowej Hucie, w której mieszka od urodzenia, poświęciła dwie książki: Baśnie z bloku cudów. Reportaże nowohuckie oraz Kobiety Nowej Huty. Cegły, perły i petardy, za którą w 2021 roku otrzymała nominację do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Publikowała m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”. Trzykrotna finalistka nagrody dziennikarskiej Unii Europejskiej „Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji”, laureatka nagrody krakowskiego środowiska dziennikarskiego „Zielona Gruszka”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Ciałko (Wydawnictwo Czarne).

Jakub Kornhauser (1984) – poeta, eseista, tłumacz, redaktor, literaturoznawca, współzałożyciel i pracownik Ośrodka Badań nad Awangardą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt na Wydziale Filologicznym UJ. Opublikował książki poetyckie: Niebezpieczny paragraf (2007), Niejasne istnienia (2009), Drożdżownia (2015), Dziewięć dni w ścianie (2019), Krwotoki i wiewiórki (2021), Brzydko tną twoje noże? (2021), In amplexu (2022). Autor i redaktor kilkunastu monografii naukowych, a także książek eseistycznych. Redaktor wielu antologii i opracowań. Przekładał na język polski m.in. książki Dumitru Crudu, Gherasima Luki, Henriego Michaux, Gellu Nauma, Miroljuba Todorovicia, Claudiu Komartina. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Romanica Cracoviensia”, redaktor prowadzący czterech serii wydawniczych. Laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2016) oraz Nagrody Znaczenia (2021), nominowany do wielu innych nagród (Nagroda Literacka Gdynia oraz Nagroda im. Wisławy Szymborskiej – dwukrotnie, Europejski Poeta Wolności, Nagroda Orfeusz). Mieszka w Krakowie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt In amplexu bis (Wydawnictwo J).

Ryszard Krynicki (1943) – poeta pokolenia 1968, zwanego przez krytykę literacką Nową Falą. Jeden z prekursorów niezależnego ruchu wydawniczego. Tłumacz poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs i Paula Celana, a także Bertolta Brechta i Rainera Kunze, których wybory wierszy opublikował w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA. Przygotowuje do druku osobistą antologię współczesnej poezji niemieckiego obszaru językowego. Laureat m.in. niezależnej Nagrody Poetów (1975), Nagrody im. Kościelskich (1976), Nagrody Fundacji Jurzykowskiego (1989), Nagrody Friedricha Gundolfa (2000), Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej in. Zbigniewa Herberta (2015) oraz Nagrody Silesius za całokształt twórczości (2021). Stypendysta DAAD (Berliner Künstlerprogramm) w Berlinie (1993). Członek-korespondent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Saskiej Akademii Sztuk w Dreźnie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Kryniccy, to przecież dla Was! Listy i karteczki 1966-2011 (a5).

Katarzyna Kubisiowska (1971) – dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, biografka Jerzego Pilcha, Danuty Szaflarskiej oraz Jerzego Vetulaniego. Autorka m.in. rozmowy rzeki z Wojciechem Mannem Głos i zbioru rozmów z ludźmi kultury Blisko, bliżej. W tym roku nakładem wydawnictwa Znak ukaże się jej kolejna książka, biografia Kory zatytułowana Się żyje.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Kora. Się żyje (ZNAK).

Małgorzata Lebda (1985) – felietonistka, animatorka kultury, redaktorka, doktorka nauk humanistycznych, naukowczyni. Dorastała w beskidzkiej wsi Żeleźnikowa Wielka. Autorka sześciu książek poetyckich, w tym nagradzanych tomów Matecznik, a także Sny uckermärkerów. Ostatni tom zatytułowany Mer de Glace został nagrodzony Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej (2022). Jej książki ukazały się w przekładzie na języki: czeski (tł. Bogdan Trojak), włoski (tł. Marina Ciccarini), serbski (tł. Biserka Rajčić), ukraiński (tł. Yury Zavadsky), słoweński (tł. Katarina Šalamun-Biedrzycka) i duński (tł. Frej Larsen i Paweł Partyka). Ultramaratonka – we wrześniu 2021 roku pokonała, biegnąc, dystans 1113 kilometrów wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki, realizując aktywistyczno-poetycki projekt „Czytanie wody”. Jej debiut prozatorski, książka Łakome, ukaże się w tym roku w wydawnictwie Znak. Mieszka w Krakowie i na wietrznej grani w Beskidzie Sądeckim.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Łakome (ZNAK).

Tadeusz Lubelski (1949) – historyk kina i tłumacz, niegdyś także krytyk filmowy. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Emerytowany profesor zwyczajny, związany z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ. Opublikował m.in.: Wajdę; Historię kina polskiego 1895-2014; Nową Falę 60 lat później; O pewnej przygodzie kina francuskiego. Za Historię niebyłą kina PRL otrzymał Nagrodę „Kina” im. Bolesława Michałka oraz nominację do Nagrody NIKE. Redaktor pierwszej polskiej Encyklopedii kina. Współredaktor (z Iwoną Sowińską i Rafałem Syską) czterotomowej Historii kina (2012-2019). Członek Europejskiej i Polskiej Akademii Filmowej. Przewodniczący Rady Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Hollender tułacz (Universitas).

Cezary Łazarewicz (1966) – dziennikarz, publicysta, reporter. Autor reporterskich książek m.in. o Ricie Gorgonowej (Koronkowa robota), Januszu Walusiu (Nic osobistego) i Grzegorzu Przemyku (Żeby nie było śladów).

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Na Szewskiej. Sprawa Stanisława Pyjasa (Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik).

Rafał Matyja (1967) – politolog i publicysta, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Habilitowany na Wydziale Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem rady programowej OEES oraz stałym współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. Autor m.in. takich książek jak Państwo, czyli kłopot; Konserwatyzm po komunizmie; Rywalizacja polityczna w Polsce; Wyjście awaryjne. Za książkę Miejski grunt otrzymał Nagrodę im. Marcina Króla 2022 oraz Nagrodę im. Jana Długosza 2022.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Miasto Zero (Karakter).

Zośka Papużanka – mieszka i pisze w Krakowie, uczy języka polskiego. Zadebiutowała w roku 2012 Szopką, która przyniosła jej nominacje do Nagrody Literackiej Nike i do Paszportów „Polityki”. W 2016 roku ukazała się jej druga powieść, On, nominowana do Paszportów „Polityki”, nagrody Gryfia i wyróżniona tytułem Krakowskiej Książki Miesiąca, w 2017 roku wydała zbiór opowiadań Świat dla ciebie zrobiłem, w 2020 powieść Przez, a w 2021 czwartą powieść – Kąkol.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Jeszcze jedna książka o miłości i śmierci (Marginesy).

Tomasz Pindel (1976) – tłumacz, wykładowca i znawca literatury hiszpańskojęzycznej, autor kilku książek (m.in. Mario Vargas Llosa. Biografia; Za horyzont. Polaków latynoamerykańskie przygody; Historie fandomowe), współautor Piątki z literatury w RMF Classic. Przetłumaczył ponad 70 książek.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Tierra de nadie/Eduardo Antonio Parra (Officyna).

Gustaw Owczarski (2003) – poeta, redaktor pisma „Trytytka”. Publikował wiersze między innymi w „Stonerze Polskim”, „8. Arkuszu Odry”, „Iglicy”, „Zakładzie”, „KONTENCIe”. Mieszka, studiuje i pracuje w Warszawie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Trap krypt (KONTENT).

Aleksandra Samonek – związana z Krakowem tłumaczka i prawniczka, pracowniczka naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Université catholique de Louvain. Zadebiutowała przekładem książki Warsan Shire – brytyjskiej poetki somalijskiego pochodzenia – pt. Błogosławiona córka wychowana przez głos w swojej głowie. Pisze o literaturze i polityce, jej teksty ukazały się, między innymi, w miesięczniku „Znak”, „Magazynie Potencjalnym” i „The Loop”.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Błogosławiona córka wychowana przez głos w jej głowie/Warsan Shire (Lokator Media).

Konrad Sierzputowski – kulturoznawca i muzykoznawca, absolwent Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie obronił pracę doktorską o cielesnych wymiarach muzyki popularnej XXI wieku. Autor książki Słuchając hologramu. Cielesność wirtualnych zespołów animowanych. Stypendysta programu Fulbright Junior Research Award na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (2019/2020) oraz laureat Nagrody „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2021). Tłumacz i dramaturg musicalu Priscilla, Królowa Pustyni w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego w Teatrze Capitol we Wrocławiu. Swoje teksty publikował w czasopismach naukowych: „Kultura Popularna”, „Kultura Współczesna”, „Przegląd Kulturoznawczy” oraz w międzynarodowych tomach zbiorowych poświęconych współczesnym kulturom muzycznym. Z niesłabnącą fascynacją opisuje fenomeny i kurioza w polu najnowszej kultury popularnej w perspektywie queer.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Ciała do słuchania (Terytoria Książki).

Dominika Słowik (1988) – polska pisarka, laureatka Paszportu „Polityki” 2019 za powieść Zimowla, finalistka Nagrody Literackiej Gdynia za debiut Atlas: Doppelganger w 2015 roku. Zimowla znalazła się także wśród 10 najważniejszych książek roku 2019 dwumiesięcznika „Książki”. W 2021 roku nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazał się zbiór opowiadań Dominiki Słowik Samosiejki. Ukończyła filologię hiszpańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie.

Laureatka IV edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Rybie oko (Wydawnictwo Literackie).

Michał Sobol (1970) – autor sześciu zbiorów wierszy, laureat Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Publikował m.in. w „Sinn und Form”, „Ambit”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „La barque dans l’arbre”, Versopolis.com. Jego cykl wierszy Schrony ukazał się w językach angielskim, francuskim i niemieckim. Ostatnio wydał tom Wieść, nominowany w roku 2021 do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Trasy przelotów (Nisza).

Ishbel Szatrawska (1981) – dramatopisarka i teatrolożka. Za swój głośny dramat Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia otrzymała nagrodę Odkrycie Empiku oraz nominację do Paszportu „Polityki”. Zadebiutowała dramatem Objects in Mirror Are Closer Than They Appear w e-antologii Nasz głos wydanej przez Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (2019). Kolejne dramaty: Polowanie i Totentanz. Czarna noc, czarna śmierć opublikowała w „Dialogu”. Ten drugi tekst wszedł do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Jest też laureatką konkursu stypendialnego DRAMATOPISANIE organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Toń (Cyranka).

Piotr Tarczyński (1983) – tłumacz, historyk, amerykanista. Krakus od wielu pokoleń, autor wydanej w 2023 roku książki Rozkład. O niedemokracji w Ameryce. Wspólnie z Jackiem Dehnelem powołali do życia autorkę Marylę Szymiczkową, wdowę po prenumeratorze „Przekroju” i królową pischingera.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Śmierć na Wenecji (ZNAK).

Teresa Tyszowiecka Blask! – tłumaczka wielu książek m.in. Hollywood Charlesa Bukowskiego, Kur zapiał! Henry’ego Millera, Tytańskich graczy Philipa K. Dicka, Lewiatana z trylogii Illuminatus! R. Shea i R.A.Wilsona, Każdy krok niesie pokój: zen w sztuce codziennego życia Thich Nhat Hấnha. Za tłumaczenie Afrykańskich korzeni UFO Anthony’ego Josepha otrzymała Nagrodę za Twórczość Translatorską im. Boya- Żeleńskiego. W 2023 roku ukaże się jej przekład Alfonsa Iceberga Slima (Ha!art). Mieszka w Krakowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Alfons/Iceberg Slim (Ha!art).

Elżbieta Wojnarowska (1953) – pisarka, poetka, pieśniarka, dziennikarka miesięcznika „Kraków”, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, doktorka nauk przyrodniczych Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Ukończyła Wyższe Zawodowe Studium Scenariuszowe przy PWSFTviT w Łodzi w 1994 r. Autorka książek poetyckich, powieści dla dorosłych, młodzieży i dzieci, opowiadań oraz sztuk teatralnych. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz UM Krakowa „Kultura Oporna”. Laureatka licznych ogólnopolskich konkursów literackich, m.in. Nagrody Literackiej – Kraków Miasto Literatury UNESCO 2020, nominowana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za książkę „Światoodczucie”, rekomendowaną przez miesięcznik „Kraków” i Bibliotekę Kraków. Od 2003 roku należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – oddział w Krakowie. W 2017 roku członkini Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Światoodczucie II (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie).

Aleksandra Zielińska (1989) – pisarka, dramatopisarka, scenarzystka. Autorka trzech powieści (Przypadek Alicji; Bura i szał; Sorge) oraz zbioru opowiadań (Kijanki i kretowiska). Nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Conrada i Nagrody im. Witolda Gombrowicza. Laureatka Nagrody im. A. Włodka, stypendium Młoda Polska oraz stypendiów twórczych miasta Krakowa. Jej sztuki były wystawiane m.in. w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Teatrze Baj, Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Uczestniczka międzynarodowego programu Ekran+ w Szkole Wajdy. Autorka słuchowisk. Uczestniczka rezydencji literackiej w Quebecu.

Laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Grzybnia (Wydawnictwo Agora).

Mateusz Żaboklicki (1991) – poeta, dramatopisarz i fotograf. Autor książki Nucić. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, II nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Artura Fryza, Nagrody Specjalnej w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina. Mieszka z rodziną w Warszawie.

Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2023 za projekt Letnisko (KONTENT).

 

Laureaci i laureatki 2024

Adrianna Alksnin – absolwentka Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (2021). Współzałożycielka i administratorka portalu Pracowni Dramaturgicznej AST (2016–2019). W 2021 roku debiutowała na deskach Teatru Barakah spektaklem Psy ras drobnych na podstawie książki Olgi Hund. Absolwentka komparatystyki oraz kultury współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autorka tekstów poświęconych polskiej literaturze międzywojennej oraz historii kobiecego szaleństwa. Publikowała m.in. na łamach „Tekstów Drugich”, „Przeglądu Humanistycznego”, „Pamiętnika Literackiego”. Finalistka konkursu dramaturgicznego Metafory Rzeczywistości (2017) organizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu za tekst 3 mm. Dwukrotna półfinalistka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej za teksty Pocztówki z końca świata i Po co nam komputery, skoro ludzie umierają na dyzenterię? Nakładem wydawnictwa Niebieska Studnia opublikowała debiutancką książkę Sromotny przegryw (2020), którą pisała przy wsparciu Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Laureatka stypendium w dziedzinie kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku. W kwietniu 2023 w Wydawnictwie Ha!art opublikowała książkę Na coś trzeba umrzeć. Mieszka w Krakowie.

Łukasz Barys (ur. 1997) – autor powieści, m.in. Kości, które nosisz w kieszeni oraz Jeśli przecięto cię na pół. Laureat  Paszportów „Polityki”, Nagrody im. Adama Włodka, Nagrody Dramaturgicznej im. Tadeusza Różewicza. Nominowany do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka i Odkryć Empiku. Mieszka w Pabianicach.

Anna Czabanowska-Wróbel – literaturoznawczyni, prof. dr hab. nauk humanistycznych, zajmuje się badaniami literatury przełomu XIX i XX wieku oraz poezji XX i XXI wieku. Kieruje Katedrą Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jest członkinią Komisji Historycznoliterackiej krakowskiego oddziału PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, redakcji „Ruchu Literackiego” i „Pamiętnika Literackiego”. Autorka książek: Baśń w literaturze Młodej Polski, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Utopia powtórzenia. Powtórzenie, podmiotowość, pamięć w literaturze modernizmu oraz internetowej monografii twórczości Adama Zagajewskiego (Monografie w toku, 2015). Redaktorka i współredaktorka kilkudziesięciu książek zbiorowych o literaturze XIX, XX i XXI wieku (jedna z nich to dwujęzyczna antologia I cień, i światło… O twórczości Adama Zagajewskiego, 2015). W 2020 roku wydała wybór wierszy Adama Zagajewskiego i głosów o jego poezji zatytułowany „Śpiewa to, co milczy”. Tam, gdzie oddech.

Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) – poetka, eseistka, tłumaczka. Autorka pięciu zbiorów wierszy, ostatnio wydała Miasto z indu (2022). Laureatka Nagrody Kościelskich (2013), Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2013), Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2019), a ostatnio Nagrody Poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana „KOS” (2023). Jej wiersze były tłumaczone na ponad dwadzieścia języków; za wiersz Biuro podróży / Travel Agency w przekładzie Antonii Lloyd Jones otrzymała Pushcart Prize (2024). Książkowe wybory jej wierszy ukazały się po włosku, niemiecku, szwedzku, portugalsku i angielsku; zbiór Tideline (Zephyr Press 2022) został nominowany do Derek Walcott Prize for Poetry i National Translation Award. Dąbrowska tłumaczyła m.in. poezję Louise Glück, Nuali Ní Dhomhnaill, W.C. Williamsa, Thoma Gunna, Charlesa Simica i Kim Moore. Jesienią 2022 roku brała udział w International Writing Program na University of Iowa. Mieszka w Warszawie.

Oskar Hedemann – liceum w Warszawie i w Paryżu, studia w Paryżu na Sorbonie (Lettres modernes) i filologia romańska na Uniwersytecie Jagiellońskim; tłumacz symultaniczny i konsekutywny, tłumacz przysięgły, tłumacz literatury francuskiej. Zakres tłumaczeń: od tłumaczeń dla prezydenta Francji, poprzez fotogrametrię, mistrzostwa świata w łucznictwie, maszyny papierosowe Philip Morris, po Ministerstwa Gospodarki, Sprawiedliwości, Rozwoju Regionalnego RP, Festiwal Conrada, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty i wiele innych. Liczne przekłady literatury francuskiej, w tym L.-F. Céline, G. Bataille, H. Michaux. Od 1983 roku lektor i wykładowca języka francuskiego w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ. Wybrane przekłady: „Literatura na Świecie”, nr 12/1990 (233), tom w całości poświęcony L.-F.,Céline’owi; Podróż do kresu nocy (Louis-Ferdinand Céline, Wydawnictwo Świat Literacki); Z zamku do zamku (Louis-Ferdinand Céline, Wydawnictwo Świat Literacki); Historia antysemityzmu, tomy I i II (Leon Poliakov, Universitas); Doświadczenie wewnętrzne (Georges Bataille, Wydawnictwo KR); Almodovar. Rozmowy (Frederic Strauss, Wydawnictwo Świat Literacki); Śmierć gazet i przyszłość informacji (Bernard Poulet, Universitas); Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną (André Rouillé, Universitas); Ekwador. Dziennik podróży (Henri Michaux, Wydawnictwo Świat Literacki); Barbarzyńca w Azji (Henri Michaux, Wydawnictwo Świat Literacki); Faszyzm, nacjonalizm, autorytaryzm (Philippe Burrin, Universitas); Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu (Louis-Georges Tin, Universitas); Od Rasputina do Putina. Tajemnice Kremla (Bernard Lecomte, Bellona); Do zobaczenia w zaświatach (Pierre Lemaitre, Wydawnictwo Albatros).

Aleksandra Herzyk – ilustratorka i autorka komiksów. Absolwentka grafiki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka Nagrody Literacka Podróż Hestii 2023. Jej pierwszy pełnowymiarowy komiks „Wolność albo śmierć” toczy się w realiach rewolucji francuskiej. Poza fascynacją epoką oświecenia angażuje się w działania proekologiczne. Wraz z Patrycją Wieczorkiewicz napisała książkę „Przegryw” dotyczącą zjawiska inceli. Od kilku lat publikuje swoje komiksy w sieci. Współpracowała m.in. z Amnesty International, Kampanią Przeciw Homofobii, Krytyką Polityczną, Magazynem Kontakt i TVN24. Tworzyła też ilustracje i komiksy do książek popularnonaukowych. Mieszka w Krakowie ze swoimi psami: Zosią i Wojtkiem.

Anna Hojwa – przewodniczka krakowska oraz poznańska. Od 2014 roku wspólnie z Agnieszką Konior oprowadza po literackich ścieżkach Krakowa podczas cyklu Spacery Literackie organizowanego w ramach projektu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Przez ponad dziesięć lat opracowuje autorskie szlaki literackie. Księgarka, bibliotekarka, a przede wszystkim przewodniczka literacka. (fot. Adrian Pallasch)

Agnieszka Konior – przewodniczka literacka po Krakowie, menedżerka kultury. Od 2014 roku wspólnie z Anną Hojwą oprowadza po literackich ścieżkach Krakowa podczas cyklu Spacery Literackie organizowanego w ramach projektu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Przez ponad dziesięć lat opracowały blisko 50 autorskich tras, którymi oprowadzały ponad 100 razy. Pracuje w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się kwestiami związanymi z zarządzaniem instytucjami kultury i dziedzictwem kulturowym. Jest prezeską stowarzyszenia Instytut Badań Organizacji Kultury – IBOK, które działa na rzecz profesjonalizacji sektora kultury. (fot. Adrian Pallasch)

Robert Król (ur. 1981) – polski poeta. Ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pochodzi z Jasła. Autor książek: Gatunki śniegu (Wydawnictwo Ha!art, 2003), Lida (Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej, 2004), Habitat (Wydawnictwo Ha!art, 2005), Pamięć podręczna (Wydawnictwo Ha!art, 2009), Czternastki (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2010), O wchodzeniu w ogień (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2014), Polka (Mikrooficyna Ówże, 2018), Dixieland (Mikrooficyna Ówże, 2021). Stypendysta Miasta Jasła (2006, 2018), Miasta Krakowa (2009, 2021), a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016, 2022). Publikował m.in. w: „Odrze”, „Ricie Baum”, „Fragile”, „Kartkach”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Toposie”, „Ha!arcie”, „Gazecie Wyborczej” i „Wizjach”. W 2019 roku został nominowany do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za poemat Polka. Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO (2024). Mieszka i pracuje Krakowie.

Paweł Kusiak (ur. 1998) – poeta, redaktor. Debiutował książką poetycką Grypsy proroków wydaną przez papierwdole w 2022 roku. Publikował w wielu miejscach, m.in. w „Wizjach”, „8. Arkuszu Odry”, „Małym Formacie” i „Nowym Napisie”. W 2019 roku został laureatem projektu Połów. Poetyckie debiuty (Biuro Literackie). Organizował warsztaty poetyckie i spotkania z twórcami skierowane do uczniów szkół średnich. Pochodzi z Krosna, mieszka w Krakowie.

Tomasz Kwiecień – autor ponad 70 przekładów literackich z języka włoskiego, tłumaczył m.in. utwory Umberta Eco, Paola Cognettiego, Claudii Durastanti i Andrei Bajaniego. Laureat Nagrody Literackiej im. Leopolda Staffa za przekład Sycylijskich lwów Stefanii Auci. Krakowianin z urodzenia, mąż swojej żony i człowiek dwóch psów rasy bardzo mieszanej. Należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.

Patrick Leftwich – badacz semiotyki i technologii, opublikował poemat 0°dll w wydawnictwie Convivo, tłumaczył Nicka Landa, Lucianę Parisi i Marka Fishera, współpracował z festiwalem Unsound, publikował m.in. w „Stonerze”, „Machinie Myśli” i „Zakładzie”.

Elżbieta Łapczyńska – autorka książki Bestiariusz nowohucki uhonorowanej Nagrodą Conrada, a także nominowanej do nagrody literackiej Nike, Paszportów „Polityki”, Nagrody Literackiej Gdynia oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. Laureatka Nagrody im. Adama Włodka oraz Międzynarodowego Konkursu im. Szymona Szurmieja na Dramat Współczesny o Tematyce Żydowskiej, półfinalistka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Stypendystka Miasta Krakowa w dziedzinie teatru i literatury. Członkini kolektywu Sfinga. Tańczy, obserwuje ptaki.

Jadwiga Malina – poetka, prozaiczka, redaktorka, kuratorka wydarzeń literackich. Sekretarz w randze wiceprezesa Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka tomów wierszy: Szukam ciemna (1996), Zanim (2007), Strona obecności (2010), Od rozbłysku (2013), Tu (2015), Czarna załoga (2018), Światło i szelest. Wybór wierszy z lat 1996–2019 w serii Poeci Krakowa (2020), Teoria powtórzeń (2022), Nie płacz synku, to tylko świat / Не плач, синку, це лише світ (Ukraina, 2023). Publikowała m.in. w „Dzienniku Polskim”, „Sycynie”, „Regionach”, „Odrze”, „Frazie”, miesięczniku „Kraków”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Toposie”, „Twórczości”, „Gazecie Wyborczej”. Także w periodykach zagranicznych: „Knjizevnik”, „Gradina”, „Znak” (Serbia), „Lacutio” (Słowenia), „Solstice” (USA). Wybrane wiersze poetki zostały przetłumaczone na języki ukraiński, serbski, słoweński, hiszpański i angielski. Trafiły również do almanachów i antologii, m.in. Mój poetycki XX wiek. Antologia poezji polskiej w przekładzie Biserki Rajcic (Treci Trg, Serbia, 2012) oraz Żeby ten wiersz był pudełkiem zapałek. Obiektywizm w polskiej poezji (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, 2024). W 2023 roku zadebiutowała opowiadaniem w antologii Włoski polskie (Fundacja Sąsiedzi). W latach 2018–2021 współpracowała z kwartalnikiem „Czas Literatury”. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Związku Pisarzy ze Wsi. Laureatka nagrody Krakowska Książka Miesiąca za tom Od rozbłysku (wrzesień 2013). Dwukrotnie nominowana do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ – w 2016 roku za tom Tu oraz w 2023 za tom Teoria powtórzeń. W 2019 nominowana do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy oraz wyróżniona przez Kapitułę Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za tom Czarna załoga. W 2023 nominowana do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za tom Teoria powtórzeń. Laureatka Nagrody Starosty Powiatu Myślenickiego w dziedzinie kultury (2010, 2016). Jurorka Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”. Moderatorka spotkań literackich oraz warsztatów.

Ewa Mańkowska-Grin – absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziału Malarstwa Uniwersytetu Tsukuba w Japonii, jest artystką malarką, a także właścicielką krakowskiego Wydawnictwa EMG i redaktorką prowadzącą serie książek, m.in.: Architektura jest najważniejsza, Ktoś, nie coś oraz Żydowscy obywatele Krakowa. Autorka i uczestniczka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Krakowa Miasta Literatury UNESCO jako redaktorka i autorka. Jest współorganizatorką Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu, Bruno Schulz. Festiwal we Wrocławiu oraz organizatorką mobilnego Festiwalu Naturocentrycznego „Ktoś, nie coś”.

Piotr Oczko (ur. 1973) – z wykształcenia jest anglistą i polonistą, przekwalifikowany na niderlandystę i historyka sztuki. Profesor zwyczajny na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydał 25 książek, w tym dziesięć monografii (np. przetłumaczoną na niderlandzki Miotłę i krzyż. Kulturę sprzątania w dawnej Holandii, albo historię pewnej obsesji; dwutomowe Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych czy Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upadłego Anioła od starożytności po wiek XVII). Jest także tłumaczem, eseistą i autorem ponad 100 artykułów naukowych, głównie na temat dawnej sztuki i kultury holenderskiej. Z urodzenia i charakteru krakowianin-podgórzanin, z wyboru mentalny Holender i amsterdamczyk. Tęczowy feminista i wegetarianin, z sercem radykalnie po lewej stronie. W 2021 roku w wydawnictwie Znak opublikował Pocztówkę z Mokum. 21 opowieści o Holandii.

Mateusz Pakuła (ur. 1983) – pisarz i reżyser teatralny. Absolwent dramaturgii na Wydziale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Studiował polonistykę (specjalność wiedza o kulturze) na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. Jako prozaik zadebiutował książką Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, którą uznano za jedną z najciekawszych pozycji 2021 roku: została wsparta Nagrodą Krakowa Miasta Literatury UNESCO, otrzymała nagrodę w plebiscycie „Debiut Literacki – Pióro Roku 2021” oraz Nagrodę Literacką ArtRage, była nominowana do Odkryć Empiku, Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza (wyróżniona rezydencją w Vence), znalazła się także w finałowej piątce europejskiej Prix Grand Continent. Spektakl na podstawie Jak nie zabiłem… w jego adaptacji i reżyserii otrzymał liczne nagrody, m.in. na 16. Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia w Krakowie, Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki czy Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Bez Granic” w Cieszynie. Był nominowany do Paszportów „Polityki” (2024) i O!Lśnień Onetu (2024). Laureat Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej (za tekst Smutki tropików) oraz pięciokrotny finalista tego konkursu. Wielokrotny finalista Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej i trzykrotny laureat tego wydarzenia. Laureat Nagrody Specjalnej miesięcznika „Teatr” (nagroda zespołowa dla realizatorów) za spektakl Wieloryb the Globe – „o unikatowej wartości artystycznej i humanistycznej”. Stypendysta Miasta Krakowa (2010 i 2023 w kategorii literatura). Wydał sześć książek z dramatami: Chaos pierwszego poziomu (2020), Wieloryb the Globe (2016), Panoptikos (2015), Na końcu łańcucha (2012), Kowboj Parówka i trzy inne sztuki (2012) oraz Biały Dmuchawiec. Pięć sztuk teatralnych (2010). Ponadto jego sztuki są regularnie publikowane w miesięczniku „Dialog”. Dramaty autora tłumaczono na angielski, niemiecki, czeski, hiszpański, węgierski i ukraiński.

Krzysztof Pietrala – napisał Story Jones (METH, 2021). Migał kolorami m.in. na Media Art Show w ramach Ha!wangardy oraz Cracow Art Week KRAKERS. Mieszka w Krakowie i w Warszawie na osiedlu Praga I.

Marcin Podlaski – poeta, językoznawca, redaktor; autor tomu trzysta cytryn do trzeciej potęgi tygrysa (Wydawnictwo Ha!art, 2020); jest ze Stępowa, mieszka w Krakowie.

 

Karol Poręba – krytyk literacki, edytor i tłumacz. Redaktor prowadzący w Wydawnictwie Ossolineum, a także redaktor serii poetyckiej Wygłosy. Asystent w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarz redakcji „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” oraz redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”. Jest autorem szkiców oraz artykułów poświęconych poezji XX wieku i współczesnej oraz socjologii literatury.

Agata Puwalska – poetka, autorka tomów wierszy haka! (Biuro Literackie 2021) oraz PARANOIA BEBOP (Fundacja KONTENT 2022). W 2024 roku ukażą się jej kolejne książki – poemat pozoru Funky Forest (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi) oraz tom wierszy Otwarte światy (Katalog Press). Laureatka XIV edycji projektu „Połów. Poetyckie debiuty”, dwukrotna laureatka Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz ogólnopolskich konkursów poetyckich. Publikowała m.in. w „Dwutygodniku”, „Znaku”, „8. Arkuszu Odry”, „Stonerze Polskim”, jak również w kwartalniku „KONTENT”, w którym prowadzi autorski cykl SKŁADAM OGIEŃ. Bierze udział w spotkaniach Krakowskiej Szkoły Poezji. Jej wiersze zostały przetłumaczone na języki ukraiński, hiszpański i duński.

Tomasz Różycki (ur. 1970) – posiada w swoim dorobku dziewięć tomów wierszy (Ręka pszczelarza wydana w 2022 roku została wyróżniona Nagrodą im. Wisławy Szymborskiej), dwa poematy epickie (w tym Ijasz w 2021 roku), dwie powieści (Nagroda Grand Continent dla Złodziei żarówek z 2023 roku), a także dwa tomy szkiców (Próba ognia. Błędna kartografia Europy z 2020 roku została uhonorowana nagrodą Ambasador Nowej Europy). Jest laureatem m.in. Nagrody Kościelskich, Nagrody im. Václava Buriana oraz Nagrody im. Samuela Bogusława Lindego. Gość stypendium Berliner Küenstlerprogramm des DAAD i Siegfried-Unseld-Gastprofessor w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Bartosz Sadulski – pisarz i redaktor, autor trzech tomów wierszy oraz powieści Rzeszot, za którą otrzymał Nagrodę Kościelskich, a także był nominowany do nagrody literackiej Nike i Nagrody Conrada. Sekretarz redakcji kwartalnika „Herito”. Eseje publikował między innymi w „Tygodniu Powszechnym” i „Dwutygodniku”. Stypendysta programu „Młoda Polska” w kategorii literatura w roku 2019. Jesienią 2024 roku ukaże się jego druga powieść 16 na Bourbon. Mieszka w Nowej Hucie.

Barbara Sadurska – pisarka, prawniczka, autorka opowiadań, powieści dla dorosłych i książek dla dzieci. Laureatka Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza i Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO, stypendystka Miasta Krakowa. Mieszka i pracuje w Krakowie. Ma dwa koty i psa.

Katarzyna Sarek (倪可贤)– tłumaczka i badaczka literatury chińskiej i tajwańskiej. Absolwentka archeologii i sinologii na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała język chiński na Nanjing Normal University, przez prawie dekadę studiowała i pracowała w Chinach. Od 2014 roku wykłada dawną i współczesną literaturę chińską w Zakładzie Japonistyki i Sinologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureatka nagrody „Przyjaciel literatury chińskiej” przyznawanej przez Związek Pisarzy Chińskich. Mentor w programie Translatorium Krakowa Miasta Literatury UNESCO we współpracy z National Museum of Taiwan Literature. Najważniejsze tłumaczenia: Wencheng, Kronika sprzedawcy krwi, Żyć! i Chiny w dziesięciu słowach (Yu Hua); Ulica Żółtego Błota (Can Xue); Era złota i Miłość w czasach rewolucji (Wang Xiaobo), Czteroksiąg (Yan Lianke), O upływającym życiu. Opowieść w sześciu rozdziałach (Shen Fu), Człowiek o fasetkowych oczach (Wu Ming-yi).

Tomasz Sikora (ur. 1981) – absolwent filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracuje z krakowskimi wydawnictwami Znak i Ha!art. Autor przekładów książek Wyznania otrzeźwiałego ekologa Paula Kingsnortha (2024) oraz Bóg. Ludzka historia religii Rezy Aslana (2021), a także szeregu artykułów dla „Miesięcznika Znak”. Współtwórca Narodowego spisu zespołów (2022). Dawniej podróżnik, obecnie określa się jako domator. Mieszka w Olsztynie.

Szymon Słomczyński (ur. 1988) – autor trzech książek poetyckich: Nadjeżdża (2013), Dwupłat (2015) i Latakia (2016), a także powieści MIM (2019). Finalista nagrody literackiej Nike oraz laureat konkursu Złoty Środek Poezji za debiutancki tom. (fot. Andrzej Banas)

 

Weronika Stencel – pisarka, klaunka, rysowniczka i scenarzystka filmowa. Autorka książki Obiturianci (Wydawnictwo Nisza). Kreuje własną makijażową klaunotekę. Redaktor naczelna cyfrowego artzina musisieukazac.pl. Współzałożycielka Radia Klang, autorka wielu słuchowisk z wiolonczelą i audycji literackich. Stworzyła tekst do filmu animowanego Deserowy jamnik i scenariusz do powstającego filmu Pomagacze. Pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, zajmuje się promocją kultury i literatury.

Maciej Stroiński – tłumacz literacki. Przełożył m.in. Stonera Johna Williamsa, De Profundis Oscara Wilde’a, Żal po napletku Shaloma Auslandera i Amadeusza Petera Shaffera. Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i Polskiego PEN Clubu. Laureat Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO 2022 (przekład Dramatów Oscara Wilde’a) i 2024 (przekład książki Sama radość Davida Sedarisa).

 

Wit Szostak – polski pisarz, autor powieści, opowiadań, dramatów i esejów. Opublikował 14 książek literackich. Jego powieści były nominowane do nagród literackich: nagrody literackiej Nike (Fuga, 2013; Szczelinami, 2023) oraz Paszportów „Polityki” (Sto dni bez słońca, 2015). Powieść Dumanowski doczekała się adaptacji radiowej (słuchowisko wyreżyserował Jan Klata) oraz dwukrotnego przeniesienia na deski teatru (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie). Jego dramaty (Pogłosy i Obrzędy) były wystawiane we Wrocławiu, Lublinie i Łodzi. Ostatnio wydał powieść Rumowiska (2023). Z wykształcenia jest filozofem, pracuje jako profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jako Dobrosław Kot – Szostak jest pseudonimem literackim – wydał ostatnio Tratwę Odysa. Esej o uchodźcach (2020), gdzie, wychodząc od tułaczki Odysa, zadaje filozoficzne pytania o migrację, uchodzenie i przyjmowanie Innych. Mieszka w Krakowie z żoną i trójką dzieci.

Monika Śliwińska – popularna pisarka, dziennikarka i redaktorka. Na stałe związana z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, od kilku lat redaguje stronę internetową o życiu i twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Jest przede wszystkim autorką cenionych przez czytelników tytułów: Muzy Młodej Polski (2014) o siostrach Pareńskich („Najlepsza książka Roku” w plebiscycie portalu historycznego Granice.pl, Nagroda KLIO trzeciego stopnia za „wybitny wkład w popularyzację historii”) oraz wydanej w 2017 roku biografii Stanisława Wyspiańskiego Dopóki starczy życia (nagroda „Książki Września” przyznawana przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” w kategorii literatura faktu, nominacja do Nagrody Identitas za „gigantyczną pracę w archiwach oraz zachwycający walor pisanej prozy”). Jesienią 2020 roku w Wydawnictwie Literackim ukazały się bestsellerowe Panny z „Wesela”. Siostry Mikołajczykówny i ich świat. Tytuł otrzymał wiele nagród, m.in. znalazł się w finale nagrody literackiej Nike.

Mateusz Witkowski (ur. 1989) – dziennikarz, podcaster, krytyk literacki i muzyczny. Redaktor naczelny oraz współzałożyciel portalu Popmoderna.pl. Publikuje m.in. na łamach „Dwutygodnika” i „Czasu Kultury”, w przeszłości jego teksty ukazywały się także w „Gazecie Wyborczej” i „Teraz Rock” oraz w portalach Gazeta.pl i Wirtualna Polska. Stypendysta MKiDN w roku 2018 i 2020. Prowadzi zajęcia na temat muzyki popularnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wraz z Bartkiem Przybyszewskim współtworzy Podcastex – podcast o latach 90. i 00., nagrodzony w plebiscytach Influencers Live 2022 i Best Stream Awards 2023. W ubiegłym roku ukazała się ich wspólna książka Polskie milenium. Co zapamiętaliśmy z lat 1999-2005. Wierzy wyłącznie w Alessandro Del Piero.

Michał Zabłocki – poeta, autor tekstów piosenek, animator życia literackiego. Wydał m.in. Blogostan_01, Koleżanki mojej żony, Janowska, Tacierz oraz Ojcze nasz. 33 wiersze o moim tacie. Jest pomysłodawcą i twórcą projektu Multipoezja, a w jego ramach akcji Wiersze na murach, Wiersze chodnikowe, Wiersze pisane online i wielu innych poetyckich inicjatyw. Wymyślił, zrealizował i nadal prowadzi wielojęzyczny i międzynarodowy portal poetycki eMultipoetry.eu. Akcja Wiersze na murach w 2022 roku święciła dwudziestą rocznicę swego istnienia. W 2019 roku za tom Wiersze do kolorowania (2018) uzyskał nominację do konkursu Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY w kategorii literatura. Janowska (2017) wyróżniona została nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. W 2023 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego ukazał się wybór jego wierszy z lat 1979–2022 pod tytułem Bóg z innej parafii. (fot. D. Kozłowski)

Alicja Zioło – licencjonowana przewodniczka po Krakowie, inicjatorka projektu Chodźże na wycieczkę!, niezależna aktywistka dbająca o zabytki i dziedzictwo niematerialne Krakowa. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, w pracy przewodnickiej skupia się na herstorii Krakowa i dziejach lokalnej społeczności żydowskiej. Autorka książki Krakowianki. Twarze polskiej herstorii, która ukaże się w czerwcu 2024 roku.

Wpisz szukaną frazę: