fbpx

Kongres Książki – organizowany w ramach Festiwalu Conrada – to cykl spotkań poświęconych rynkowi książki, adresowanych zarówno do środowiska branżowego, jak i do wszystkich zainteresowanych tym, co na tym rynku się dzieje.

Celem kongresu jest z jednej strony dyskusja na temat najważniejszych problemów i wyzwań, przed którymi stoi branża, a z drugiej – przybliżenie czytelnikom zasad funkcjonowania całego tego ekosystemu, w którego centrum się znajdują.

Kongres stanowi przestrzeń rozmowy i wymiany doświadczeń dla różnych podmiotów działających na rynku: twórców i twórczyń, wydawców i wydawczyń, bibliotekarzy i bibliotekarek, księgarzy i księgarek, a także promotorów i promotorek literatury.

Na spotkaniach branżowych przedstawiciele i przedstawicielki różnych sektorów rynku książki starają się wypracować nowe, bardziej przyjazne dla wszystkich standardy współpracy, odwołując się do dobrych praktyk przyjętych w Polsce i za granicą.

Efektem pierwszej edycji Kongresu Książki były opracowane w odpowiedzi na postulaty i zapotrzebowanie środowiska wzory umów dla autorów i autorek. Podobną umowę, z myślą o tłumaczkach i tłumaczach, przygotowało także Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. https://stl.org.pl/baza-wiedzy/umowa-modelowa/

W 2022 roku podpisana została Konwencja Krakowska, sformułowana z inicjatywy KBF, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, wypracowana wspólnie przez Unię Literacką, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury oraz przedstawicieli wydawców. Konwencja Krakowska stanowi spis dobrych praktyk, do których przestrzegania zobowiązują się jej sygnatariusze. Zawarte w konwencji zasady mają chronić prawa sygnatariuszy oraz wzmacniać etyczne praktyki na rynku książki.

Treść Konwencji Krakowskiej

W ślad za Konwencją Krakowską powstał Wydawniczy Znak Jakości, przyznawany wszystkim jej sygnatariuszom. Dzięki niemu łatwiej rozpoznać na rynku wydawane przez nich książki.

Organizator: KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO we współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Literacka oraz Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury.

Wszystkie wydarzenia Kongresu Książki są także zamieszczone na stronie www.conradfestival.pl.

Wpisz szukaną frazę: