fbpx

Praga gospodarzem cyfrowej konferencji Miast Literatury UNESCO

Prestiżowy tytuł Miasta Literatury UNESCO skłania do pielęgnowania kreatywności, wspierania wolności słowa i dbania o to, by literatura docierała do możliwie najszerszej i najbardziej zróżnicowanej grupy odbiorców. Sieć Miast Literatury UNESCO skupia 39 ośrodków miejskich na 6 kontynentach. Liderzy kultury z wszystkich miast sieci spotkali się w dniach 21-25 września na ich pierwszej w historii internetowej konferencji, zorganizowanej przez Pragę.

Podczas spotkań na platformie Zoom Miasta Literatury UNESCO zaprezentowały najlepsze praktyki i przeprowadziły warsztaty związane z szeregiem projektów opartych na współpracy, prezentując w czasie wydarzenia nową stronę internetową sieci: https://www.citiesoflit.com/. Mimo że konferencja w Internecie nie jest w stanie zastąpić magii spotkania członków sieci w naszym mieście, wymiany kulturalnej i wynikającej z nich stymulacji kreatywności, mamy nadzieję, że uda nam się utrzymać ducha tego dorocznego spotkania w nowej, wirtualnej formie – powiedziała przed konferencją Kateřina Bajo, dyrektor Pragi – Miasta Literatury UNESCO. Jej nadzieje nie okazały się płonne.

Głównym tematem zakończonej niedawno konferencji było wspieranie odbudowy, zwiększanie odporności oraz wsparcie rozwoju zarówno samych pisarzy, jak i sektora literatury w czasach pandemii, a także działania na rzecz pozytywnych zmian w kontekście ważnych ruchów społecznych, takich jak Black Lives Matter, oraz w obliczu kryzysu klimatycznego. Stale i aktywnie rozwijamy nasze priorytetowe obszary: otwieramy nowe możliwości pisarzom, angażujemy się w projekty tłumaczeniowe i podejmujemy współpracę w zakresie organizowanych w przyszłości targów i festiwali książki. W szczególności zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy stawić czoła światowym wyzwaniom, których istnienie podkreśliła pandemia COVID-19: należą do nich poprawa umiejętności czytania i pisania, mobilność społeczna i promowanie równości –powiedziała podczas konferencji Sandeep Mahal, dyrektor Nottingham – Miasta Literatury UNESCO, odpowiedzialna także za program współpracy w ramach sieci. – Potrzebujemy literatury i dobrej polityki, by pokazać rolę kultury w społeczeństwie i zaprezentować, jak może wyglądać społeczeństwo oparte na kulturze i cywilizacji. To właśnie stanowi główny cel Miast Literatury UNESCO.

Praga, która miała być gospodarzem stacjonarnej konferencji, pozostaje członkiem sieci Miast Kreatywnych UNESCO od grudnia 2014 roku. Najdłużej trwającym i najważniejszym projektem miasta jest program rezydencji artystycznych, w ramach którego sześcioro zagranicznych autorów i tłumaczy otrzymuje co roku możliwość zamieszkania w Pradze – na czas rezydencji miasto oferuje mieszkanie, opłaca wydatki związane z podróżami, przyznaje artystom stypendia, a także organizuje imprezy literackie i specjalne odczyty.

Kolejny z kluczowych projektów miasta – Touches of World Literature – to cykl odczytów odbywających się dzięki współpracy Pragi – Miasta Literatury UNESCO oraz Muzeum Literatury Czeskiej, mający na celu prezentację literatury światowej i jej twórców. Dwujęzyczny program gwarantuje atrakcyjność zarówno dla czeskiej, jak i międzynarodowej publiczności. Stałym jego punktem jest artystyczna interpretacja tekstów, której podejmują się profesjonalni aktorzy.

Fot. Edyta Dufaj (konferencja Miast Literatury UNESCO, Kraków 2018)

Wpisz szukaną frazę: