fbpx

Nagroda KMLU – nabór do trzeciej edycji konkursu

80 projektów książkowych otrzymało już wsparcie w ramach dwóch edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Przed nami trzecia odsłona konkursu, którego celem jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych nawiązujących do literackiego charakteru Krakowa, jego dziedzictwa oraz najważniejszych postaci i zjawisk życia kulturalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2022 roku.

W dotychczasowych dwóch edycjach nagrody wyróżniono 80 twórców i twórczyń zgłoszonych przez wydawców z całej Polski. Reprezentowali oni zarówno większe wydawnictwa działające na rynku książki już od wielu lat i posiadające w swojej ofercie pozycje najwybitniejszych polskich pisarzy (m.in. Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Karakter), jak i przez wydawców bardziej niszowych, którzy stawiają na młodych pisarzy, tłumaczy i ilustratorów oraz świeże spojrzenie na współczesną kulturę i literaturę (m.in. Korporacja Ha!art, Nisza, Wydawnictwo Drzazgi, Wydawnictwo Officyna, Fundacja KONTENT, Wydawnictwo Wolno).

Wśród nagrodzonych zgłoszeń znalazły się projekty literackie m.in.: Waldemara Bawołka (2021), Przemka Dębowskiego (2020), Magdaleny Heydel (2020), Olgi Hund (2020), Igora Jarka (2020), Jakuba Kornhausera (2021), Katarzyny Kubisiowskiej (2020), Ryszarda Krynickiego (2021), Aleksandry Lipczak (2020), Ewy Lipskiej (2020), Wojciecha Nowickiego (2020), Zośki Papużanki (2021), Sławomira Shutego (2020) czy Wita Szostaka (2020). Przy wsparciu finansowym Nagrody KMLU ukazały się m.in. zbiór opowiadań Dominiki Słowik „Samosiejki” (Wydawnictwo Literackie 2021), poświęcone Holandii eseje Piotra Oczki „Pocztówka z Mokum” (Znak 2021) czy prozatorski debiut Elżbiety Łapczyńskiej „Bestiariusz nowohucki” (Biuro Literackie 2020) wyróżniony potem Nagrodą Conrada 2021.

Jak aplikować?

Nagroda KMLU ma charakter indywidualny i jest przyznawana pisarzom, ilustratorom, redaktorom i tłumaczom uczestniczącym w powstaniu publikacji. O wyróżnienie mogą ubiegać wydawcy zgłaszający kandydatury wybranych twórców i twórczyń. Wniosek powinien zawierać m.in. opis projektu wydawniczego, dotychczasowe dokonania w zakresie działalności literackiej kandydata/kandydatki czy recenzję planowanej publikacji. Jeden wniosek o przyznanie nagrody może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata, niezależnie od tego, czy stworzony przez niego utwór jest dziełem samodzielnym czy współautorskim. Oprócz nagrody finansowej laureat otrzymuje tytuł pisarza, ilustratora, redaktora lub tłumacza KMLU.

Termin nadsyłania zgłoszeń do trzeciej edycji nagrody upływa 15 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie laureatów nastąpi na początku maja 2022 roku. Szczegółowe informacje o dokumentacji wnioskowej koniecznej do wzięcia udziału w konkursie znajdują się w Regulaminie Nagrody KMLU.

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą książkową. Konkurs dla wydawców i twórców stał się częścią szerokiej inicjatywy pomocowej dla sektora kultury w Krakowie pn. „Kultura Odporna”. Nagroda jest także elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia Strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO na lata 2017–2022 oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030. Pomnażanie literackiego dziedzictwa i pielęgnowanie wizerunku Krakowa, a także wsparcie dla środowisk kreatywnych związanych z literaturą i sektorem wydawniczym, to główne założenia przyświecające realizacji projektu.

Organizatorem konkursu Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/972/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r.). Projekt jest realizowany w ramach miejskiej strategii „Kultura Odporna”, której celem jest przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa w obszarze kultury.

Załączniki:

 

Wpisz szukaną frazę: