fbpx

Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello rozdana

20 października odbyła się uroczystość wręczenia Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (2002-2003). Laureatem 13. edycji Nagrody zostali Tahira Abdullah, Culturesof Resistance Network Foundation oraz Staffan de Mistura.

Statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową podczas ceremonii wręczenia nagrody w Willi Decjusza otrzymali: Tahira Abdullah (kategoria: osoba) oraz Cultures of Resistance Network Foundation (kategoria: organizacja samorządowa).  Z kolei Nagroda Honorowa w uznaniu szczególnych zasług w obszarze praw człowieka trafiła do Staffana de Mistury.

Tahira Abdullah jest wybitnym naukowcem, autorką licznych publikacji i wolontariuszką pracującą dla organizacji pozarządowych oraz pełną energii i zaangażowania działaczką społeczną. Od ponad 35 lat prowadzi działalność naukową, humanitarną i rozwojową w regionach Pakistanu dotkniętych wykluczeniem, przede wszystkim na terenach wiejskich czy w miejskich slumsach.

Cultures of Resistance Network Foundation została utworzona w celu pomocy najbardziej narażonym na niebezpieczeństwa wojny i opresji, stawania w obronie ich praw i przezwyciężania nierówności. Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie organizacji, aktywistów i artystów, którzy poszukują bardziej pokojowego, sprawiedliwego i demokratycznego świata.

Z kolei tegoroczny laureat Nagrody Honorowej, Staffan de Mistura, jest włoskim dyplomatą, od kilkudziesięciu lat związanym z ONZ i jego agendami: Agencją do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowym Programem Żywnościowym  (WFP) oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Piastował również stanowiska  specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Południowego Libanu (2001-2004), Iraku (2007-2009) oraz Afganistanu (2010-2011), gdzie m.in. koordynował pomoc humanitarną dostarczaną przez ONZ; był także specjalnym doradcą Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców w Kosowie.

Uroczystości rozdania Nagrody towarzyszyła także międzynarodowa konferencja „Prawo przeciwko naturze” organizowana przez Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych w Polsce.

Polska Nagroda im. Sérgio Vieira de Mello – Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003) została ustanowiona z inicjatywy Stowarzyszenia Willa Decjusza w roku 2003. Przyznawana jest corocznie w dwóch kategoriach: osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Do tej pory nagrodę otrzymali m.in. Tadeusz Mazowiecki oraz Stowarzyszenie Jeden Świat w 2004 roku, Alaksandr Milinkiewicz (Białoruś) oraz Festiwal Kultury Żydowskiej w 2006 roku, a także Leyla Ynus (Azerbejdżan) i Centrum Dialogu Międzyetnicznego i Tolerancji „Amalipe” (Bułgaria) w 2014 roku.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą Przedstawiciele: Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, JE Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii, JE Ambasadora Królestwa Szwecji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie, fundacji współpracujących ze Stowarzyszeniem w obszarze praw człowieka oraz Fundatorzy Nagrody, Przewodniczący Zarządu i Dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Patronem nagrody jest Sérgio Vieira de Mello, Brazylijczyk urodzony w 1948 roku. Większość życia zawodowego poświęcił pracy na rzecz biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), biorąc od 1969 roku udział w operacjach humanitarnych i pokojowych w Bangladeszu, Sudanie, Cyprze, Mozambiku i Peru. Zginął 19 sierpnia 2003 roku w zamachu bombowym na siedzibę ONZ w Iraku.

Wpisz szukaną frazę: