fbpx

Nagroda Conrada dla debiutującego pisarza

Tegoroczny Festiwal Conrada będzie – po raz pierwszy na taką skalę – okazją do prezentacji i promocji twórczości młodych twórców, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z literaturą. Po raz pierwszy w historii wręczona zostanie Nagroda Conrada – ogólnopolskie wyróżnienie dla debiutantów, brakujące ogniwo na mapie polskich laurów literackich. Nagroda będzie przyznawana co roku. Laureat zostanie jednak wyłoniony nie przez jury, a przez publiczność festiwalu.Wyróżnienie ma być wsparciem dla początkujących pisarzy, ale i zachętą dla wydawnictw do śmielszego inwestowania w młodych twórców. Ustanowienie Nagrody Conrada pozwoli realizować kluczowe cele zawarte w Strategii Miasta Literatury UNESCO. Fundatorem nagrody jest Miasto Kraków, a partnerami Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Co roku w Polsce ukazuje się kilkadziesiąt debiutów literackich. Taka ilość jest przytłaczająca nawet dla osób profesjonalnie związanych z rynkiem książki. Jednakże to zaledwie garstka spośród setek propozycji, które codziennie spływają do wydawnictw. Jak trudno jest w Polsce zadebiutować, dobrze pokazuje właśnie ta rażąca dysproporcja: niewielu autorkom i autorom udaje się przebić przez skomplikowany proces edytorski i opublikować swoją pierwszą książkę. Co się dzieje potem? Niestety niewiele. To wielka strata, nie tylko dla debiutantów, ale też dla samych czytelników.

Książki debiutanckie nie mają łatwego dostępu do szerszego obiegu literatury. I nie ma to związku z wartością tekstu czy talentem autorki/autora. Wynika to przede wszystkim ze specyficznego sposobu funkcjonowania tej dziwnej instytucji zwanej światem literackim. Decyzja o wydaniu książki debiutanta jest dla wydawnictwa sporym ryzykiem, szczególnie w przypadku tych mniejszych oficyn, dlatego też często nie starcza energii na działania promocyjne, które podejmuje się zwłaszcza na rzecz autorów o pewniejszej, bardziej ugruntowanej pozycji, gwarantujących zyski.

Niestety, pokutuje tu dość zgubne założenie, że prawdziwy talent obroni się sam. Oczywiście, czasem tak się dzieje, ale dużo częściej głosy początkujących twórców giną w natłoku innych, donośniejszych, choć niekoniecznie lepszych. Z sytuacją nie radzą sobie także krytycy, skoncentrowani na tym, co dzieje się w samym centrum literackich wydarzeń, pomijając to, co powstaje na obrzeżach. W najlepszym wypadku debiutanci prezentowani są jako ciekawe osobliwości, czym odmawia im się pełnoprawnego udziału w literackiej komunikacji.

Sytuacja pisarza po debiucie nie rysuje się więc w dużo lepszym świetle, niż przed przekroczeniem magicznej granicy pierwszej książki. Wszystko rozgrywa się w ciągu kilku miesięcy i w dużej mierze uzależnione jest od przypadku. Jeśli uda się w tym czasie skumulować wystarczająco duży kapitał symboliczny, to da on szansę na kontynuację kariery, czyli wydanie drugiej książki. Często dzieje się jednak inaczej i wiele propozycji literackich pozostaje wyłącznie w sferze potencjalności.

Idea Nagrody Conradama temu przeciwdziałać. To nowe wyróżnienie literackie posiada szczególne znaczenie, gdyż przeznaczone jest wyłącznie dla debiutantów. Wszystkie istniejące konkursy literackie dopuszczają do udziału także autorów debiutujących, w praktyce jednak ci ostatni są odsiewani najpóźniej na etapie nominacji, często właśnie dlatego, że nie posiadają jeszcze mocnej pozycji.

Zobacz regulamin Nagrody Conrada.

 

NAGRODA CONRADA

Informacje ogólne

Organizator: Gmina Miejska Kraków

Partnerzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego

Nagroda przyznawana w trybie corocznym za książkę debiutancką wydaną pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Nagrody Conrada.

Za książkę debiutancką uznaje się pierwszą, samodzielną i indywidualną publikację autora w formie drukowanej z nadanym numerem ISBN.

Nagrodę stanowią: statuetka, nagroda pieniężna nie niższa niż 30 tysięcy złotych brutto, 1 miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie (w roku następującym po przyznaniu nagrody Conrada), promocja nominowanych autorów oraz laureata Nagrody Conrada podczas Festiwalu Conrada w edycji następującej po roku, w którym przyznano Nagrodę oraz promocja na łamach dodatku conradowskiego wydawanego wraz z „Tygodnikiem Powszechnym”.

 

Tryb zgłaszania książek do konkursu

W zgłoszeniu powinien być podany: tytuł książki, autor, wydawnictwo, rok wydania oraz numer ISBN. Do zgłoszenia należy dołączyć pięć egzemplarzy książki.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w roku bieżącym – 31 sierpnia.

Zgłoszenia należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasto Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Nagroda Conrada”.

Wpisz szukaną frazę: