fbpx

„Monografie w toku” – ruszyły strony internetowe poświęcone autorom Wydawnictwa a5

„Monografie w toku” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych ważnym poetom polszczyzny. Publikacje te pomyślane są jako sukcesywnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentujące zarówno podstawowe informacje o życiu i twórczości poszczególnych poetów, jak i pogłębiony opis ich dzieła, a także antologie wierszy, almanachy wypowiedzi krytycznoliterackich, kalendaria, zestawienia bibliograficzne, nagrania audio i wideo oraz ikonografię.

Pomysł stworzenia multimedialnych kompendiów życia i twórczości Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego sformułowało Wydawnictwo a5, które sfinansowało przygotowanie i opublikowanie tych kompendiów – z dotacji MKiDN uzyskanej w ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” w roku 2014 oraz ze środków własnych.

Do współpracy zaproszono wybitnych badaczy literatury, ekspertów w swoich dziedzinach: profesor Annę Czabanowską-Wróbel specjalizującą się w tematyce poświęconej Adamowi Zagajewskiemu, profesora Piotra Śliwińskiego zajmującego się m.in. twórczością Stanisława Barańczaka oraz profesora Pawła Próchniaka, który jest nie tylko autorem serwisu poświęconego Ryszardowi Krynickiemu, ale również objął pieczą redaktorską całość projektu.

Technologicznego wsparcia udzielił Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – instytucja kultury dysponująca niezwykle bogatymi zbiorami archiwów cyfrowych, rozbudowaną i bardzo nowoczesną bazą technologiczną oraz ogromnym (unikalnym w skali Europy) doświadczeniem w gromadzeniu i udostępnianiu w sieci zasobów o dużym znaczeniu poznawczym i kulturowym (więcej: teatrnn.pl oraz tnn.pl).

Zapraszamy na główną stronę projektu

lub pod adresy:  www.stanislawbaranczak.pl, www.ryszardkrynicki.pl oraz www.adamzagajewski.pl

Wpisz szukaną frazę: