fbpx

Miłosz – Herbert: dwie Polski?

„Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert: dwie Polski” – to temat debaty organizowanej przez Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza i Katedrę Historii Literatury Polskiej XX wieku.

Listy wymieniane przez ponad 30 lat przez dwóch poetów są uznawane za najważniejszy dialog w literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku. Choć korespondencja początkowo opierała się na wzajemnym podziwie, po jakimś czasie przerodziła się w zażartą debatę o Polsce. Rozmawiali w swoich listach o poezji, patriotyzmie, rasizmie, historii, prezentując całkowicie odmienne światopoglądy i inne spojrzenie na Polskę, jej przyszłość i przeszłość. Ich przyjaźń zakończyła się po legendarnej już awanturze, podczas której Miłosz miał powiedzieć, że Polska powinna być przyłączona do ZSRR.

O dwóch wizjach Polski w oczach dwóch poetów dyskutować będą historyk literatury i powieściopisarz Stefan Chwin z literaturoznawcą i autorem biografii Miłosza Andrzejem Franaszkiem. Otwarta debata odbędzie się 28 listopada o godzinie 18.30 w auli im. Jana Błońskiego (s. 06) przy ul. Grodzkiej 64.

Ośrodek Badań nad Twórczością Czesława Miłosza to nowa jednostka badawczo-popularyzatorska funkcjonująca od 2018 roku w ramach Wydziału Polonistyki UJ, powołana dla usystematyzowania działań upamiętniających spuściznę twórczą polskiego laureata Nagrody Nobla. Celem działań podejmowanych przez Ośrodek we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym jest kultywowanie i propagowanie twórczości Czesława Miłosza jako jednego z najważniejszych polskich poetów, a także świadka i wnikliwego komentatora zmieniającej się rzeczywistości XX wieku, autora wielu znaczących i prowokujących do myślenia także dzisiaj diagnoz i refleksji nad perspektywami rozwoju kultury i cywilizacji. Kierownikiem jednostki jest prof. Joanna Zach z Wydziału Polonistyki UJ, a w skład jej rady wchodzą takie autorytety w dziedzinie badań nad twórczością noblisty, jak prof. Wojciech Ligęza, prof. Aleksander Fiut, Alissa Valles, Clare Cavanagh, Mindaugas Kvietkauskas czy Tomas Venclova.

Otwarta debata „Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert: dwie Polski”, 28.11.2018, godz. 18.30, aula im. Jana Błońskiego (s.06), ul. Grodzka 64.

 

Wpisz szukaną frazę: