fbpx

Międzynarodowa Konferencja „Powrót upadłych imperiów” w Willi Decjusza

W dn. 15-16 października w Willi Decjusza odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „Powrót upadłych imperiów” – kolejne z serii wydarzeń poświęconych idei wolności organizowanych od 2002 roku przez Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Konferencji towarzyszy uroczystość wręczenia, już po raz dwunasty, Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka (2002-2003), która przyznawana jest osobom i organizacjom pozarządowym za ich działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Głównym celem konferencji „Powrót upadłych imperiów” jest zwrócenie uwagi na dramatyczną eskalację wydarzeń na płaszczyźnie międzynarodowej i tworzący się pod ich wpływem nowy układ sił z perspektywy głównych politycznych i społecznych aktorów. W trakcie obrad poruszone zostaną kwestie strategii geopolitycznych dawnych i obecnych mocarstw, nowych stref wpływów oraz społecznych skutków tych działań.

Spotkanie służyć będzie wymianie informacji i poglądów między uznanymi autorytetami w dziedzinie stosunków międzynarodowych i szeroką publicznością. Do udziału w nim zaproszeni zostali bowiem przedstawiciele świata nauki, polityki, mediów oraz organizacji pozarządowych i młode środowiska akademickie.

XXI wiek otworzył, nie tylko nominalnie, nowy rozdział w historii stosunków międzynarodowych, a jego treścią, w opinii ekspertów, będą przede wszystkim działania państw o zasięgu ogólnoświatowym oraz ogólnospołeczny wymiar nowoczesnych technologii.

Za najważniejsze wyzywania dla polityki międzynarodowej uznaje się globalne w swoich skutkach, relatywnie nowe, lokalne konflikty zbrojne (libijski, syryjski czy ukraiński) oraz eskalacja dotychczasowych, toczących się od lat wojen w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Kluczowym przedmiotem polityki międzynarodowej stają się także tematy z pogranicza tego co społeczne i polityczne, wśród nich kontestacja zarówno korporacjonizmu, jak i fundamentów (normatywnych i empirycznych) demokracji liberalnych oraz realne zagrożenie religijnym fundamentalizmem.

Konflikty zbrojne i ich społeczne skutki, podobnie jak obywatelska czy religijna kontestacja systemów demokratycznych, nie są w historii stosunków międzynarodowych niczym nowym i wpisują się we wzorzec znany od wieków. Jednak powszechnie dostępne technologie i rewolucja cyfrowa zdają się ten cykl przyspieszać i nadawać mu nowego znaczenia, co widać wyraźnie na przykładzie aktualnego kryzysu imigracyjnego w Unii Europejskiej.

Tegoroczna konferencja organizowana jest we współpracy z magazynem „Res Publika Nowa”, Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz krakowskim środowiskiem akademickim. Koncepcja konferencji została przygotowana przez Danutę Glondys, Dominikę Kasprowicz oraz Wojciecha Przybylskiego. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Powrót upadłych imperiów: Program konferencji

Czwartek, 15. października

10:00-10:15 Powitanie gości

10:15 -11:00 Wykład inauguracyjny pt. „Imperia w XXI wieku” – Giles Scott-Smith

11:00-12:30 Debata I

Dawid i Goliat:  Stany Zjednoczone jako supermocarstwo i jego regionalni konkurenci

Paneliści: Metin Bulut, David Jones, Paweł Kowal, Sergei Kovalyov

Moderator: Wojciech Przybylski

13:00-13:30 Wykład specjalny: „Wzejście upadłych imperiów – Lucas Scott

13:30-15:00 Debata II

Stare vs nowe przestrzenie imperializmu – Afryka Północna i państwa Lewantu

Paneliści: Emel Akcali, Jeannette Bougrab, Felix Kaputu, Patrycja Sasnal

Moderator: Łukasz Fyderek

15:00-15:30 Wystawa multimedialna „Czas imperium” autorstwa Tomasza Kizny

15:30-16:30 Lunch

WYDARZENIE SPECJALNE

16:30-18:30 12. gala wręczenia Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, Wysokiego Komisarza  Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Gala z udziałem członków Kapituły Polskiej Nagrody im. Sérgio Vieira de Mello, JE Ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii w Polsce, JE Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu Pamięci Narodowej, Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych, Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundacji ZNAK, Prezesa ZUE S.A., Prezesa Portu Lotniczego w Krakowie, Dyrektora Regionalnego PZU oraz Stowarzyszenia Willa Decjusza.

Piątek, 16. października

SEMINARIUM EKSPERCKIE

10:00 –12:30 Okrągły stół: Upadek i odbudowa społeczeństw w XXI wieku

Uczestnicy seminarium dyskutować będą na temat społecznych i politycznych skutków geopolityki, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrębie instytucji państwowych, idei i praktyki praworządności oraz praw człowieka.

Wykład wprowadzający: Hans Kolstad

Moderator: Michal Vašečka

Uczestnicy:

 • Samuel Abraham (Polska)
 • Emel Akcali (Cypr/Turcja)
 • Joanna Bar (Polska)
 • Jeannette Bougrab (Francja)
 • Metin Bulut (Cypr)
 • Asli Erdogan (Turcja)
 • Łukasz Fyderek (Polska)
 • Olga Glondys (Polska/Hiszpania)
 • Danuta Glondys (Polska)
 • David Jones (USA)
 • Felix Kaputu (Kongo)
 • Dominika Kasprowicz (Polska)
 • Marcin Kędzierski (Polska)
 • Tomasz Kizny (Polska)
 • Paweł Kowal (Polska)
 • Beata Kowalska (Polska)
 • Sergey Kovalev (Rosja)
 • Scott Lucas (Wielka Brytania)
 • Robert Piaskowski (Polska)
 • Jan Piekło (Polska)
 • Wojciech Przybylski (Polska)
 • Janusz Majcherek (Polska)
 • László Rajk (Węgry)
 • Ziyad Raoof (Kurdystan/Polska)
 • Agnieszka Rozner (Polska)
 • Hans Ingvar Toth (Szwecja)
 • Irakli Samkharadze (Gruzja)
 • Patrycja Sasnal (Polska)
 • Giles Scott-Smith (Holandia)
 • Michał Sutowski (Polska)
 • Elżbieta Święcicka (Szwecja)

 

Wpisz szukaną frazę: