fbpx

Literatura w więzieniu – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji Literatura w więzieniu, która odbędzie się 4 grudnia 2018 roku w Pawilonie Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych 2. Konferencja poświęcona jest roli literatury w resocjalizacji osadzonych w aresztach i zakładach karnych. W programie wydarzenia przewidziano panel dedykowany dziennikarzom.

Konferencja Literatura w więzieniu, realizowana w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, poświęcona jest roli, jaką w resocjalizacji osadzonych w aresztach i zakładach karnych odgrywa literatura. Zaproszeni goście – pracownicy Służby Więziennej, a także osoby prowadzące warsztaty literackie z więźniami – przedstawią refleksje na temat problemów, z jakimi mierzą się wychowawcy więzienni, prowadzący zajęcia, sami osadzeni, a także instytucje wspierające inicjatywę czytelniczą. Konferencja koncentruje się na trzech kluczowych pytaniach: co można zrobić, by tego rodzaju programy resocjalizacyjne działały lepiej? Jakie środki (instytucjonalne i finansowe) są potrzebne, by je rozwijać? Jakimi metodami można prowadzić zajęcia czytelnicze w aresztach i zakładach karnych?

Konferencja jest związana z zainicjowanym w 2018 roku projektem Krakowskiego Biura Festiwalowego realizowanym w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO – Szkołą Czytania czyli cyklem warsztatów literackich dedykowanych różnym grupom odbiorców: dzieciom, młodzieży, seniorom, a także osobom mającym utrudniony dostęp do kultury (np. osobom niesłyszącym, niewidomym i niedowidzącym oraz osadzonym w aresztach i zakładach karnych). Jest także kontynuacją działań podjętych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Fundacją Tygodnika Powszechnego w ramach 9. edycji Festiwalu Conrada (w 2017 roku odbyła się Lekcja czytania z… w Krakowskim Areszcie Śledczym przeprowadzona przez Michała Pawła Markowskiego, a także dyskusja pt. Lektura za kratami z udziałem Sylwii Chutnik, Marii Dąbrowskiej-Majewskiej, Bogny Świątkowskiej, Wojciecha Brzoski i Mikołaja Grynberga).

W konferencji wezmą udział: Maria Dąbrowska-Majewska (działaczka społeczna, pedagożka, resocjalizatorka, twórczyni akcji społecznych dedykowanych więźniom), Weronika Majewska (działaczka społeczna związana z Fundacją Zmiana, która zajmuje się osadzonymi), Wojciech Brzoska (poeta, krytyk, wychowawca w Areszcie Śledczym w Katowicach), Grzegorz Maślanka (wychowawca w Areszcie Śledczym w Krakowie) oraz Grzegorz Jankowicz (pomysłodawca i koordynator programu Szkoła Czytania, pracownik Działu Literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego).

Szkoła Czytania to program, którego celem jest promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji i postaw czytelniczych wśród przedstawicieli różnych grup odbiorców, a także stworzenie narzędzi ułatwiających dostęp do kultury, a w szczególności do literatury – tym samym umożliwiając wspomnianym grupom aktywny udział w życiu literackim. Cykl realizowany jest w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 

Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO

Partnerzy: Fundacja Zmiana, Areszt Śledczy w Krakowie (ul. Montelupich 7)

 

PROGRAM KONFERENCJI

(Miejsce: Pawilon Wyspiańskiego, plac Wszystkich Świętych 2, sala konferencyjna, I piętro)

Sesja przedpołudniowa

10:00 Otwarcie konferencji

10:15-11:00 Wojciech Brzoska, „Prześwity wolności” – o czytaniu i pisaniu w więzieniach na przykładzie Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta

Prezentacja filmu Wolni poeci

11:00-11:45 Maria Dąbrowska-Majewska, Weronika Majewska, „Książki naprawdę nie dzielą” o działaniach resocjalizacyjnych Fundacji Zmiana

11:45-12:15 Dyskusja

12:15-12:30 Przerwa

12:30-13:00 Panel dla dziennikarzy

Sesja popołudniowa

14:30-15:00 Grzegorz Maślanka, „Złe miejsce, dobry czas… na czytanie” – ujęcie praktyczne

15:00-15:30 Grzegorz Jankowicz, „Czas lektury” – czytanie Borgesa w więzieniu

15:30-16:00 Dyskusja

 

Poprosiliśmy uczestników programu Szkoły Czytania, realizowanego w Areszcie Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich 7, o komentarze dotyczące przedsięwzięcia. Poniżej prezentujemy wybrane odpowiedzi na zadane pytania: 

 

Dlaczego bierzesz udział w warsztatach czytania?

– Bo mogę rozmawiać i poruszać różne tematy, nie tylko z moimi współosadzonymi.

– Dzięki warsztatom mogę lepiej zrozumieć, o co chodzi w literaturze.

– Warsztaty są ciekawe, a poza tym można wypowiadać swoje spostrzeżenia. Te rozmowy są po prostu ciekawe.

– By rozmawiać o literaturze i życiu. I choć na chwilę wyrwać się z miejsca, gdzie takich rozmów nie ma.

– Ponieważ chciałbym podnieść swoje kwalifikacje czytelnicze, co przyda mi się z przyczyn zawodowych.

– Bo są ciekawe. Poszerzam dzięki nim granice swojego świata, odkrywam pisarzy i ich książki, które mnie wciągają.

– To dla mnie sposób na zabicie czasu.

– Warsztaty pozwalają mi się rozwijać.

 

Czym jest dla Ciebie literatura i czytanie książek?

– Odskocznią od szarej rzeczywistości.

– Literatura i czytanie są dla mnie sposobem na nasycenie wnętrza, uspokojenie go, na oderwanie się od świata zewnętrznego. Dzięki nim przenoszę się do innego świata, sprawiedliwszego… Pomagają mi marzyć i kochać w marzeniu.

– Dobrą rozrywką oraz możliwością wzbogacenia wyobraźni.

– Miłą formą spędzania wolnego czasu.

– Literatura pozwala doświadczać tego, czego nie możemy mieć na co dzień. Jest ucieczką od codzienności, podróżą w inny wymiar rzeczywistości. A czytanie – umila czas i bardzo poszerza horyzonty. Zawsze jest tematem wyjściowym do rozmów.

– Literatura i czytanie stały się integralną częścią mojego życia. Tak jak nie mogę żyć bez snu, jedzenia i picia, tak też nie mogę żyć bez czytania.

– Dzięki literaturze mogę być w świecie odległym, nierealnym, mogę się przenosić w czasie bez ograniczeń.

 

Co daje Ci udział w warsztatach?

– Możliwość poznania czegoś nowego w literaturze, pasjonujących rozmów na temat przeczytanych tekstów.

– Możliwość rozwoju.

– Poszerza moje horyzonty.

– Poczucie dobrze wykorzystanego czasu wolnego.

– Dodatkową wiedzę.

– Oderwanie od codziennej monotonii i przede wszystkim rozwój…, o który „ciężko” w tym miejscu.

– Mam nadzieję, że pozwolą mi się rozwinąć i będę mógł wymienić poglądy z innymi uczestnikami.

– Przekonałem się, że każdy tekst można przeczytać na wiele różnych sposobów, a poza tym zacząłem się interesować gatunkami literackimi, które wcześniej ignorowałem.

Wpisz szukaną frazę: