fbpx

Dziś (28 stycznia) o godz. 18:30 zapraszamy do Czułego Barbarzyńcy (ul. Powisle 11) na cykl wykładów i prezentacji w ramach projektu naukowego Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Gośćmi dzisiejszego spotkania będą: Tomasz Warczok, Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki i Jakub Woynarowski. Organizatorem jest Fundacja Korporacja Ha!art. Polecamy!

Tomasz Warczok Socjologia literatury Pierre’a Bourdieu – kontynuacje, inspiracje, krytyka

Wystąpienie dotyczy możliwych sposobów rozwijania socjologii literatury Bourdieu. W syntetyczny sposób zaprezentowane zostaną konkretne strategie badawcze i wyniki dociekań empirycznych G. Sapiro, P. Casanovy i B. Lahire’a. Osią wystąpienia będzie niedokończone badanie francuskiego pola wydawców, które Bourdieu realizował tuż przed śmiercią. Może być ono cenną wskazówką i inspiracją dla dalszych eksploracji pól literackich w różnych kontekstach narodowych.

Grzegorz Jankowicz(Polskie) Festiwale literackie jako narzędzie ekspansji pola literackiego

Pierwszy europejski festiwal literacki został powołany do istnienia w połowie XX wieku. Przez następne dziesięciolecia podobnych wydarzeń o międzynarodowym zasięgu było zaledwie kilka. Dopiero w latach 90. XX wieku, a zwłaszcza po roku 2000 ta forma prezentacji literatury stała się popularnym narzędziem ekspansji pola literackiego. Jaką funkcję pełniły pierwsze polskie wydarzenia tego rodzaju? Jak zmieniała się ich struktura i pozycja w obrębie pola, a także w jaki sposób za ich pomocą pole literackie rozwijało (i rozwija) relacje z innymi polami?

Piotr MareckiComparative Textual Media – świadomość nośnika tekstu w dobie cyfrowej humanistyki 

Przegląd najnowszej literatury i słowników teoretycznych dotyczących zjawiska materialności literatury, remediacji druku, nośnika tekstu, technologicznego spojrzenia na proces realizacji dzieła literackiego. Przedstawienie wybranych  utworów eksperymentujących z nośnikiem tekstu.

Jakub WoynarowskiVisual Storytelling: metody wizualizacji wiedzy

Prezentacja stanowi przegląd wybranych sposobów wizualizacji danych, dostrzegalnych w ramach działań reprezentantów różnych środowisk (designerzy, ilustratorzy, dziennikarze i naukowcy) i z wykorzystaniem zróżnicowanego arsenału środków (infografika, mapa, ilustracja, fotografia, itp.). Tematyczny zakres wystąpienia uwzględnia zarówno zagadnienia z obszaru projektowania komunikacji wizualnej, jak i eksperymentalne strategie rozwijane przez współczesnych artystów wizualnych.

Wpisz szukaną frazę: