fbpx

Konkurs na koncepcję kreatywną systemu identyfikacji wizualnej Planety Lem. Centrum Literatury i Języka

KBF ogłasza konkurs na identyfikację wizualną dla Planety Lem. Centrum Literatury i Języka, które powstanie w Krakowie. Konkurs jest dwuetapowy i ma charakter otwarty. Termin nadsyłania portfolio upływa w dniu 1 marca 2021 roku, a termin nadsyłania prac konkursowych (II etap) – 7 kwietnia 2021 roku. Wszyscy uczestnicy, którzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu i złożą prace, otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2 tys. złotych brutto. Autorzy zwycięskiego projektu otrzymają nagrodę w wysokości 40 tys. złotych brutto.

Planeta Lem. Centrum Literatury i Języka będzie nowoczesną placówką kulturalno-edukacyjną i węzłem dla środowisk kreatywnych. Patronem i duchowym opiekunem miejsca będzie Stanisław Lem – światowej sławy pisarz związany z Krakowem, filozof i futurolog, najchętniej tłumaczony polski pisarz w historii, autor, którego twórczość i diagnozy poruszają kolejne pokolenia czytelników i czytelniczek, inspirując coraz to nowe przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne. Centrum będzie ośrodkiem działań i programów literackich realizowanych pod szyldem Kraków Miasto Literatury UNESCO przez KBF we współpracy z wieloma partnerami zewnętrznymi.

Obiekt stanie przy ul. Na Zjeździe 8, nad Wisłą, w pobliżu licznych muzeów i instytucji kultury (MOCAK, Fabryka Schindlera, Cricoteka, Muzeum Podgórza), obejmując zrewitalizowany budynek XIX-wiecznego Składu Solnego, rozbudowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i zachowaniem proporcji sylwety w kierunku wschodnim. Autorem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Planeta Lem jest Pracownia Projektowa JEMS Architekci, czyli twórcy projektów m.in. Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz przebudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Celem konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu, nad którego rozwinięciem i wdrożeniem będzie pracował autor / zespół projektowy we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa oraz KBF. Laureata konkursu wybierze Jury Konkursowe w składzie: Izabela Błaszczyk (Dyrektor KBF), Robert Piaskowski (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury), Szymon Kloska (Dział Literacki KBF), Wojciech Zemek (sekretarz Stanisława Lema), Maciej Rydz (współautor koncepcji architektonicznej Planety Lem z pracowni JEMS Architekci), Jakub Sowiński (adiunkt Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), Przemek Dębowski (grafik i ilustrator) oraz Filip Tofil (członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej).

Ze względu na szeroki aspekt projektu, a także jego potencjalny rozwój, kluczowe są kompetencje przy budowaniu systemowej, dobrze przemyślanej identyfikacji, pełnego brandingu, nie zaś wyłącznie samego logotypu. KBF jest otwarte na innowacyjne rozwiązania, pod warunkiem, że ich użycie będzie uzasadnione merytorycznie i komunikacyjnie.

Harmonogram konkursu:

Termin nadsyłania portfolio upływa w dniu 1 marca 2021 roku o godz. 12.00.
Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu nastąpi do dnia 10 marca 2021 roku.
Termin nadsyłania Prac na II etap Konkursu upływa 7 kwietnia 2021 roku o godz. 12.00.
Wybór Zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 9 kwietnia 2021 roku.

Od autorów projektów w drugim etapie konkursu oczekuje się:

  • wysokiej kultury wizualnej;
  • umiejętności przygotowania i wdrożenia pełnego systemu identyfikacji;
  • znajomości trendów współczesnego projektowania bez interpretowania ich w sposób bezkrytyczny;
  • oddania charakteru placówki w sposób niedosłowny, niepiktograficzny i nieszablonowy (bez oczywistych, powielanych skojarzeń).

Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik 1A do Regulaminu konkursu (brief konkursowy)
Załącznik 1B do Regulaminu konkursu (wymagania konkursowe na etapie II)
Załącznik 1C do Regulaminu konkursu (wymagania dla Zwycięzcy konkursu)
Załącznik 2 do Regulaminu konkursu (umowa)
Załącznik 3 do Regulaminu konkursu (koncepcja architektoniczna Planety Lem)

Organizatorem konkursu jest KBF, instytucja kultury Miasta Krakowa i operator Planety Lem. Centrum Literatury i Języka.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej.

Wpisz szukaną frazę: