fbpx

Fundusz Zapomogowy Fundacji Wisławy Szymborskiej

31 marca 2014 upływa termin składania wniosków o zapomogę, przyznawaną pisarzom i  tłumaczom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. O pomoc finansową w ramach Funduszu Zapomogowego, stworzonego przez Fundację Wisławy Szymborskiej, mogą się starać pisarze i tłumacze, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Zapomoga przyznawana jest od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią przez Komisję Zapomogową, w której skład wchodzą: Teresa Walas – przewodnicząca, Ireneusz Kania, Piotr Matywiecki, Bożena Ptak, Iwona Smolka, Jan Strządała, Beata Szymańska.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi.

Szczegółowe informacje dotyczące zapomogi znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.szymborska.org.pl/fundusz-pomocy.html

W roku 2013 zostały wypłacone zapomogi w ramach sesji wiosennej i jesiennej.

Wpisz szukaną frazę: