fbpx

Filozofia w twórczości Stanisława Lema – konferencja

Wątki inności i obcości, problematyka transplantacji, zagadnienia obecności zła w naturze ludzkiej i przypadkowości ludzkiego losu, kwestia autoewolucji i pragnienia nieśmiertelności, a także skomplikowane związki myśli i twórczości pisarza z polityką – między innymi o tym będą rozmawiać uczestnicy dwudniowej konferencji poświęconej twórczości Stanisława Lema. Wśród prelegentów są m.in. Agnieszka Gajewska (autorka monografii Zagłada i gwiazdy) i Wojciech Orliński (autor biografii Stanisława Lema Życie nie z tej ziemi). Po południu pierwszego dnia konferencji odbędzie się panel wspomnieniowy z udziałem Tomasza Fiałkowskiego i Jerzego Jarzębskiego, a pod koniec tego dnia zaplanowano rozmowę na temat kształtu planowanej antologii Filozoficzny Lem.

Stanisław Lem był pisarzem o wysokich aspiracjach filozoficznych, o czym świadczą zarówno jego dzieła eseistyczne, jak i beletrystyka, kwalifikująca się w przeważającej mierze do gatunku science fiction. Tę ostatnią, jak sam przyznawał, traktował jako próbę wykroczenia poza obręb tego, co aktualnie znane. Jego wizje przyszłości były więc swoistymi eksperymentami myślowymi, które konstruował w oparciu o swoje ogólne przekonania dotyczące globalnych procesów cywilizacyjnych, a zwłaszcza związków między nauką i techniką a kulturą. Z przekonaniami tymi wiązała się ściśle pewna wizja człowieka, prezentowana także w eseistyce.

Autora Solaris nazywa się czasem humanistą mizantropem. To nieco paradoksalne określenie odzwierciedla napięcie, które daje się wyczuć między głębokim pesymizmem poglądów na temat natury gatunku Homo sapiens a konstrukcją bohaterów prozy Lema, którzy ostro kontrastują z wizerunkiem „Ohydka Szaleja”. Także ostatecznie negatywna ocena projektu autoewolucji, motywowana obawą przed utratą fizjologicznych podstaw kultury, świadczy o ambiwalencji, którą cechował się stosunek pisarza do „drapieżnej małpy”. Być może źródeł tej ambiwalencji należy szukać w przeżyciach z czasów II wojny światowej, jak i w powojennym poczuciu niepewności egzystencji.

ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja odbywa się w Audytorium im. Prof. W. Danka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Organizują ją: Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie. UWAGA: wstęp na konferencję jest bezpłatny.

Komitet organizacyjny tworzą: Jakub Gomułka (IFiS UP), Filip Kobiela (PTF), Jakub Palm (IFiS UP), Zofia Sajdek (WF UPJPII) i Szymon Kloska (KBF).

Wpisz szukaną frazę: