fbpx

„Filologia – od/nowa” – zapraszamy VIII Światowy Kongres Polonistów!

VIII Światowy Kongres Polonistów, który między 12 a 14 lipca odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim pod hasłem „Filologia – od/nowa”, zgromadzi blisko 200 uczestniczek i uczestników z 5 kontynentów. Liczne wykłady mistrzowskie, panele dyskusyjne i wydarzenia towarzyszące z udziałem zarówno doświadczonych, jak i młodych badaczy służyć będą szerokiemu spojrzeniu na kulturę polską, wykorzystującemu najnowsze narzędzia porównawcze tworzone przez rozmaite dyscypliny i języki krytyczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyć się będą między innymi zagadnienia przekładu, transferu międzykulturowego, glottodydaktyki, nowe perspektywy językoznawstwa, humanistyki zaangażowanej i biohumanistyki, studia nad pamięcią czy oddziaływaniem dawnych tekstów na współczesność, uwzględniające różnorodne wyzwania humanistyki cyfrowej.

W Kongresie uczestniczyć będą zarówno teoretycy, jak i praktycy, w tym również znakomici tłumacze i dydaktycy, dzięki którym wiedza o Polsce i jej dziedzictwie dociera do odległych zakątków świata: od Brazylii i Stanów Zjednoczonych po Chiny, Australię i Japonię. Kongresowi towarzyszyć będzie wręczenie dwóch Nagród im. Jana Kochanowskiego za najlepsze monografie poświęcone kulturze polskiej, opublikowane przez badaczy pracujących za granicą (o wartości 20 000 zł każda). Szczególna dyskusja z udziałem literaturoznawców i tłumaczy związana będzie z obchodami 100-lecia urodzin Wisławy Szymborskiej i 100-lecia czeskiej polonistyki.

W Pałacu Potockich (w księgarni Compare) i korytarzach Collegium Novum dostępne będą książki związane z tematyką Kongresu, a w budynku Uniwersytetu przy ul. Gołębiej 24 – w porozumieniu z Fundacją Wisławy Szymborskiej – przygotowano także niewielką wystawę poświęcona Noblistce. Więcej informacji: www.skpkrakow.com

 

Wpisz szukaną frazę: