fbpx

Drugi Szczyt Miast Kreatywnych UNESCO w Pekinie

6-8 czerwca, UNESCO – we współpracy z władzami miasta Pekin i ze wsparciem Krajowej Komisji Chin ds. UNESCO – zorganizowało Drugi Szczyt Miast Kreatywnych UNESCO w Pekinie, pt. „Sieć Miast Kreatywnych UNESCO – dźwignia zrównoważonego rozwoju terenów miejskich”.

W strukturze Inicjatywy zrównoważonego rozwoju terenów miejskich, zapoczątkowanej przez UNESCO aby wypełnić Plan Zrównoważonego Rozwoju 2030, Szczyt Miast Kreatywnych w Pekinie ulokował Sieć na szczycie kluczowych kroków ku osiągnięciu zrównoważonego rozwoju. Justyna Jochym, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową w Krakowskim Biurze Festiwalowym, podczas konferencji reprezentowała miasto Kraków i program Miasto Literatury UNESCO.

Spotkanie zgromadziło ekspertów i naukowców z całego świata, oraz prezesów i decydentów Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Było okazją do dialogu, platformą do dyskusji nad wprowadzeniem Planu 2030. Skupiając się na wynikach badań i polityce organizacji, badano innowacyjne i efektywne sposoby pełnego zintegrowania kultury z lokalnymi strategiami i planami rozwoju.

Na konferencji Justyna wygłosiła prezentację na temat doprecyzowania długoterminowych czynników zrównoważonego rozwoju terenów miejskich Miast Kreatywnych UNESCO. Moderatorem panelu był Francesco Bandarin, asystent Dyrektora Generalnego ds. Kultury UNESCO.

Wśród innych uczestników panelu znaleźli się m.in.:

– Dongliang Chen, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju pod patronatem UNESCO;

– Daniel Laven, Profesor nadzwyczajny i Dziekan wydziału badań turystycznych i geografii na Uniwersytecie Mid Sweden (Szwecja)

– Ian McShane, pracownik naukowy, zastępca dyrektora w Centre for Urban Studies w Melbourne (Australia)

– Bryan Beattie, przedstawiciel Uniwersytetu Dundee (Wielka Brytania)

– Rainer Kern, przedstawiciel Uniwersytetu Mannheim (Niemcy)

Justyna jest również przedstawicielką wszystkich Miast Literatury UNESCO w Komisji nadzorującej Sieć Miast Kreatywnych UNESCO, gdzie zajmuje się koordynacją wspólnych działań, komunikacją, ewaluacją badań w imieniu 20 miast członkowskich. Podczas konferencji odbyły się liczne spotkania Komisji oraz z miastami, które Justyna reprezentuje.

I w końcu, szczyt ten wspierał wkład UNESCO w Trzecią Konferencję ONZ nt. gospodarki mieszkaniowej i zrównoważonego rozwoju, która odbędzie się w Ekwadorze w październiku 2016.

Wpisz szukaną frazę: