fbpx

Czy Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbędzie się w Krakowie?

Kraków stara się o możliwość zorganizowania w 2017 roku Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Sesja to wydarzenie o skali światowej, a także olbrzymia promocja dla kraju i miasta, w którym się odbywa. 18 sierpnia w Urzędzie Miasta Krakowa nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Jego sygnatariuszami są: Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Grzegorz Schetyna, Minister Spraw Zagranicznych oraz Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Podpisanie listu intencyjnego rozpoczyna procedurę dyplomatyczną starań o przyznanie Krakowowi w 2017 roku prawa do organizacji sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Organizacja tak ważnego przedsięwzięcia to okazja do zaproponowania wpisu na listę terenów należących do Rzeczpospolitej, które uważamy za istotne z punktu widzenia naszej polityki kulturalnej i międzynarodowej, a przede wszystkim to możliwość goszczenia w Krakowie bardzo opiniotwórczych i wpływowych ludzi zajmujących się ochroną zabytków. Uczestnicy sesji będą mogli obejrzeć Kraków w całej swojej złożoności i pięknie – powiedziała po podpisaniu listu intencyjnego Minister Małgorzata Omilanowska.

Jak zaznaczył Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski Kraków będzie zabiegał o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starej części Nowej Huty jako wyjątkowego kompleksu urbanistycznego.

Propozycja ugoszczenia 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie to zaszczyt i wyróżnienie dla naszego miasta. Kraków, jako miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa w 1978 roku jako jedno z pierwszych 12 miejsc na świecie, pierwsze słowiańskie i drugie nieanglojęzyczne Miasto Literatury UNESCO w historii to doskonałe miejsce dla tak ważnego przedsięwzięcia. Sesja Światowego Dziedzictwa UNESCO to wydarzenie o randze ogólnokrajowej, a zarazem ogromne wyzwanie organizacyjne. Dlatego właśnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Miastem Krakowem wyrażają deklarację wspólnej pracy i dołożenia wszelkich starań, aby wydarzenie będące wielką promocją dla Polski i polskiej kultury zostało zorganizowane z najwyższą starannością i należytym rozmachem.

Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbywa się od 1977 corocznie w różnych miastach świata. Podczas sesji przegłosowywane i ogłaszane są nowe wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa w kategoriach „dobra przyrodnicze”, „dobra mieszane” i „kulturowe”. Komitet rozpatruje również stan zachowania obiektów z Listy i decyduje o rozszerzeniu kryteriów wpisu. W 2014 roku powiększono w ten sposób obszar chroniony w Puszczy Białowieskiej o przeszło 140 tys. ha. Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNCESO odbywały się w ostatnich latach w Sewilli (2009), Paryżu (2011), Petersburgu (2012) i Bonn (2015). W przyszłym roku gospodarzem Sesji będzie Stambuł. W tegorocznej Sesji uczestniczyło 2200 delegatów ze 170 krajów, ściągając do Bonn 155 przedstawicieli mediów z całego świata.

Wpisz szukaną frazę: