fbpx

Biblioteki Przyszłości – ogólnopolska debata

15 kwietnia Instytut Książki inauguruje w Krakowie program ogólnopolskich konferencji pod nazwą Biblioteka Nowa, których celem jest wypracowanie założeń i kierunku rozwoju polskich bibliotek publicznych na najbliższe lata. I edycja, zatytułowana Biblioteka 2020, czyli nowe wyzwania dla bibliotek publicznych, będzie poświęcona zmieniającej się roli bibliotek we współczesnym społeczeństwie. Wezmą w niej udział najwybitniejsi eksperci w tej dziedzinie z Danii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Podczas pierwszego spotkania zagraniczni prelegenci zaprezentują strategie i wizje dotyczące funkcjonowania bibliotek powstające w ich krajach. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak powinna wyglądać idealna biblioteka przyszłości i w oparciu o jakie narzędzia należy tworzyć strategie jej rozwoju. Zaprezentowane zostaną ramy społeczne, prawne i polityczne, jakie muszą zostać stworzone, aby biblioteki mogły dobrze wykonywać swoje zadania informowania, uczenia i integrowania.

W ramach pierwszego seminarium wystąpią: Brian Ashley – dyrektor ds. bibliotek w angielskim Arts Council, dwukrotnie wybrany do National Executive of the Society of Chief Librarians, Jens Thorhauge – wieloletni dyrektor Danish Agency for Libraries and Media, Emmanuel Aziza – zastępca dyrektora Bibliotheque publique d’information (Centre Pompidou), a także Klaus-Peter Böttger – dyrektor biblioteki miejskiej w Essen. Debatę podsumowującą seminarium poprowadzą Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden oraz Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.

Seminarium ma charakter zamknięty i jest adresowane przede wszystkim do specjalistów z branży, zajmujących się na co dzień kreowaniem roli i funkcji bibliotek publicznych: dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych, a także przedstawicieli urzędów miejskich i wojewódzkich. Weźmie w nim udział łącznie 200 słuchaczy z całego kraju.

Seminaria Biblioteka Nowa odbywać się będą cyklicznie dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Program pięciu konferencji zostanie zrealizowany w latach 2015-2017. Tematem kolejnych seminariów będą odpowiednio nowe koncepcje bibliotek na przykładach najlepszych placówek europejskich, nowa architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/nowa bibliotekarka. Kolejne edycje odbędą się w Warszawie i we Wrocławiu.

Instytut Książki od kilku lat realizuje programy mające pomóc bibliotekom publicznym przekształcić się w „centra dostępu do wiedzy i kultury”, a także w miejsca odpowiadające różnym oczekiwaniom, takim jak: opieranie się na mediach elektronicznych i zasobach cyfrowych, wspomaganie „media literacy”, tworzenie przestrzeni do poszukiwań i inspiracji, czy też wsparcia dla różnych grup wiekowych. Dzięki takim programom jak: Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek, MAK+ czy Szkolenia dla bibliotekarzy (realizowanym obecnie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa), zmiany te są możliwe. Od 2011 do końca 2015 r. zbudowanych lub zmodernizowanych zostanie 245 budynków bibliotecznych w małych miejscowościach. Od 2010 r. przeszkolono 5 300 bibliotekarzy. Jednocześnie jednak konieczne wydaje się wyznaczenie na płaszczyźnie bardziej ogólnej kierunku rozwoju polskich bibliotek publicznych, będącego odpowiedzią na potrzeby społeczne w czasach postępującej cyfryzacji. I temu celowi ma służyć cykl seminariów Biblioteka Nowa – mówi Grzegorz Gauden, Dyrektor Instytutu Książki.

Kraków poszczycić się może organizacją najbardziej prestiżowych projektów literackich w tej części Europy. – mówi Magdalena Sroka Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta. Kraków staje się miastem globalnym, a tytuł Miasta Literatury UNESCO i realizowane w jego ramach wydarzenia w  doskonały sposób pośredniczą między światami czytelników i pisarzy. Wspieranie działań programowych dotyczących oferty i funkcjonowania miejskich bibliotek publicznych jest jednym z kluczowych elementów strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO, sformułowanej we wniosku aplikacyjnym Krakowa z 2013 r. Krakowskie Biuro Festiwalowe, jako instytucja odpowiedzialna za przygotowanie wniosku i operator tytułu Miasta Literatury UNESCO wspiera i aktywnie włącza się w inicjatywy na szczeblu miejskim i ogólnopolskim, mające na celu dostosowanie oferty i funkcji bibliotek publicznych do dynamicznie zmieniających się potrzeb współczesnego odbiorcy, organizując szereg debat, wydarzeń, a także przedsięwzięć mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy.

Seminarium odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE Kraków, którego operatorem jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Wpisz szukaną frazę: