fbpx
Audiowizualna biblioteka pisarzy Writers in Motion to długofalowy projekt realizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki wywiadom przed kamerą powstają audiowizualne sylwetki pisarzy polskich i zagranicznych, zarówno tych mieszkających w Krakowie, jak i tych, którzy odwiedzają miasto podczas licznych wydarzeń literackich.

Wywiady z pisarzami przygotowują i prowadzą studenci i doktoranci Wydziału Polonistyki UJ pod opieką doświadczonych pracowników naukowych i krytyków literackich. Dla młodych ludzi to często pierwsza okazja, żeby samodzielnie przygotować i przeprowadzić wywiad z wybitnymi twórcami literatury. W ramach projektu studenci zyskują także odpowiednie przygotowanie, które pozwala im nabrać swobody przed kamerą. W ten sposób teoretyczne aspekty edukacji polonistycznej zostają uzupełnione o praktyczne umiejętności przyszłych dziennikarzy kulturalnych. Właśnie dlatego Writers in Motion to znacznie więcej niż wywiady z pisarzami – to laboratorium literatury i nowych mediów, w którym tworzą się wielorakie połączenia między młodymi ludźmi wnoszącymi świeże spojrzenie na problemy literatury współczesnej, doświadczonymi krytykami i badaczami oraz uznanymi pisarzami, którzy nierzadko ukazują swoje nowe, dotąd nieznane oblicze.

Powstające w ramach projektu wywiady, przygotowywane w dwóch wersjach językowych – angielskiej i polskiej – są udostępniane na otwartej licencji i wzbogacają bazę materiałów dokumentujących życie literackie Krakowa.

Wpisz szukaną frazę: