fbpx

2. edycja organizowanych we Lwowie Międzynarodowych Warsztatów Tłumaczeniowych

LitTransformer2020 to druga edycja organizowanych we Lwowie Międzynarodowych Warsztatów Tłumaczeniowych. Celem programu jest wspieranie współpracy między tłumaczami reprezentującymi Miasta Literatury UNESCO.

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Translating the city i kładzie nacisk na potrzebę szczerego dialogu między różnymi językami i kulturami współistniejącymi w Miastach Literatury UNESCO. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów wspólnie przetłumaczą utwory autorstwa poetów reprezentujących poszczególne miasta. Oprócz wykładów i sesji grupowych, uczestnicy będą pracowali w parach – jako przewodnicy po własnej kulturze literackiej (w ich rodzimym języku) oraz jako „podróżni” poznający obcą (w języku ich partnera).

Podczas kursu rolę mentora będzie pełnił Aron Aji, kierownik studiów przekładowych na University of Iowa. Uczestnicy będą mogli też skorzystać z indywidualnych konsultacji i rad członków wydziału tłumaczeniowego Ivan Franko National University. Dodatkowo program oferuje możliwość kontaktu i pracy online z pisarzami, wydawcami czy agentami.

Jako podsumowanie planowane jest wydanie wielojęzykowej publikacji zawierającej napisane podczas warsztatów tłumaczenia.

Termin warsztatów – od 30 maja do 8 czerwca.

Warsztaty Tłumaczeniowe LitTransformer2020 skierowane są do 2 grup:

– aktywnych, zaawansowanych tłumaczy oraz profesorów i lektorów uniwersyteckich z odpowiednim doświadczeniem praktycznym

– młodych wschodzących tłumaczy literackich, specjalistów lub niedawnych absolwentów programów uniwersyteckich w zakresie tłumaczeń lub studiów translatorskich

Wymagania:

– język ojczysty (bądź język opanowany na poziomie prawie natywnym) inny niż język angielski

– język angielski na poziomie zaawansowanym

Aplikacja:

LitTransformer2020 przyjmuje po 2 osoby (jednego zaawansowanego i drugiego wschodzącego tłumacza literatury) z każdego Miasta Literatury UNESCO.

Pełna aplikacja powinna zawierać:

– formularz zgłoszeniowy

– list motywacyjny

– Curriculum Vitae

– wybrane materiały do tłumaczenia:

a) 3 strony poezji (1 ½ przestrzeni, pisane w formacie Word)

b) nie więcej niż 3 wiersze w całości; najlepiej autorstwa jednego współczesnego poety z Twojego Miasta Literatury

c) tłumaczenie międzylinearne wiersza na język angielski

d) krótka biografia (maksymalnie 1 strona) poety, która odnosi się do głównych cech charakterystycznych jego/jej poetyckiego stylu i estetyki

Termin składania aplikacji – do 20 marca 2020 roku

Lwów – Miasto Literatury UNESCO pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia, a także zapewnia przekąski podczas przerw na kawę w czasie warsztatów. Transport odbywa się w zakresie własnym, jednak komitet organizacyjny może udzielić informacji i porad na temat najlepszych tras podróży.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom również interesujący program kulturalny.

Formularz zgłoszeniowy : http://bit.ly/littransformer

Aplikacje należy wysyłać na adres mailowy littransformer@gmail.com. W razie pytań, prosimy o kontakt z organizatorem: creative.city.lviv@gmail.com.

Więcej informacji o warsztatach: https://cityofliterature.lviv.ua/en/news/littransformer

Wpisz szukaną frazę: