Kontakt

Czytelnicy do dzieła!

Aby portal miastoliteratury.pl był zawsze aktualnym kompendium wiedzy o literackim Krakowie, jego najważniejszych pisarzach, najsłynniejszych książkach, wyjątkowych wydawnictwach, kultowych księgarniach, bibliotekach o niepowtarzalnym klimacie, literackich kawiarniach, spotkaniach poetyckich i krakowskiej gościnności dla ludzi pióra, niezbędna jest pomoc wszystkich miłośników literatury.

 

KBF

ul. Wygrana 2

30-311 Kraków

 

tel.: +48 12 354 25 00

fax: +48 12 354 25 01

 

mail: poczta@kbf.krakow.pl
://kbf.krakow.pl

Izabela Błaszczyk

Dyrektor KBF

mail: poczta@kbf.krakow.pl

Robert Piaskowski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

mail: piaskowski@kbf.krakow.pl

Urszula Chwalba

Kierowniczka Działu Literackiego, Dyrektor Wykonawcza Festiwalu Conrada i członkini Kapituły Nagrody Conrada. Odpowiada za realizację programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

mail: urszula.chwalba@kbf.krakow.pl

Marcin Dyrcz

Koordynator wydarzeń literackich, w tym projektu „Szkoła czytania”.

mail: marcin.dyrcz@kbf.krakow.pl

Elżbieta Foltyniak

Koordynatorka projektów i kontaktów międzynarodowych oraz programów rezydencjalnych, w tym programu Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN. Kuratorka i managerka pasma Off Festiwalu Miłosza.

mail: elzbieta.foltyniak@kbf.krakow.pl

Oliwia Fryc        

Koordynatorka Festiwalu Miłosza oraz Szkoły Pisania KMLU. Odpowiada za program i realizację wydarzeń takich jak Word2Picture, Kongres Książki czy CELA 2019-2023. Zajmuje się programem wsparcia debiutów literackich, współpracą z branżą książki i działaniami na styku literatury i filmu.

mail: oliwia.fryc@kbf.krakow.pl

Katarzyna Jakubowiak

Koordynatorka projektów literackich i edukacyjnych, m.in. ogólnopolskiej akcji CZYTAJ PL!, kuratorka pasma dla dzieci i rodzin na Festiwalu Conrada, prowadzi program patronatów wydawniczych Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

mail: katarzyna.jakubowiak@kbf.krakow.pl

Szymon Kloska

Koordynator projektów literackich, kurator programu Lem 2021.

mail: szymon.kloska@kbf.krakow.pl

Anna Zygmunt

Koordynatorka Festiwalu Conrada oraz projektów literackich i artystycznych. Odpowiada m.in. za Spacery literackie, Kody Miasta, Festiwal Literatury dla Dzieci, projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wystawy, a także gale nagród Wisławy Szymborskiej i Ferdynanda Wspaniałego.

mail: anna.zygmunt@kbf.krakow.pl

Krzysztof Żwirski

Odpowiada za współpracę z księgarniami, programy literackie na festiwalach oraz prace przy powstającym Centrum Literatury i Języka Planeta Lem. Koordynator plebiscytu „Wybieramy księgarnie roku” i pasma literackiego na Festiwalu Kultury Żydowskiej.

mail: krzysztof.zwirski@kbf.krakow.pl