fbpx

Zbieramy propozycje do programu Nocy Poezji 2021

Jaką rolę odegrała poezja w czasie pandemii i związanej z nią izolacji i samotności? Czy i jak pomogła przetrwać najtrudniejszy okres? Jaka była i jest jej rola w życiu każdego z nas – idealistów i praktyków, stoików i epikurejczyków, poetów i miłośników słowa? Jaka jest rola poezji w życiu mieszkańców miast, miasteczek, wsi? Jaka w życiu wspólnoty? I w końcu: jaka jest siła poezji? Próbą odpowiedzi na te pytania będzie XI Noc Poezji. Do 15 czerwca można zgłaszać propozycje do programu tegorocznej edycji inicjatywy.

Ostatni rok, ze względu na pandemię, był czasem szczególnych doświadczeń: opustoszały ulice i place miejskie, tramwaje, klubokawiarnie, sale koncertowe, teatry, muzea, centra i ośrodki kultury. Doświadczenie obowiązkowej izolacji i samotności, która nie jest czy nie była samotnością z wyboru odcisnęło na nas swoje piętno. Jaką rolę w tym czasie odegrała poezja?

„W poezji tkwi siła!”

Jak pisał Krzysztof Kamil Baczyński w „Samotności”: „O, ten czas bez ludzi/ to bez twarzy zwierciadło, które z wolna studzi/ jakieś płomienie mroczne, kształty w siebie zbiera/ i ja w nim bez odbicia i ja w nim umieram”. Słowa te brzmią jakby powstały podczas niekończącej się kwarantanny. Wprawdzie Tadeusz Różewicz wzywał młodych: „proszę was/ nie bójcie się samotności/ nie bójcie się ciszy” (wiersz „odnaleźć samego siebie”), a Cyprian Kamil Norwid widział w samotności siłę wręcz wyzwoleńczą: „Śmiechy, piosnka, biesiada – wszystko jest katuszą; U mnie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna” („Samotność), to siła ta była jednak związana z potrzebą pisania.

Julia Hartwig w jednym z wywiadów mówiła: „Samotność jest w jakimś stopniu przypisana pisarstwu, pisanie jest możliwe tylko w samotności – nie można nagle w tłumie zacząć pisać wiersza”. Często też tylko w samotności można delektować się smakiem strof, z których rodzi się siła! Siła, dzięki której budzą się nadzieje, idee, rosną skrzydła. Jak pisał Mark Strand w „Jedzeniu poezji”: „Nie ma szczęśliwszych ode mnie./ Obżarłem się właśnie poezją./ (…) Jestem nowym człowiekiem”. Siłę poezji podkreślali również Czesław Miłosz i Ryszard Krynicki: W poezji tkwi siła! Bywa, że ocala ludzi i wspólnoty. Czymże bowiem jest „poezja, jeśli nie ocala…?”

Poezja w obliczu izolacji

– W trakcie tegorocznej Nocy Poezji będziemy rozmawiać o tym, czym jest poezja, jakie są jej funkcje i moc w obliczu izolacji i samotności postrzeganej w różnych wymiarach i kontekstach, tej najbliższej nam i tej, o której pisali poeci od Adama Mickiewicza przez Annę Świrszczyńską po Martę Podgórnik, ze szczególnym uwzględnieniem Cypriana Kamila Norwida i Tadeusza Różewicza (przypomnijmy, że rok 2021 został oficjalnie ogłoszony Rokiem Norwida i Różewicza), a także Julii Hartwig i Krzysztofa Baczyńskiego – z uwagi na przypadające na rok 2021 setne rocznice ich urodzin, czy Adama Zagajewskiego, który w tym roku odszedł od nas – zapowiada Katarzyna Olesiak, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK i zaprasza do współtworzenia programu Nocy Poezji 2021.

Noc Poezji – 9-10 października

Tegoroczna, jedenasta edycja Nocy Poezji planowana jest na październik (9-10 października).  Aktualnie trwa zbieranie propozycji do programu wydarzenia. Organizatorzy Nocy Poezji 2021 czekają na propozycje oryginalnych i innowacyjnych projektów autorskich, obejmujących na przykład tematyczne spotkania poetyckie i biesiady poetyckie, warsztaty literackie, gry miejskie, poezję w przestrzeni miejskiej, eksperymenty literackie z wykorzystaniem nowych mediów, poetycki slam oraz spacery literackie.

Realizowana cyklicznie Noc Poezji ma na celu wspieranie i rozwijanie kompetencji i praktyk czytelniczych, a także promocję poezji za pomocą nowych i atrakcyjnych form. Noce Poezji zachęcają do własnych poszukiwań, interpretacji i reinterpretacji utworów poetyckich. Wzmacniają też markę Krakowa jako miasta poetów i poezji. Wokół poezji i kultury słowa integrują środowiska twórcze i artystyczne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, wydawców i księgarzy, a także mieszkańców różnych części miasta i gości odwiedzających Kraków – Miasto Literatury UNESCO.

Najmilej widziane będą projekty podejmowane we współpracy, przez kilka podmiotów, w oryginalny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji. Termin realizacji: 8-10 października, przy czym preferowane będą wydarzenia planowane na 9 października oraz noc z 9 na 10 października.

Chcesz współtworzyć program Nocy Poezji?

Osoby i instytucje zainteresowane współtworzeniem programu Nocy Poezji 2021 mogą składać propozycje niskobudżetowych projektów (oczekiwany udział finansowy miasta nie może przekraczać 10 tys. zł) do 15 czerwca. Zgłoszenia powinny zawierać: tytuł, planowane miejsce i czas realizacji, opis koncepcji wraz z celami projektu, kalkulację kosztów, informację o adresatach projektu, krótką notkę o autorach, inicjatorach, a także realizatorach i wykonawcach projektu. Projekty powinny uwzględniać możliwość realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, preferowana będzie realizacja projektów stacjonarnie z udziałem publiczności lub hybrydowo. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK zachęca do zgłaszania projektów przygotowanych w ramach współpracy różnych instytucji i organizacji.

Propozycje projektów można przesłać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK na adres: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem: Noc Poezji 2021 (decyduje data stempla pocztowego) lub drogą mailową na adres: edukacja.kulturowa@um.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Noc Poezji 2021 (objętość zgłoszenia nie może przekraczać 1 MB).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru projektów do programu Nocy Poezji 2021, uwzględniając ich atrakcyjność i oryginalność, w tym powiązanie z motywem przewodnim, charakter, lokalizację, adresatów projektu, a także ogólną kwotę środków zabezpieczonych na realizację programu w budżecie miasta. Osoby/podmioty, których propozycje będą uwzględnione w programie zostaną powiadomione o tym drogą mailową lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje o naborze propozycji do Programu Nocy Poezji 2021 można znaleźć w Biuletynie Informacji publicznej – link tutaj, a także uzyskać pod numerem tel. 12 61 61 917.

Noc Poezji stanowi jeden z komponentów marki Krakowskie Noce.

Wpisz szukaną frazę: