fbpx

W(y)kluczenia: Migracja jako pole bitwy – spotkanie wokół książki „Gra w rasy” Przemysława Wielgosza

W dyskusji wezmą udział Przemysław Wielgosz oraz aktywistki Grupy Granica: Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber oraz Katarzyna Czarnota, socjolożka.

Spotkanie poprowadzi dziennikarka i reporterka Aleksandra Lipczak.

◇ Jak mogłyby wyglądać lub wyglądają skuteczne polityki solidarności?

◇ Jaka jest rola rasizmu w funkcjonowaniu współczesnych reżimów granicznych i zarządzaniu migracjami?

◇ Jak przebiegają praktyki urasowienia i dlaczego islamofobia jest również formą rasizmu?

◇ I co ma do tego wszystkiego kapitalizm? To najważniejsze pytania kolejnej debaty w ramach cyklu „W(y)kluczenia” realizowanego w Pałacu Potockich w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Rasizm nie jest po prostu zestawem uprzedzeń i krzywdzących stereotypów, to cały porządek społeczny i struktura podziału władzy – przypomina Przemysław Wielgosz w książce „Gra w rasy”(Karakter 2021). Trwająca od kilku miesięcy sytuacja na polsko-białoruskiej granicy również nie jest t y l k o kryzysem humanitarnym, choć toczy się walka o ludzkie życie. Rozgrywająca się tam przemoc domaga się strukturalnej, politycznej i ekonomicznej analizy. Brak zrozumienia głębokich źródeł wydarzeń, których jesteśmy świadkami i świadkiniami, skazuje nas na bezradność, a ta wiąże się z ryzykiem bierności. „Trzeba na nowo zdefiniować stawki polityczne i skierować dyskusję w inną stronę” – pisze Przemysław Wielgosz w swojej książce poświęconej związkom rasizmu i kapitalizmu, w której migracja i związana z nią polityka zajmują ważne miejsce i z której czerpie swój tytuł to spotkanie.

Przemysław Wielgosz – dziennikarz, wydawca i kurator. Redaktor naczelny polskiej edycji „Le Monde diplomatique” oraz serii książkowych: Biblioteki „Le Monde diplomatique” i Biblioteki alternatyw ekonomicznych. W wydawnictwie RM jest redaktorem merytorycznym serii „Ludowa historia Polski”. Publikował m.in. w „Wiadomościach Kulturalnych”, „Trybunie”, „Przekroju”, „Piśmie”, „Guardianie”, „Aspen Review” i „Freitagu”. Jest m.in. autorem książek „Opium globalizacji” (2004) i „Witajcie w cięższych czasach” (2020), redaktorem i współautorem książek „Koniec Europy jaką znamy (2013), „TTIP – pułapka transatlantycka” (2015), „Dyktatura długu” (2016), „Realny kapitalizm. Wokół teorii kapitału monopolistycznego” (2018), „Pandemia kapitalizmu” (2021), „Ekonomie przyszłości” (2021). Kurator cykli „Ekonomie przyszłości” w Biennale Warszawa, „Ludowa Historia Polski” w Strefie WolnoSłowej oraz „Historie ludzi bez historii” w Teatrze Ósmego Dnia.

Katarzyna Czarnota – socjolożka, aktywistka, doktorantka na Wydziale Socjologii UAM. W swoich badaniach wykorzystuje metodologię critical action research, koncentrując się na ukazaniu sposobów łączenia teorii z praktyką oraz wytwarzaniu modeli produkcji wiedzy opartych o kwestionowanie dotychczasowych podziałów i ról. W ostatnich latach realizowała interdyscyplinarne projekty dotyczące m.in. zjawiska tzw. kryzysu uchodźczego, mieszkalnictwa, gentryfikacji, neorasizmu i form przemocy wobec osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji. Przez ostatnie miesiące , w związku z kryzysem humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej współpracuje z Grupą Granica i Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Anna Dąbrowska – aktywistka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber. Trenerka – prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, wrażliwości kulturowej. Członkini Grupy Wsparcia Integracji, która działa przy Biurze Partycypacji UM Lublin. Od sierpnia w ramach Grupy Granica pracuje na granicy polsko-białoruskiej. Pisze doktorat o ukraińskiej migracji w Polsce po 2014 roku.

Aleksandra Lipczak – dziennikarka, obywatelka, feministka. Pisze głównie o świecie hiszpańskojęzycznym. Autorka książek „Ludzie z Placu Słońca” i „Lajla znaczy noc” (książka znalazła się w finale Nagrody Literackiej NIKE). Laureatka Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza 2021, Nagrody im. Beaty Pawlak, Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO i Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa. Współtworzyła obywatelską inicjatywę „Witajcie w Krakowie”, członkini krakowskich Rodzin bez Granic.

W(y)kluczenia to cykl debat organizowanych w Pałacu Potockich w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Głośne premiery książkowe są w nim punktem wyjścia do rozmowy o sytuacji mniejszości, migracji, ekologicznej wrażliwości, polityce troski, prawach kobiet, społecznych i ekonomicznych nierównościach. Gośćmi i gościniami interdyscyplinarnych spotkań są autorzy i autorki, twórcy i twórczynie, badacze i badaczki oraz działacze i działaczki, którzy wystąpią w podwójnej roli: czytelników i czytelniczek oraz komentatorów i komentatorek rzeczywistości. Kuratorką cyklu jest Aleksandra Lipczak.

Spotkanie bedzie transmitowane na profilach Facebookowych Pałacu Potockich oraz KMLU.

Organizatorem debat W(y)kluczenia jest KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO i współgospodarz Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.

Zapraszamy!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Wpisz szukaną frazę: