fbpx

Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski spotkał się z członkami  Rady Honorowej Miasta Literatury UNESCO, w której zasiadają Ewa Lipska, Jerzy Illg, Grzegorz Gauden, Ireneusz Kania, Ryszard Krynicki i Bronisław Maj. Dyskusja koncentrowała się wokół literackiego programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, wokół projektów realizowanych i przede wszystkich tych planowanych.

W posiedzeniu wzięli udział także: dyrektorka KBF Carolina Pietyra, pełnomocnik Prezydenta ds. Kultury Robert Piaskowski i Urszula Chwalba – kuratorka programu Kraków Miasto Literatury UNESCO w KBF. Spotkanie było pierwszym posiedzeniem Rady Honorowej po dwóch latach pandemicznej przerwy.

Spotkanie odbyło się w Pałacu Potockich: miejscu, które jest obrazem żywego dziedzictwa Krakowa. Od dwóch lat KBF tworzy tu miejsce wspólne dla festiwali, zespołu miasta literatury i działań miasta. Pałac pełen jest literatury, warsztatów, spotkań i premier. Jest wizytówką literackiego i kulturalnego Krakowa oraz miejscem rezydencji literackich.

Uczestnicy dokonali ewaluacji działań odbywających się w ramach programu Kraków Miasto Literatury  UNESCO.

Dyskutowano również o stanie prac nad Planetą Lem – strategiczną inwestycją literacką Krakowa. Przedmiotem rozmów były plany literackie na ten rok, w tym rocznice i jubileusze, m.in. 10-lecie przyznania Krakowowi tytułu Miasta Literatury UNESCO, obchody 100-lecia urodzin Wisławy Szymborskiej czy 15-lecie Festiwalu Conrada.

Rozmowa dotyczyła również prac nad literacką strategią miejską na przyszłe lata.

Rada Honorowa Miasta Literatury UNESCO została utworzona w związku z przyznaniem Krakowowi tego tytułu w październiku 2013r. Jest żywym organem konsultacji pomiędzy miastem, a reprezentantami środowisk, podejmującym najistotniejsze kwestie dotyczące zarówno zachowania i podkreślenia dziedzictwa Krakowa jako depozytariusza literatur wielu języków, jak również ważne tematy dotyczące życia literackiego miasta.

fot. Piotr Wojnarowski Kancelaria PMK

 

Wpisz szukaną frazę: