fbpx

Nowy stypendysta ICORN w Krakowie

Siódmym stypendystą ICORN w Krakowie został, pochodzący z Libii poeta, filozof, historyk i krytyk polityczny Monem Mahjoub. „Przedstawienie kolejnej literackiej osobowości, która trafiła pod skrzydła Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN to dla nas zawsze ogromna przyjemność  – mówi Izabela Helbin, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego. – Literacka niezależność, wolność słowa, a także ochrona praw człowieka to dla nas bardzo aktualny temat. Dlatego jesteśmy ogromnie dumni, że Kraków stał się po raz kolejny schronieniem, tym razem dla wybitnego pochodzącego z Libii krytyka politycznego i poety.

Urodzony w 1963 roku Mahjoub jest doktorem filozofii z dużym dorobkiem akademickim, autorem ponad 25 książek naukowych (filozofia, językoznawstwo, historia, polityka). Specjalizuje się w językoznawstwie. W pracy zawodowej dużo miejsca poświęcił pochodzeniu języka arabskiego oraz językom lokalnym Afryki Północnej, badał również plemiona berberyjskie w Libii i Maghrebie. Autor i propagator tezy głoszącej, iż języki arabskie i afroazjatyckie mają swoje korzenie w sumeryjskim.

W latach 1998 – 2016  opublikował ponad 45 prac naukowych i artykułów w arabskich czasopismach akademickich.

Mahjoub jest współtwórcą wydawnictwa Tanit (założonego w 1995 r.). Pełnił także istotne funkcje arabskim świecie kultury. Był doradcą magazynu International Affairs, redaktorem naczelnym czasopisma Fadaat (w latach 2002-2010) oraz The Independent (2015-2016), koordynatorem Afro-azjatyckiego Forum Lingwistycznego (2005-2010).

Obok działalności naukowej Mahjoub to także bardzo aktywny publicysta. Zdecydowany zwolennik krytycznego spojrzenia na historię islamu. Mocno krytyczny wobec radykalizacji Libii po Arabskiej Wiośnie.

W 2012 r. padł ofiarą zastraszeń ze strony Bractwa Muzułmańskiego, groźby nasiliły się szczególnie po wydaniu książki Urok Warraqa. W obawie o swoje życie, postanowił wyjechać do Tunezji. Tam jednak nadal nie mógł czuć się bezpiecznie, zwłaszcza po tym, jak jego książka Muzułmański manifest antyklerykalny wzbudziła na Bliskim Wschodzie duże kontrowersje. Mocno naraził się radykałom teorią o zepsuciu islamu w XX wieku i zawłaszczeniu tej religii przez kler przedkładający plemienne tradycje regionu nad uniwersalne przesłanie zawarte w Koranie i islamie pierwszych wieków.

Poza działalnością naukową i publicystyczną, dr Monem Mahjoub jest również poetą – wydał trzy tomy wierszy: The Book of IllusionRecital oraz Whenever Wine Beams.

Kraków – miasto literatury, miasto schronienia

Wydarzenie odbędzie się w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO. Ważnym elementem strategii Miasta Literatury są działania uwrażliwiające na problematykę praw człowieka, wolność słowa i wypowiedzi.

Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia, oferująca azyl pisarzom i obrońcom praw człowieka, którzy z powodu prześladowań nie mogą swobodnie żyć i tworzyć we własnej ojczyźnie, powstała w 2006 r. w Norwegii. Celem ICORN jest promowanie niezbywalnych wartości wolności słowa i tworzenia poprzez budowanie sieci międzynarodowej solidarności i współpracy. W ciągu 10 lat działalności sieci udało się znaleźć miejsce tymczasowego schronienia dla kilkuset pisarzy, intelektualistów, blogerów i działaczy praw człowieka. ICORN koordynuje program Miast Tymczasowego Schronienia (shelter cities),a także jest ważną organizacją współpracującą z rządami poszczególnych państw, Komisją Europejską, ONZ, UNHCR, Międzynarodowym PEN Clubem działającym na rzecz praw człowieka oraz wdrażania polityki ochronnej dla twórców prześladowanych ze względu na swoją działalność. ICORN tworzy dynamiczną sieć ponad 50 miast, a jego działalność to jeden z najsilniejszych na świecie głosów w obronie prawa do wolności poglądów i wypowiedzi oraz międzynarodowej solidarności. Od 2006 r. ponad stu pisarzy i artystów znalazło schronienie w miastach członkowskich sieci ICORN.

Najbardziej znaną stypendystką programu ICORN w latach 2006-2008 była laureatka Nagrody Nobla, Svetlana Alexievich, wybitna białoruska reporterka tworząca w języku rosyjskim, twórczyni unikalnej metody reporterskiej zwanej „powieścią zbiorową” lub „powieścią-oratorium” . Alexievich niedawno otrzymała Nagrodę Nowa Kultura-Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawaną podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

W 2011 r. Kraków – jako pierwsze słowiańskie miasto – przystąpił do Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia ICORN (International Cities of Refugees Network) na mocy Uchwały Nr XVI/171/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. Od tamtej pory Kraków gościł w ramach programów rezydencjalnych sześcioro pisarzy: Marię Amelie (właściwe nazwisko Madina Salamowa – Osetia Północna / dziś w Norwegii), Kareema Amera (Egipt/dziś w Norwegii), Mostafę Zamaninija (Iran), Lawona Barszczeuskiego (Białoruś), Aslı Erdoğan (Turcja)oraz Felixa Kaputu (Kongo). Organizatorami Programu Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźstwa ICORN w Krakowie są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Stowarzyszenie Willa Decjusza, które realizuje program stypendium i zapewnia opiekę i miejsce pracy twórczej. 

Współpraca międzynarodowa w ramach sieci ICORN zajmuje strategiczną pozycję w programie Kraków Miasto Literatury UNESCO, który zakłada strategię rozwoju obejmującą 10 obszarów tematycznych: rozwijanie związków literatury z prawami człowieka, integrowanie różnorodnego życia literackiego tworzenie połączeń: literatura, nowe media i przemysły kreatywne, kreowanie postaw czytelniczych, organizacja wydarzeń i festiwali literackich, wspieranie rozwoju przemysłów książki, tworzenie warunków do uobecniania się literatury w przestrzeni publicznej, rozwijanie programów stypendialnych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie literatury, edukacja literacka.

Wpisz szukaną frazę: