fbpx

Identyfikacja wizualna Planety Lem nagrodzona!

Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje designu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej (STGU) przyznało nagrodę w kategorii „Projekty dla instytucji publicznych” duetowi Baka/Podolak, który odpowiada za koncepcję identyfikacji graficznej Planety Lem.

Jury uzasadniło swój wybór następująco: „Planeta Lem. Centrum Literatury i Języka to instytucja powstająca w Krakowie odwołująca się do twórczości Lema, ale także badająca głębiej przemiany w obrębie języka jako takiego. Identyfikacja stworzona przez Gabrielę Bakę i Łukasza Podolaka przemawia do odbiorcy językiem technologii, zmiennych układów siatki, techniczną, funkcjonalną typografią. Stara się także mówić językiem odkrywcy, zachęca do przekroczenia granicy nowych wymiarów, światów. Poszukuje formy zamiast ją znaleźć raz na zawsze. Projekt zyskał nasze uznanie właśnie dlatego, że przekazuje ogólne zasady budowy języka wizualnego dając mu możliwość rozwoju, odważnego kształtowania nowych, jeszcze nieodkrytych form.”

Warto wspomnieć, że w kwietniu bieżącego roku projekt Gabrieli Baki i Łukasza Podolaka został wyłoniony w specjalnym konkursie na identyfikację wizualną Planety Lem. Jury jednomyślnie uznało, że duet grafików najlepiej spełnił kryteria konkursowe: wysoką kulturę wizualną; umiejętność przygotowania i wdrożenia pełnego systemu identyfikacji; znajomość trendów współczesnego projektowania bez interpretowania ich w sposób bezkrytyczny; oddanie charakteru placówki w sposób niedosłowny, niepiktograficzny i nieszablonowy, bez oczywistych, powielanych skojarzeń.

Planeta Lem. Centrum Literatury i Języka będzie nowoczesną placówką kulturalno-edukacyjną i węzłem dla środowisk kreatywnych. Patronem i duchowym opiekunem miejsca będzie Stanisław Lem – światowej sławy pisarz związany z Krakowem, filozof i futurolog, najchętniej tłumaczony polski pisarz w historii, autor, którego twórczość i diagnozy poruszają kolejne pokolenia czytelników i czytelniczek, inspirując coraz to nowe przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne. Centrum będzie ośrodkiem działań i programów literackich realizowanych pod szyldem Kraków Miasto Literatury UNESCO przez KBF we współpracy z licznymi partnerami zewnętrznymi.

Obiekt stanie przy ul. Na Zjeździe 8, nad Wisłą, w pobliżu licznych muzeów i instytucji kultury (MOCAK, Fabryka Schindlera, Cricoteka, Muzeum Podgórza), obejmując zrewitalizowany budynek XIX-wiecznego Składu Solnego, rozbudowany zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i zachowaniem proporcji sylwety w kierunku wschodnim. Autorem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Planeta Lem jest Pracownia Projektowa JEMS Architekci, czyli twórcy projektów m.in. Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz przebudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Wpisz szukaną frazę: