fbpx

Ogłaszamy wyniki III edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

30 twórców i twórczyń zostało laureatami i laureatkami tegorocznej, trzeciej już, edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Wśród wyróżnionych projektów wydawniczych znalazły się zarówno inicjatywy prozatorskie, poetyckie czy reportażowe, jak i ilustratorskie, translatorskie oraz redaktorskie podjęte m.in. przez Radka Raka, Krystynę Dąbrowską, Małgorzatę Nocuń, Macieja Stroińskiego, Jakuba Woynarowskiego czy Artura Wabika.

 

– Ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest kolejnym – obok przyznawanych od 1994 roku Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa – mechanizmem wsparcia dla lokalnego środowiska literackiego. W dotychczasowych edycjach projektu wyróżniliśmy już 120 znakomitych inicjatyw wydawniczych odwołujących się do literackiego dziedzictwa Krakowa i współtworzących bogatą, mozaikową współczesność Miasta Literatury UNESCO – opowiada Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

W tym roku o Nagrodę ubiegało się 58 kandydatów i kandydatek – pisarzy/pisarek, tłumaczy/tłumaczek, redaktorów/redaktorek i ilustratorów/ilustratorek – reprezentowanych przez 32 wydawnictwa z całej Polski. Niezwykle imponująca była różnorodność zgłaszanych w tym roku projektów: od poezji, prozy i dramatu, po komiks, tłumaczenia literatury pięknej, publikacje edukacyjne czy eksperymentalne.

Jednym z naszych strategicznych celów w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO jest wspieranie różnorodności literackiego życia w mieście. W tym wyjątkowym ekosystemie współistnieją rozmaite zawody i instytucje: od pisarzy i tłumaczy, przez wydawnictwa, kameralne księgarnie, antykwariaty, drukarnie, aż po biblioteki. Założeniem Nagrody KMLU jest wzmacnianie i pielęgnowanie tego wyjątkowego kulturowego zasobu Krakowa – mówi Magdalena Doksa-Tverberg, Dyrektorka KBF.

W trzeciej edycji Nagrody KMLU wyróżniono wiele gatunków i form literackich: tomiki wierszy, powieści, dzienniki, eseje, reportaże literackie, biografie, albumy czy książki dla dzieci i młodzieży. Komisja konkursowa doceniła też tematykę projektów literackich poświęconych takim zagadnieniom, jak globalne zmiany klimatyczne, zagrożenie populizmem czy dyskryminowanie grup mniejszościowych. Wśród zgłoszeń pojawiła się znacząca liczba projektów powiązanych z naszym miastem nie tylko poprzez osoby twórców, ale również takich, w których Kraków stanowi bezpośrednią inspirację literackich opowieści.

Bardzo podoba mi się to, że ta nagroda ma charakter lokalny, ale nie zamknięty – dodaje dr hab. Dorota Kozicka, historyczka i krytyczka literacka oraz członkini komisji konkursowej Nagrody KMLU. – Kryteria Nagrody KMLU łączą w sobie krakowskie poczucie bezpieczeństwa i uważność na tradycję oraz znamienną dla UNESCO otwartość i wrażliwość. Dzięki temu wśród wyróżnionych inicjatyw artystycznych mogły się znaleźć zarówno kontynuacje realizowanych już projektów wydawniczych, wybór wierszy, kolejne tomy uznanych poetów, czy nowe powieści i reportaże znanych autorów, jak i projekty zupełnie nowe, zawierające w sobie elementy debiutanckiego czy eksperymentalnego ryzyka, niezbędnego do rozwoju literatury.   

Nagrodzeni twórcy i twórczynie reprezentują zarówno większe wydawnictwa, działające na rynku książki już od wielu lat i mające w swoim dorobku pozycje najwybitniejszych polskich pisarzy (Wydawnictwo Znak, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Literackie, Świat Książki), jak i przez oficyny bardziej niszowe, które stawiają na młodych pisarzy, tłumaczy i ilustratorów oraz świeże spojrzenie na współczesną kulturę i literaturę (Wydawnictwo Nisza, Wydawnictwo Drzazgi, Officyna, KONTENT, Korporacja Ha!art).

30 nagrodzonych publikacji otrzyma nie tylko wsparcie finansowe; zostaną one także objęte szczególnymi działaniami promocyjnymi m.in. poprzez organizację spotkań premierowych pod patronatem KMLU w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, w księgarniach kameralnych czy podczas krakowskich festiwali literackich, tj. Festiwalu Miłosza, Festiwalu Conrada czy Festiwalu Literatury dla Dzieci.

Nagroda KMLU szybko stała się ważnym wyróżnieniem dla krakowskich twórców o ugruntowanej już pozycji w świecie literackim, jak i istotnym wsparciem dla debiutantów, których talent i świeże, nieszablonowe spojrzenie przyciąga kolejne pokolenia czytelników rozmiłowanych w literaturze. Niezmiernie cieszy fakt, że w tym roku o nagrodę ubiegało się aż pięcioro absolwentów i absolwentek Szkoły Pisania Krakowa Miasta Literatury UNESCO, inicjatywy edukacyjnej, którą z powodzeniem realizujemy od lat, a której celem jest pomnażanie literackich opowieści o Krakowie – podkreśla Urszula Chwalba, kierowniczka Działu Literackiego KBF i przewodnicząca komisji konkursowej.

 

Lista nagrodzonych twórców i twórczyń:

 • Agata Hołobut, „Kości słonych wód. Wiersze wybrane” Johna F. Deane’a, ZNAK
 • Agata Puwalska, „Paranoja Bebop”, Kontent
 • Aleksandra Fabia, „Ładna historia”, Marginesy
 • Andrzej Dybczak, „Las duchów”, Nisza
 • Artur Wabik, „Prekursorzy polskiego komiksu. Artur Bartles”, Fundacja Muzeum Komiksu
 • Barbara Sadurska, „Balbina”, Wrocławski Dom Literatury
 • Beata Chomątowska, „Miasto dzieci świata”, Czarne
 • Bronisław Maj, „…twój czas minął – już jesteś”, UNIVERSITAS
 • Franciszek Bunsch, „U kresu labiryntu”, Austeria
 • Igor Jarek, „Sulkosky”, ZNAK
 • Jakub Wiśniewski, „Robak”, Filtry
 • Jakub Woynarowski, „Musicale kwantowe”, Nisza
 • Jan Rojewski, „Ocalałe 2030”, Kontent
 • Jerzy Franczak, „Teatr cieni”, Lokator Media
 • Justyn Hunia, „Kości słonych wód. Wiersze wybrane” Johna F. Deane’a, ZNAK
 • Katarina Šalamun-Biedrzycka, „Poezje” France Presena, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – oddział Kraków
 • Krystyna Czerni, „Nowosielski w Warszawie”, Szpalanka LAB
 • Krystyna Dąbrowska, „Miasto z indu”, a5
 • Krzysztof Lisowski, „Ważne. Nieważne. Dzienniki 1974-1998” Tadeusza Kwiatkowskiego, Wydawnictwo Literackie
 • Łukasz Orbitowski, „Chodź ze mną”, Świat Książki
 • Maciej Stroiński, „Dramaty” Oscara Wilde’a, Officyna
 • Małgorzata Nocuń, „Pieśni kobiet wschodnich”, Czarne
 • Michał Zabłocki, „Ojcze nasz”, Fundacja Poemat
 • Olga Górska, „Nie wszyscy pójdziemy do raju”, Drzazgi
 • Olga Rembielińska, „Klaster”, Korporacja Ha!art
 • Piotr Florczyk, „Listy z Los Angeles”, Wydawnictwo j
 • Piotr Marecki, „Ostatni człowiek”, Korporacja Ha!art
 • Radek Rak, „Agla. Alef”, Powergraph
 • Wit Szostak, „Szczelinami”, Powergraph
 • Wojciech Bonowicz, „Wielkie rzeczy”, a5

 

Lista wydawców, którzy zgłosili kandydatów i kandydatki do Nagrody KMLU 2022: a5, Agora, Austeria, Biuro Literackie, Cyranka, Czarne, Drzazgi, Filtry, Fundacja Muzeum Komiksu, Fundacja Poemat, Kontent, Korporacja Ha!art, Lokator, Marginesy, Mikrooficyna Ówże, Nisza, Officyna, Pactwa, Powergraph, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – oddział Kraków, Stowarzyszenie Twórcze ZENIT, Świat Książki, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Vis-à-vis Etiuda, WAB, Warbook, Wrocławski Dom Literatury, Wydawnictwo Dwie Siostry, Wydawnictwo j, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo ZNAK.

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą wydawniczą. Konkurs dla wydawców i twórców stał się częścią szerokiej inicjatywy pomocowej dla sektora kultury w Krakowie pn. „Kultura Odporna”. Nagroda jest także elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia Strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO na lata 2017–2022 oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030. Pomnażanie literackiego dziedzictwa i pielęgnowanie wizerunku Krakowa, a także wsparcie dla środowisk kreatywnych związanych z literaturą i sektorem wydawniczym to główne założenia przyświecające realizacji projektu.

Laureatami poprzednich dwóch edycjach Nagrody KMLU byli m.in.: Adrianna Alksnin (2020), Waldemar Bawołek (2021), Przemek Dębowski (2020), Magdalena Heydel (2020), Olga Hund (2020), Jakub Kornhauser (2021), Ryszard Krynicki (2021), Katarzyna Kubisiowska (2020), Aleksandra Lipczak (2020), Ewa Lipska (2020), Elżbieta Łapczyńska (2020), Wojciech Nowicki (2020), Zośka Papużanka (2021), Sławomir Shuty (2020), Dominika Słowik (2020).

Organizatorem konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO (zgodnie z uchwałą nr XXXVII/972/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2020 r.). Projekt jest realizowany w ramach miejskiej strategii „Kultura Odporna”.

Więcej informacji o Nagrodzie KMLU i laureatach poprzednich edycji: http://miastoliteratury.pl/program/nagroda-kmlu/.

OGŁASZAMY SOLARPUNKOWY KONKURS FIKCJI KLIMATYCZNEJ, KTÓREGO WYNIKI OGŁOSZONE ZOSTANĄ PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI FESTIWALU PRZYSZŁOŚCI BOMBA MEGABITOWA!

IDEA KONKURSU:

Tegoroczna edycja Festiwalu Bomba Megabitowa poświęcona będzie klimatowi. Kryzys klimatyczny już tu jest – widzimy go nie tylko w mediach, informujących o huraganach w odległych zakątkach świata, lecz także dookoła nas, w naszym codziennym życiu. Choć katastrofa ekologiczna nie jest już odległą wizją futurologów, lecz procesem rozgrywającym się na naszych oczach w teraźniejszości, niewątpliwie warunkuje ona wszelkie wyobrażenia przyszłości, jakie dzisiaj tworzymy.

Celem konkursu jest zachęcanie do poszukiwania rzetelnej wiedzy na temat współczesnej nam rzeczywistości, szczególnie pod kątem kwestii klimatycznych, wnikliwej analizy i dostrzegania możliwych konsekwencji zachodzących procesów. Chcemy, aby nasz konkurs promował odpowiedzialne postawy i świadomość potrzeby zmian społecznych, ale także budował poczucie sprawczości i działanie na rzecz lepszej przyszłości. Zależy nam również na propagowaniu czytelnictwa, zachęceniu do samodzielnego tworzenia utworów literackich i sięgania po literaturę w celu rozwoju własnego warsztatu pisarskiego. Promując zwycięskie prace podczas międzynarodowego Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa umożliwimy autorom i autorkom prezentację własnych dokonań twórczych.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu zostaną opublikowane na stronie miastoliteratury.pl w terminie do 25 maja 2022 roku.

Pytania związane z konkursem prosimy wysyłać na adres mailowy solarpunk@kbf.krakow.pl

 

Ilustracja: Solar Ascension [https://www.deviantart.com/astral-requin/art/Solar-Ascension-808565337] Autor: Astral-Requin [https://www.deviantart.com/astral-requin], Licencja: Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/]

KBF, instytucja kultury Miasta Krakowa i operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, zaprasza krakowskie księgarnie do udziału w konkursie Premiery KMLU kameralnie. Celem inicjatywy jest promocja księgarń stacjonarnych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez organizację serii spotkań promocyjnych poświęconych książkom objętym patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2022 roku.

 

W ramach Programu Patronackiego KMLU, który realizujemy i rozwijamy od 2017 roku, objęliśmy do tej pory wsparciem promocyjnym ponad 350 książek krakowskich autorów i autorek oraz wydawnictw poświęconych literackiemu dziedzictwu i współczesności miasta. O tych tytułach rozmawialiśmy przede wszystkim w Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20, ale już niebawem będziemy kontynuowali tę dyskusję w krakowskich księgarniach kameralnych – opowiada Urszula Chwalba, kierowniczka Działu Literackiego KBF, który jest organizatorem konkursu.

Program Premiery KMLU kameralnie będzie realizowany od maja do grudnia 2022 roku. Premierowe spotkania z pisarzami, tłumaczami, ilustratorami czy redaktorami będą poświęcone zarówno książkom objętym patronatem KMLU, jak i projektom wydawniczym wyróżnionym Nagrodą Krakowa Miasta Literatury UNESCO. – Od dawna wiemy, że krakowskie księgarnie kameralne to miejsca z najlepszymi nowościami wydawniczymi, a przede wszystkim ważne dla czytelników i czytelniczek lokalne centra życia kulturalnego i ożywionej dyskusji literackiej, którą chcemy animować i rozwijać – dodaje Urszula Chwalba.

Wybór księgarń odbędzie się na zasadach konkursu. Komisja konkursowa podejmie decyzję o dopuszczeniu do udziału w programie oraz wycenie zakresu i wysokości świadczeń w oparciu o takie kryteria, jak m.in.: jakość, różnorodność i unikalność oferty książkowej księgarń, ich zaangażowanie i znaczenie dla życia kulturalnego w Krakowie czy doświadczenia w organizacji spotkań autorskich.

Księgarnie zainteresowane udziałem w konkursie mogą przesyłać swoje zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem drogą mailową na adres maria.swiatkowska@kbf.krakow.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od 25 kwietnia do 6 maja 2022 roku do godz. 15.00. Informacja o wynikach naboru zostanie przesłana księgarniom drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres, a także będzie opublikowana na stronie www.miastoliteratury.pl do 13 maja 2022 roku.

Załączniki:

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich przypadający na 23 kwietnia można obchodzić na wiele sposobów. Miasto Kraków i KBF, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, będą szczególnie celebrować tę datę – damy nowe życie książkom, porozmawiamy o granicach nauki, czarnej materii i fantastyki oraz przespacerujemy się po wiosennym Krakowie śladem autora Ogniem i mieczem. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Zapraszamy!

Jeśli spojrzeć na całoroczny program działań KBF, można by stwierdzić, że dla nas Światowy Dzień Książki trwa cały rok – mówi Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektorka KBF. W przyszłym roku minie dziesięć lat odkąd Kraków otrzymał tytuł Miasta Literatury UNESCO, ale dla naszego zespołu ma to wymiar nie tylko symboliczny. Programy wsparcia księgarń, twórców i wydawców, promocja czytelnictwa, festiwale literackie, rozwijanie współpracy wydawców z sektorem filmowym – to tylko wycinek z naszej codziennej pracy. Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Książek szukajcie na… półkach!

Celebrując święto książki i literatury, koniecznie zajrzyjcie do krakowskich księgarń kameralnych, bo w wybranych lokalizacjach znajdziecie specjalnie oznaczone półki z książkami objętymi patronatem KMLU oraz wyróżnionymi Nagrodą KMLU.

W ramach akcji Kraków jak się pisze!, organizowanej jako część pomocowo-ochronnego programu Księgarnie Odporne, już od 22 kwietnia na półki w niezależnych krakowskich księgarniach kameralnych trafią kolejne pozycje krakowskich autorów i autorek… oraz wyjątkowe literackie opowieści z Krakowem w roli głównej.

Akcja ma na celu nie tylko zachęcanie do korzystania z bogatej oferty wydawniczej, ale również promowanie literackiego dziedzictwa Krakowa.
Drugie Życie Książki – na Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Drugie Życie Książki to doskonale znana mieszkańcom Krakowa akcja bezpłatnej wymiany książek, która co roku pozwalała tysiącom tytułów odnaleźć nowych właścicieli. Po pandemicznej przerwie wydarzenie powraca, tym razem w pięknych wnętrzach Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.

W każdej biblioteczce można znaleźć tytuły, po które już nie sięgamy. Książka nieczytana to książka nieszczęśliwa – kierując się tą myślą i wychodząc naprzeciw potrzebie sprawiania radości właścicielom książek z drugiej ręki, zapraszamy bibliofilów na pierwszą po pandemii odsłonę popularnej akcji Drugie Życie Książki. Od godziny 10.45 będzie można przynieść do Pałacu Potockich książki, a sama wymiana rozpocznie się o godzinie 11.00.

Zasady wymiany są proste. Wystarczy przynieść jedną książkę, a maksymalnie dziesięć. Należy zwrócić uwagę na ich stan – nie muszą być nowe, ale nie mogą być zniszczone czy niekompletne, wszak kolejny właściciel będzie chciał je przeczytać. Celem akcji jest wymiana pozycji o szeroko rozumianych walorach literackich, niekoniecznie zaś książek kucharskich czy poradników. Tytuły dzielimy na dwie kategorie – te wydane przed 1995 rokiem, które można wymienić na pozycje pochodzące z tego okresu i te opublikowane po tej dacie, za które zabrać możemy dowolne publikacje. Wymieniamy się książką za książkę – jeżeli przyniosłeś pięć pozycji, pięć innych możesz zabrać ze sobą do domu. Akcja potrwa do godziny 12.00, a bezpośrednio po niej zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Fantastyka i Futurologia w Pałacu Potockich.

Fantastyczne wykłady i opowieści o ciemnej materii

W sobotnie popołudnie w Pałacu Potockich na wszystkich wielbicieli fantastyki czeka prawdziwe święto! W ramach pierwszego spotkania z cyklu Fantastyka i Futurologia uczestnicy wysłuchają wykładu dr hab. prof. Leszka Sokołowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowie o wyzwaniach dla nauki w XXI wieku – poruszy kwestie badania fal grawitacyjnych, ciemnej energii i ciemnej materii.

Po wystąpieniu będzie miała miejsce prelekcja Nowe wynalazki w science fiction pisarza i publicysty Wojciecha Guni, laureata nagród literackich im. Stefana Grabińskiego, im. Jerzego Żuławskiego oraz im. Macieja Parowskiego. Jeden z najbardziej oryginalnych polskich autorów, który swoją odmiennością oraz nihilistycznymi skłonnościami uwiódł czytelników w kraju i za granicą, opowie o wizjach nowych wynalazków w fantastyce naukowej.

Na koniec obecni na spotkaniu specjaliści podejmą dyskusję Granica nauki. Kraniec wyobraźni dotyczącą wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a fantastyką, w trakcie której zastanowią się między innymi nad rolą wyobraźni w inspirowaniu postępu. Rozmowę poprowadzi Krzysztof Biliński, założyciel krakowskiego Wydawnictwa IX, gość licznych festiwali poświęconych literaturze i fantastyce. Po panelu dyskusyjnym przewidziany jest czas na zadawanie pytań oraz rozmowy z udziałem uczestników wydarzenia.

Cykl comiesięcznych spotkań Fantastyka i Futurologia jest organizowany przez Polską Fundację Fantastyki Naukowej we współpracy z KBF i Krakowem Miastem Literatury UNESCO.

Na wykłady i panel dyskusyjny zapraszamy 23 kwietnia od godziny 12.00 do 16.00.
Wstęp na wydarzenie jest wolny – nie obowiązują wejściówki.

Pierwszy spacer literacki po Krakowie szlakiem Henryka Sienkiewicza

Jednym ze sposobów na poznanie bliżej sylwetek ulubionych twórców jest podążanie ich śladami w rzeczywistej przestrzeni. Dla miłośników literatury i przechadzek po Krakowie w tym roku po raz kolejny w ramach cyklu literackich spacerów po stolicy Małopolski organizowanych przez Kraków Miasto Literatury UNESCO przygotowano trasy, które będą okazją do zanurzenia się w literacką historię miasta. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich stanowi doskonałą sposobność do kontynuowania spacerowego cyklu – tym razem tropem Henryka Sienkiewicza!
Niejednego mógłby zdziwić wybór Henryka Sienkiewicza na bohatera wydarzenia, bo przecież pierwszy polski laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury kojarzony jest bardziej z Warszawą i Oblęgorkiem niż ze stolicą dzisiejszej Małopolski. Jednak z grodem Kraka wiązały go nie tylko więzi rodzinne, ale także sentymentalne – często zatrzymywał się tutaj w drodze do Zakopanego lub zagranicznych uzdrowisk. W krakowskiej gazecie „Czas” ukazywały się jego powieści w odcinkach, które przyniosły mu, mówiąc językiem współczesnym, status celebryty. To tutaj zawarł zakończone skandalem małżeństwo. Często bywał także w hotelu Grand, gdzie pił ulubioną kawę ze śmietanką i czytał zagraniczne gazety. Podczas spaceru prowadząca Agnieszka Konior opowie również o tym, dlaczego Sienkiewicz nie zbił fortuny na Quo vadis i jak przeszkodziły mu w tym luki w prawie międzynarodowym.

Spacer odbędzie się 23 kwietnia o godzinie 17.00.

Bezpłatne wejściówki są dostępne tutaj: https://kbfbilety.krakow.pl/wydarzenia/spacer-literacki-szlakiem-henryka-sienkiewicza.

 

 

 

 

 

 

Drugie Życie Książki to doskonale znana mieszkańcom Krakowa akcja organizowana przez KBF, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, która co roku pozwala tysiącom tytułów odnaleźć nowych właścicieli. Po pandemicznej przerwie wznawiamy ją w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – spotkamy się 23 kwietnia 2022 roku w Pałacu Potockich!

 

Każdy z nas ma na półce tytuły, do których nie jest przywiązany – pochopne zakupy, nietrafione prezenty, duble, pozycje już od dawna niemające nic wspólnego z zainteresowaniami i upodobaniami posiadacza, a także książki, które pojawiły się właściwie nie wiadomo skąd. Dla nich wszystkich możemy znaleźć nowych właścicieli, a przy okazji zabierać ze sobą do domu dużo bardziej pożądane utwory. Książki w końcu powinny być czytane, nie zaś leżeć zapomniane na półkach. W ramach akcji Drugie Życie Książki wszystkie porzucone w odmętach biblioteczek pozycje mogą trafić w ręce kolejnych czytelników!

 

Akcja odbędzie się w sobotę, 23 kwietnia w Pałacu Potockich (Rynek Główny 20). Zbiórkę rozpoczynamy od godziny 10.45, a wymiana ruszy o godzinie 11.00. Cała akcja potrwa do godziny 12.00, a bezpośrednio po niej zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu Fantastyka i Futurologia w Pałacu Potockich.

 

Jak wziąć udział w akcji? Zasady są proste. Na wymianę wystarczy przynieść przynajmniej jedną książkę, a maksymalnie dziesięć. Należy zwrócić uwagę na ich stan – książki nie muszą być nowe, ale nie mogą być zniszczone czy niekompletne, wszak kolejny właściciel będzie chciał je przeczytać. Celem akcji jest wymiana pozycji o szeroko rozumianych walorach literackich, niekoniecznie zaś książek kucharskich czy poradników. Tytuły dzielimy na dwie kategorie – te wydane przed 1995 rokiem, które można wymienić na inne pozycje pochodzące z tego okresu, i te opublikowane po tej dacie, za które zabrać możemy dowolne publikacje. Wymieniamy się książką za książkę – jeżeli przyniosłeś ze sobą pięć pozycji, pięć innych możesz zabrać ze sobą do domu.

 

 

23 kwietnia, podczas Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich UNESCO, pamiętamy o krakowskich księgarniach kameralnych, ogłaszamy kolejną edycję programu Kraków jak się pisze! W ramach akcji wsparcie otrzymają księgarnie promujące tytuły objęte Patronatem Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

 

Lokalne krakowskie księgarnie to ulubione przez czytelniczki  i czytelników punkty na mapie  miasta, bez których trudno byłoby wyobrazić sobie rozwój życia kulturalnego i literackiego. To właśnie dlatego strategia wspierania rozwoju tradycyjnego księgarstwa, obejmująca między innymi system ulg czynszowych w lokalach miejskich oraz program wspierania działalności kulturalnej w księgarniach,  stanowi jeden z kluczowych elementów programu Krakowa Miasto Literatury UNESCO. Równie istotnym celem jest zapewnianie wsparcia środowiskom kreatywnym związanych z literaturą i sektorem wydawniczym – to zadanie realizujemy między innymi poprzez Program Patronacki KMLU. Działając na rzecz rozwoju lokalnego rynku książki, w swoich projektach staramy się łączyć inicjatywy wzmacniające te różnorodne środowiska.

W roku 2020 w kilkunastu krakowskich księgarniach po raz pierwszy pojawiły się specjalnie oznaczone półki z książkami objętymi patronatem KMLU oraz wyróżnionymi Nagrodą KMLU. Celem akcji Kraków jak się pisze!, organizowanej w ramach pomocowo-ochronnego programu Księgarnie Odporne, było promowanie współczesnej działalności wydawniczej i literackiego dziedzictwa Krakowa, a jednocześnie wspieranie niezależnych księgarń działających w mieście literatury UNESCO. Kontynuowany w 2021 roku program cieszył się powodzeniem wśród krakowskich księgarzy i księgarek, którzy aranżowali witryny i półki z książkami patronackimi KMLU oraz promowali swoje ulubione tytuły patronackie w mediach społecznościowych.

Dodajmy, że jest z czego wybierać! W latach 2015-2021 program Kraków Miasto Literatury UNESCO, którego operatorem jest KBF, objął patronatem ponad 350 książek autorów i autorek związanych z Krakowem oraz jego literackim dziedzictwem. W tym bogatym i różnorodnym zbiorze znaleźć można literaturę piękną i non-fiction, poezję i prozę, lektury dla dorosłego i najmłodszego czytelnika. Rozwinięciem programu książek pod patronatem KMLU jest od 2020 roku Nagroda KMLU, przyznawana twórcom – pisarzom, tłumaczom, redaktorom i ilustratorom – za nowe projekty książkowe w szeroki sposób powiązane z naszym miastem.  Listę tytułów objętych patronatem KMLU można znaleźć pod tym linkiem.

Jak można zgłosić swoją księgarnię? To proste! Wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i wysłać na adres: kontakt@miastoliteratury.pl. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę księgarni i dołączyć do niej zdjęcie półki oraz witryny, które zostaną zaaranżowane w ramach projektu.

Przy dokonywaniu wyboru księgarń uczestniczących w programie weźmiemy pod uwagę m.in.:

 • jakość, różnorodność i unikalność oferty książkowej Księgarni w zakresie literatury pięknej,
 • zaangażowanie i znaczenie Księgarni dla życia kulturalnego w Krakowie,

Regulamin akcji można przeczytać tutaj.

Na zgłoszenia czekamy do 19 kwietnia (wtorek) do godz. 20.00. Zapraszamy! 

Organizator: KBF – operator programu Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Blisko piętnaście tysięcy nowych książek dla dzieci od ośmiu ukraińskich wydawców dotarło do Polski.

 

Fundacja Powszechnego Czytania zaczęła zbiórkę dzień po wybuchu wojny. Zaczęliśmy dostawać fundusze, ale także książki obrazkowe od wydawców polskich. Szybko zrozumieliśmy, że najlepsze byłyby książki po ukraińsku. Dzięki współpracy z KBF pozyskaliśmy kontakty do kilkudziesięciu wydawców ukraińskich i zaczęła się intensywna wymiana e-mailowa. Udało się znaleźć magazyn we Lwowie, gdzie wydawcy ukraińscy wysłali swoje książki z Kijowa, Tarnopola, Czerniowic. Tir też się znalazł i oto książki dotarły – mówi zadowolona Maria Deskur, prezeska FPC, szefowa wydawnictwa Słowne.

Cieszymy się, że instytucje Krakowa uczestniczą i pomagają w przeprowadzeniu tej ważnej akcji. Dostarczenie małym przestraszonym dzieciom książek to początek odbudowywania ich poczucia bezpieczeństwa i normalności. Myślę, że w biegu pomocowym często nie doceniamy, jak bardzo to jest ważne dla ich przyszłości – podkreśla Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. Kultury.

Udziałowców projektu jest bardzo dużo: Polska Izba Książki pomogła znaleźć transport, magazyny Motyle Książkowe i Platon użyczyły miejsca pro bono; wydawnictwo Nowa Era bezpłatnie dystrybuuje książki do sierocińców, na dworce, do przedszkoli i szkół. Fundacja Metropolia Dzieci wraz z Instytutem Książki dostarcza książki do bibliotek. Jednocześnie agencja LoveBrands Relations i Wydawnictwo Poradnia K działają komunikacyjnie, firma Selectivv prowadzi kampanię fundraisingową na smartfony, obsługę prawną pro bono prowadzi kancelaria Barembruch i wspólnicy, obsługę księgową – firma Soltax.

Misją Nowej Ery jest pomoc w edukacji i rozwoju. Od początku było dla nas jasne, że chcemy aktywnie włączyć się w akcję dostarczania książek do dzieci ukraińskich – nasz zespół w firmie oraz rozproszenie po całej Polsce przedstawiciele edukacyjni bardzo entuzjastycznie podjął się tego zadania. Cieszę się, że razem aktywnie pomagamydzieciom – często straumatyzowanym – w odzyskiwaniu równowagi, że dostarczamy im chwilę wytchnienia, jak swoją zbiórkę nazwała FPC – puentuje Magdalena Duszyńska-Walczak, prezeska wydawnictwa Nowa Era.

Pierwsi byli drukarze polscy: drukarnie Totem, Sowa, Intro-Druk i Zapolex przekazały Fundacji Powszechnego Czytania wyprodukowane przez siebie pro bono książki po ukraińsku. Szybcy okazali się też edytorzy: wydawnictwa Powergraph, Esteri i Premium już przekazały książki po ukraińsku, niebawem Fundacja dostanie kolejne tytuły od wydawnictw Znak Emotikon i Media Rodzina. Książki po polsku przekazały wydawnictwa HarperKids, Olesiejuk, Widnokrąg, Zakamarki, Mamania, Wilga, Muchomor. Zgodziliśmy się przyjmować, katalogować i obsługiwać wysyłki akcji, to było dla nas oczywiste: sprawa jest ważna, trzeba pomóc – mówią jednogłośnie Paweł Filar, prezes Platona i Marcin Frąckiewicz, dyrektor zarządzający Motyli Książkowych. Ale zaangażowanych pro bono jest więcej: nad komunikacją pracuje wydawnictwo Poradnia K i LoveBrand Group; kampanie na smartfony prowadzi Selectivv. Dzięki współpracy międzynarodowej o akcji napisał Publishers Weekly, a następnie Washington Post, grecki dziennik Kathimerini, a także amerykański The Christian Science Monitor.

Co dalej? Książki zostaną rozdystrybuowane do dzieci ukraińskich w Polsce, a kolejne tysiące egzemplarzy są już zbierane we Lwowie. Fundacja nie przestaje zbierać funduszy na dalszą pomoc. Na allegro zostały uruchomione aukcje, w przygotowaniu książka przedstawiająca i promująca projekt.

SF, young adult, powieść obyczajowa, kryminał, thriller, a nawet komedia erotyczna – te oraz inne, często zaskakujące gatunki literackie będą miały szansę powalczyć o uwagę polskich producentów filmowych już 6 maja podczas targów praw do adaptacji książek. Wydarzenie projektu Word2Picture odbędzie się po raz drugi w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Organizatorem wydarzenia są Miasto Kraków i KBF.

 

Do tegorocznej odsłony Word2Picture – pasma, które od początku swojego istnienia towarzyszy Festiwalowi Conrada – przystąpili zarówno czołowi, jak i niszowi polscy wydawcy, którzy do programu zgłosili kilkadziesiąt pozycji z literatury polskiej. Jury w składzie Joanna Szymańska (OFF CAMERA Pro Industry), Anna Krupiarz (Krakow Film Commission) oraz Oliwia Fryc (Kraków Miasto Literatury UNESCO) zakwalifikowało dwanaście tytułów zgłoszonych przez wydawców. W ramach przygotowania do majowego spotkania z producentami filmowymi wydawcy wzięli udział z cyklu szkoleń przybliżających szczegóły dotyczące adaptacji książki na potrzeby filmu.

Word2Picture, które od czterech lat jest pasmem branżowym na Festiwalu Conrada, od ubiegłego roku rozwinęło się w całoroczny i prężnie działający projekt stanowiący ogromną pracę zarówno na rzecz środowiska filmowego, jak i wydawniczego – mówi Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektorka KBF. – Od początku istnienia projektu proponujemy wydawcom konkretne narzędzia: szkolenia, spotkania z producentami oraz praktyczną wiedzę o tym, jak prezentować swoje publikacje, by miały szansę na ekranizację. Od ubiegłego roku mają oni szansę sprzedawać prawa do swoich tytułów podczas Mastercard OFF CAMERA, jednego z największych i najważniejszych festiwali filmowych w Polsce.

Pierwsza duża odsłona tego całorocznego projektu odbędzie się podczas Festiwalu Mastercard OFF CAMERA (6 maja), druga w ramach Festiwalu Conrada (24-30 października 2022).

– Bardzo cieszymy się z nawiązania tak ważnego partnerstwa, jakim jest współpraca z Festiwalem Mastercard OFF CAMERA – mówi Urszula Chwalba, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Conrada oraz kierowniczka zespołu Kraków Miasto Literatury UNESCO. – Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć pomost między dwoma festiwalami – literackim i filmowym – aby jeszcze efektywniej inicjować współpracę między tymi dwoma środowiskami i przyczyniać się do powstawania kolejnych produkcji filmowych na bazie książek. Widzimy, że łączenie tych dwóch obszarów to wielka szansa na wzmocnienie zarówno czytelnictwa, jak i wzbogacenie rynku filmowego o wartościowe i interesujące tematy.

Z producentami filmowymi spotkają się przedstawiciele takich wydawnictw, jak: Biuro Literackie, Czwarta Strona Kryminału (Grupa Wydawnictwa Poznańskiego), Dom Wydawniczy REBIS, GW Foksal, Oficyna Wydawnicza Silver, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Dolnośląskie, Publicat S.A., Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo Skrzat i Wydawnictwo ZNAK.

Filmowcy zapoznają się z powieściami autorstwa Hani Czaban, Sławomira Gortycha, Ałbeny Grabowskiej, Izabeli Janiszewskiej, Olgi Mildyn, Pauliny Płatkowskiej, Anny Potyry, Pawła Rzewuskiego, Marty Sokołowskiej, Bartosza Szczygielskiego, Doroty Karaś i Małgorzaty Żarów.

Podczas targów wydawcy oraz agenci będą mogli nie tylko zaprezentować rekomendowaną przez Word2Picture książkę, ale i przedstawić pozostałe interesujące producentów tytuły, które dane wydawnictwo ma obecnie w ofercie. W ramach wydarzenia planowane jest również spotkanie indywidualne wydawców z producentami.

Wydawcy a producenci filmowi – szkolenie

Jak przeprowadzić udany pitching? Jak umiejętnie zaprezentować książkę i jakim językiem się posługiwać? Na co zwraca uwagę producent? Jaka jest rola wydawcy w procesie adaptacji książki? Podczas szkolenia, które odbyło się 23 marca, przedstawiciele wydawnictw mogli poznać tajniki produkcji filmowej bazującej na wykupionym od wydawców materiale literackim.

Z dwunastoma przedstawicielami wydawnictw spotkała się Joanna Szymańska, uznana producentka i producentka wykonawcza, dyrektorka programowa Atelier Scenariuszowego – największego w Polsce, całorocznego programu szkoleniowym dla scenarzystek i scenarzystów – oraz Iga Bałos, doktor nauk prawnych specjalizująca się w prawie własności intelektualnej oraz w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, mocno związana ze światem filmu.

Wydawcy usłyszeli podstawowe informacje o mechanizmach polskiego rynku audiowizualnego: jego strukturze, modelach finansowania i perspektywach rozwoju. Ponadto poznali firmy producenckie, które funkcjonują na rynku, oraz modele współpracy z nimi i dowiedzieli się, jak te modele zmieniały się w ciągu ostatnich dwóch lat – również za sprawą pandemii.

Na szkoleniu nie mogło zabraknąć spojrzenia na kwestie adaptacji z perspektywy praw autorskich. Wydawcy zostali zaznajomieni z optymalnym modelem współpracy wydawcy z autorem i producentem, poznali strukturę praw zależnych i praktyczne konsekwencje zezwoleń, licencji i przeniesienia praw autorskich w kontekście praw zależnych. Na koniec otrzymali wskazówki dotyczące tworzenia umowy zarówno między wydawnictwem a autorem, jak również między wydawnictwem a producentem.

Na koniec prowadzące przekazały praktyczną wiedzę o skutecznym pitchingu, czyli o tym, jak stworzyć udaną prezentację książki, by zainteresować nią potencjalnego inwestora – w tym przypadku producenta filmowego.

Wydawcy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce podczas wiosennego święta filmu, które odbędzie się w Krakowie już w maju. A na jesień spotkamy się na największym festiwalu literackim w Polsce, w ramach którego zaplanowano panele dyskusyjne, warsztaty scenopisarskie i case study ekranizacji książek.

Do zobaczenia w Krakowie!

 

Więcej informacji: http://conradfestival.pl/p/200,word2picture-edycja-2022

Masz pytania? Napisz do nas: word2picture@kbf.krakow.pl

Dwa Miasta Literatury UNESCO – Québec i Kraków po raz drugi połączyły siły, by stworzyć program rezydencjalny dla swoich pisarzy, poetów i tłumaczy. Efektem tej współpracy są miesięczne pobyty stypendialne, które zostaną zrealizowane w tym roku w obu miastach.

 

Podczas gdy pisarz z Kanady będzie gościć w Pałacu Potockich w Krakowie, wybrany autor z naszego miasta spędzi miesiąc w pokojach gościnnych Maison de la littérature (Domu Literatury) w Québecu.

– Współpraca Kraków–Québec cieszy nasz szczególnie, ponieważ wpisuje się w szerszy kontekst wymian rezydencjalnych i wspólnych projektów w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – podkreśla Elżbieta Foltyniak, koordynatorka programów rezydencjalnych Krakowa Miasta Literatury UNESCO. – Podobne, dwustronne wymiany realizujemy chociażby z Wrocławiem, który dołączył do Sieci w 2019 roku czy Angoulême, światową stolicą komiksu. To kluczowe, by dzięki naszym partnerstwom stwarzać nowe możliwości wsparcia pisarzy i pisarek, szczególnie tych związanych z Krakowem.

Québec Miasto Literatury UNESCO ogłasza nabór na rezydencję skierowaną do autorów i autorek mieszkających i tworzących w Krakowie. Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium jest posiadanie w dorobku co najmniej jednej publikacji. Organizatorzy pokrywają wszelkie koszty związane z pobytem (w tym koszty przelotu i zakwaterowania) oraz przewidują stypendium twórcze. Rezydent zostanie poproszony o stworzenie podczas pobytu krótkiego tekstu inspirowanego miastem Québec, który użyty zostanie w przyszłości do celów promocyjnych.

Miasto Québec – kolebka języka francuskiego w Ameryce Północnej – słynie z dynamizmu, kreatywności i żywej sceny literackiej, jest miejscem styku twórczości w językach francuskim i angielskim. Od dawna uwodzi pisarzy przybywających tu z daleka (Albert Camus, Charles Dickens, H.P. Lovecraft), jak i inspiruje rodzimych (Anne Hébert, Roger Lemelin, Jacques Poulin). Obecnie Québec może się pochwalić tworzącymi tu 250 autorami literatury pięknej oraz ponad setką domów wydawniczych i księgarń.

Pierwsza edycja wspólnej rezydencji dwóch Miast Literatury UNESCO odbyła się w 2019 roku. Wówczas Québec gościł Aleksandrę Zielińską, autorkę m.in. objętej patronatem KMLU książki Sorge. Kraków natomiast przywitał kanadyjskiego autora komiksów Philippe’a Girarda, który spędził listopad w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej.

Pobyt krakowskiego autora lub autorki w Québecu odbędzie się między 1 a 31 sierpnia 2022 roku. Warunki, które powinni spełniać kandydaci to:

 • posiadanie w swoim dorobku co najmniej jednej publikacji (książki, tomu poetyckiego, przekładu),
 • posiadanie związków z Krakowem,
 • podjęcie pracy nad nowym projektem literackim podczas rezydencji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Termin zgłoszeń: do 5 maja 2022 roku

Termin pobytu rezydencyjnego: 1–31 sierpnia 2022 roku

Jak aplikować?

Zgłoszenie zawierające:
formularz zgłoszeniowy,
– CV lub biogram,
– fragment autorskiego tekstu o długości do jednej strony A4
należy przesyłać w wyznaczonym terminie na adres: residencies@miastoliteratury.pl.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu: elzbieta.foltyniak@kbf.krakow.pl.

Wpisz szukaną frazę: