Tartu

Drugie co do wielkości miasto w Estonii stanowi jeden z prężniej rozwijających się ośrodków kulturowych. Tartu posiada  obszerne dziedzictwo, będąc jednocześnie miastem o bogatym współczesnym życiu literackim. Nazywane jest intelektualną stolicą Estonii.

Dużą rolę odgrywa założony XVII wieku Uniwersytet w Tartu. Oprócz tego, że skupia wybitnych badaczy i intelektualistów, jest głównym miejscem wydarzeń kulturalnych. Nie bez znaczenia jest również Estońskie Muzeum Literackie. Biblioteka Uniwersytetu w Tartu i biblioteki publiczne również pełnią funkcję ośrodków kulturalnych w mieście. Dysponują  ogromnymi zbiorami, oferują wspólne czytanie i spotkania z pisarzami.

Najgłośniejszym wydarzeniem związanym z literaturą, a odbywającym się w Tartu, jest Międzynarodowy Festiwal Literacki Prima Vista. Celem festiwalu jest promocja literatury rodzimej, ale również obcej, dlatego prowadzone są wówczas spotkania z pisarzami, prezentacje, wykłady. Oprócz tego odbywają się wtedy targi książki, koncerty i projekcie filmowe. Festiwal  autorów, wydawców i czytelników już od 2004 roku.

W mieście  działa również Estoński Związek Pisarzy i Estońskie Towarzystwo Literackie, w ramach których istnieje Dom Pisarzy Tartu. Z miejscowości tej wywodzi się jeden z najpopularniejszych współczesnych pisarzy – Jaan Kaplinski; poeta, filozof i krytyk, laureat w 2001 r. Nagrody Vilenicy, przyznawanej przez Związek Pisarzy Słoweńskich.

W 2015 r. wprowadzono konkurs na najlepszą pracę fikcyjną dla dzieci i młodzieży. Nagroda jest finansowana przez miasto i zostanie rozdania w Bibliotece Publicznej Tartu. Ciekawą inicjatywą jest również projekt mający na celu wprowadzić literaturę w miasto – fragmenty wierszy cytowane w autobusach i innych środkach komunikacji miejskiej. Opracowywany jest także przewodnik literacki po Tartu.

Rozwój miasta został wyznaczony w kilku kierunkach i sektorach, są to: promocja czytelnictwa, rozwój literackiej sceny z pomocą międzynarodowych instytucji, rozwój kreatywnego pisania, literaturoznawstwa i tłumaczenia, wsparcie życia literackiego w mieście. Nawyk czytania propagowany jest za pomocą programów edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli, systematycznych spotkań literackich w Tartu  i poprawy dostępnych nowych książek w bibliotekach. Scenę literacką miasta rozszerza się poprzez współpracę między różnymi instytucjami kulturalnymi, poprzez opracowywanie międzynarodowych wymian i zwiększanie skali Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Prima Vista. Rozwój w zakresie tłumaczeń, literaturoznawstwa i kreatywnego pisania odbywa się poprzez organizowanie kursów dotyczących pisania, programów edukacyjnych na uniwersytetach i ofertę staży dla studentów literatury. Szczególny nacisk w Tartu położony jest na ochronę swobody twórczej i wolności słowa, dlatego w ostatnich latach nasilone są badania nad kulturą ugrofińską w Muzeum Literatury. Miasto wspiera również pamięć o różnorodności kultury literackiej, dlatego prezentowane są inne obszary literatury w muzeach i podczas festiwali.