Óbidos

Óbidos to niewielkie miasteczko otoczone średniowiecznymi murami, położone około 80 km od Lizbony. Mimoniewielkiej powierzchni (142,17 km²) i niedużej liczby mieszkańców (11 tys.) znane jest na całym świecie za sprawą historycznych miejsc i międzynarodowych festiwali. Zostało również wpisane na  Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Miasto położone jest na wzgórzu, powstało jeszcze w czasach starożytnych za sprawą przybyłych na te tereny Celtów. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ‘oppidum’ oznaczającego osiedle obronne. W czasach imperium rzymskiego osadę zajęli Rzymianie, którzy założyli w tym miejscu obóz warowny. Wkraczający kolejno Maurowie przyczynili się do powstania potężnego zamku. Po walkach chrześcijan z dotychczasowymi osadnikami, w wyniku rekonkwisty, miasto przeszło w ręce króla Portugalii – Dionizego I, który podarował miejscowość w prezencie swojej przyszłej małżonce – Izabeli Aragońskiej. Na dalsze losy miasta złożyło się trzęsienie ziemi w 1755 r., które ostatecznie  zniszczyło osadę.

Jedne z najciekawszych atrakcji w regionie stanowią odbudowane obiekty historyczne, w których urządzono hotele (nazywane Pousada). To głównie w tych miejscach rekonstruuje się turnieje rycerskie, imprezy związane z obyczajowością średniowiecza i inne wydarzenia kulturowe mające przyciągnąć turystów z całego kraju. Oczywiście w miasteczku nie brakuje zabytków kościelnych – na placu św. Marii znajduje się kościół Santa Maria, niedaleko kościół św. Piotra, w którym widnieje ołtarz z pozłacanego drewna, oraz kościół Miłosierdzia z renesansową amboną. W Óbidos  funkcjonuje Muzeum Abílio de Mattos e Silva – dawny ratusz, sąd miejski i więzienie. W ostatnich latach muzeum zaadaptowane zostało na  dom prac artysty Abílio de Mattos e Silva – malarza i scenografa, który mimo że nie pochodził z Óbidos, to wychował się tutaj, a w latach późniejszych mieszkał z żoną Marią José Salavisa (projektantką wnętrz). W mieście znajduje się również Muzeum Miejskie – jedno z najbardziej znaczących budynków, który po przebudowie w XVIII w. otrzymała rodzina królewska, później został rezydencją malarza Eduardo Malty. Od 1977 r. jest własnością władz miejskich.

Óbidos może poszczycić się również bogatym dziedzictwem kulturowym. Miejscowość zasługuje na miano „miasta kobiet”, ponieważ oprócz tego, że w średniowieczu stanowiło głównie własność królowych, to później było kolebką portugalskiej malarki Josefy de Óbidos, a to jedna z nielicznych znanych artystek baroku.

To, z czego słynie niewielka kraina na północ od Lizbony, to także festiwale. Najgłośniejszy z nich to Międzynarodowy Festiwal Czekolady, na który zjeżdżają się entuzjaści i cukiernicy z całego świata. Wydarzenie to trwa kilka tygodni i co roku zmienia się motyw prowadzący, według którego chętni opracowują swoje wyroby.

Dowodem na udział w życiu kulturalnym miasta jest organizowany od 1996 r. SIPO Internacional Piano Master Classes & Festival. W tym czasie do Óbidos przyjeżdżają najwybitniejsi światowi kompozytorzy i muzycy. Festiwal cieszy się wsparciem finansowym i instytucjonalnym zarówno ze strony gminy  Óbidos, jak i ze strony portugalskiego ministerstwa kultury. Dodatkowo  otrzymuje dotacje od wielu sponsorów pozapaństwowych.

Festiwal średniowieczny to atrakcja świadcząca o pamięci mieszkańców o swoim dziedzictwie. Podczas tego festiwalu odtwarzany jest duch średniowiecznej Europy, rekonstrukcja dotyczy nie tylko pojedynków rycerskich, ale również zabaw dworskich i występów błaznów. Wszystko kończy się wspólnym posiłkiem rodem ze średniowiecznego miasteczka.

Chrześcijańskie korzenie miasta dają o sobie znać podczas tzw. Wielkiego Tygodnia. Przywoływane obrzędy pochodzą jeszcze z XVII wieku, kiedy po raz pierwszy świętowano w ten sposób – wychodząc na ulicę i przywołując mękę i śmierć Chrystusa na Krzyżu. Do dzisiaj mieszkańcy prezentują ceremonie religijne, ale obok  tego pojawia się dokładnie opracowany  program kulturalny wystaw i koncertów.