Bucheon

Bucheon zawdzięcza swoją literacką tradycję Byun Yeongrowi orz Chong Chi-yongowi, prekursorom koreańskiego nurtu nowej pooezji, których aktywność przypada na pierwszą połowę XX wieku. Ich twórczość zdobyła uznanie i rozgłos w całej Korei, trafiła nawet do szkolnych podręczników, co do dziś dla mieszkańców Bucheonu jest powodem do dumy. Zapoczątkowana przez nich tradycja literacka znalazła kontynuację w pisarstwie dziecięcym bardzo znanego w Korei Mok Il-sina oraz Yang Gui-ja, autorki napisanej po angielsku powieści A Distant and Beautiful Place, która uważana jest za szczytowe osiągnięcie koreańskiej literatury lat ‘80.

Jednen z istotnych epizodów literackiej historii Bucheonu wiąże się z amerykańską laureatką Nagrody Nobla, Pearl Buck. Po zakończeniu wojny w Korei pisarka przyjechała do Bucheonu, aby otworzyć sierociniec dla dzieci amerykańskich żołnierzy. W konsekwencji, opierając się o swoje obserwacje i doświadczenia, poświęciła Korei swoją książkę pt. Ta trzcina żyje. Nagroda Pearl Buck, ufundowana w 2008 r. i upamiętniająca przywiązanie autorki do Bucheonu, zostanie wkrótce poszerzona i będzie stanowić międzynarodowe wyróżnienie dla pisarzy tworzących w diasporze.

Bucheon jest znany na całym świecie ze świetnie rozwiniętej sieci publicznych bibliotek. Jednym z innowacyjnych rozwiązań jest uruchomiony w 2000 r. system darmowego dostarczania książek: każdy mieszkaniec może zamówić dowolną książkę, która zostanie dostarczona do biblioteki najbliżej jego domu lub, w przypadku osób starszych bądź niepełnosprawnych, bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Biblioteki są również operatorami wielu programów edukacyjnych, włącznie z kursami kreatywnego pisania, na potrzeby których na stałe zatrudniani są wykładowcy i koordynatorzy. Do ich obowiązków należą również domowe wizyty u uczestniczących w kursach dzieci i służenie im czytelniczą radą.

Miasto słynie ze swoich inicjatyw związanych z przemysłem komiksu i animacji. W Bucheonie odbywa się kilka dużych poświęconych tym dziedzinom festiwali, jak Bucheon International Comics Festival, Bucheon International Animation Festival czy Bucheon International Fantastic Film Festival, podczas których mają miejsce konferencje, seminaria i warsztaty kreatywne. Ponadto, festiwalowi komiksu towarzyszy Koreański Międzynarodowy Rynek Komiksowy, program wspierający twórców i sprzedawców komiksów z całego świata. Oprócz tego w Bucheonie odbywają się też inne związane z komiksem wydarzenia, takie jak: Global Webtoon International Conference czy Korea-China Comics Content Forum.

Bucheon jest również organizatorem kilku szeroko zakrojonych festiwali literackich. Największy z nich, Suju Literary Festival (nazwany za twórczym pseudonimem Byun Yengro – Suju), składa się z konkursu poetyckiego oraz różnego rodzaju wydarzeń, takich jak Suju Youth Literary Contest, Suju Literary Symposium czy Suju Byun Yengro Night (wieczór poezji, na którym prezentowana jest również krytyka literacka). Inny z festiwali, Pearl Buck Festival, upamiętnia amerykańską noblistkę, która zapisała się w annałach literackich Bucheonu. Podczas festiwalu wręczane są nagrody jej imienia: jedna za twórczość literacką (Pearl Buck Literary Award), druga za działalność społeczną (Pearl Buck Social Service Award). Bucheon jest także gospodarzem szeregu inicjatyw, które mają na celu podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze wśród lokalnej społeczności, np. Festiwalu Młodego Teatru (Youth Theatre Festival), licznych konkursów poetyckich i eseistycznych czy festiwali bibliotek.

W Bucheonie działają dwie organizacje skupiające w swoich strukturach pisarzy i ludzi związanych z literaturą: Bucheon Writers Association oraz Boksagol Literary Society. Ponadto miasto posiada ponad 20 aktywnych grup literackich, publikujących w lokalnych czasopismach literackich “Bucheon Literature”, “Bucheon Literature Circle” oraz “Bucheon Writers”. Ich członkowie organizują w mieście festiwale, konkursy, spotkania autorskie, wieczory poetyckie oraz wystawy, a także w ścisłej współpracy z lokalną społecznością przyznają nagrody literackie. Wciąż żywa i rozwijająca się tradycja literacka cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Bucheonu i jest dla nich źródłem wielkiej dumy