Bagdad

Jedno z największych miast na Bliskim Wschodzie, stolica Iraku – Bagdad – ma 7 milionów mieszkańców. Od dawna pełni funkcję centrum życia kulturalnego w świecie arabskim.

Ważną instytucją działającą na terenie miasta jest Muzeum Iraku, powstałe w 1923 r., zawierające istotne wykopaliska archeologiczne jeszcze ze starożytnej Mezopotamii. Narodowe Muzeum Sztuki Współczesnej funkcjonujące od 1962 r. posiada w swoich zbiorach stałą kolekcję malarstwa, rzeźby, ceramiki, autorstwa irackich artystów. Kilka najważniejszych meczetów i sanktuariów znajduje się w Bagdadzie, jest to np. Mūsā al-Kāẓim and Muḥammad al-Jawād. W każdym z tych budynków znajduje się obszerna biblioteka. Przybywają do nich liczni pielgrzymi. W mieście zlokalizowany jest  także Teatr Narodowy. Do 1990 r. posiadał bogatszą ofertę kulturalną wyposażoną w regularne spektakle, koncerty i spotkania, od jakiegoś czasu jednak pozostaje głównie miejscem prezentacji teatru tańca i irackiego folkloru. Co roku w październiku odbywają się Międzynarodowe Targi Bagdadu i obejmują projekcje filmowe, spektakle teatralne i inne działania kulturalne.

Oprócz tego, że miasto to  jest miejscem wielu muzeów i teatrów, skupia również sieć bibliotek. Powstały one przy sanktuariach i meczetach, najważniejszą jednak jest Biblioteka Narodowa. Osobno funkcjonuje także biblioteka narodowa dla dzieci. Biblioteki w Bagdadzie są miejscem zbiorów, ale też salą spotkań, wykładów, sympozjów i zjazdów naukowych.

Powstała tu  także pierwsza i być może najważniejsza z akademii arabskich Bajt al-Hikma (Dom Mądrości), została założona w 830 r. Była najważniejszym ośrodkiem tłumaczeniowym na Bliskim Wschodzie w IX i X w. W ośrodku znajdowały się zbiory tłumaczeń  z różnych języków (syryjskiego, greckiego, perskiego), łącznie stanowiły o tym, że Dom Mądrości był największym księgozbiorem w XI w. W 1258 r. miasto zostało zajęte przez Mongołów, a akademia zniszczona.

W 2010 r. arabski został jednym z języków Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od tamtego czasu obchodzone jest święto Dnia Języka Arabskiego. Powołano również Międzynarodową Konferencję Tłumaczenia.

Jednym z najbardziej znaczących pisarzy irackich był Abu Tajjib Al-Mutanabbi, żyjący w X wieku, znany jako przedstawiciel neoklasycyzmu w poezji arabskiej. Zasłynął z pięknego stylu pełnego arabskich archaizmów i porównań poetyckich. Jego utwór przetłumaczył na język polski Adam Mickiewicz. Nazik al-Mala’ika to z kolei poetka urodzona w latach 20. XX wieku. Debiutowała zbiorem poezji „Kochankowie z Nocy” w 1947 r. Pochodziła z liberalnej rodziny bagdadzkiej, cześć życia spędziła w USA. Zmarła na początku XXI wieku. Jamil Sidqi al-Zahawi, Abdul Ghani bin Ma’ruf al Rusafi i Muhammad Mahdi Al-Jawahiri to także współcześni pisarze, każdy z nich przyczynił się do szerzenia kultury irackiej, a ponadto znani byli ze swojej walki o prawa kobiet i wolność słowa.