ENGAGE! YOUNG PRODUCERS (Słowo w słowo)

CO? Warsztaty literackie

DLA KOGO? Dla licealistów z krakowskich szkół średnich

KIEDY?: listopad – czerwiec 2018

Engage! Young Producers to międzynarodowy projekt edukacyjny ukierunkowany na promowanie zaangażowanego uczestnictwa młodzieży w życie literackie i kulturalne, pojmowanego jako środek do kształtowania umiejętności krytycznego myślenia oraz lepszego rozumienia wielokulturowej rzeczywistości. Głównym adresatem projektu jest młodzież licealna (między 16 a 19 rokiem życia), zwłaszcza ta z utrudnionym dostępem do kultury, a także wszelkie lokalne organizacje i instytucje kulturalne, których działalność wiąże się z literaturą. Engage! odbywa się jednocześnie w kilku europejskich miastach (Barcelona, Norwich, Vaxjo, Kraków), a każde z nich przy wsparciu szkół średnich, bibliotek i instytucji kultury, opracowuje własny, przystosowany do lokalnych warunków i potrzeb program, aby jak najlepiej zrealizować ogólne założenia całego projektu Engage!

Słowo w słowo. Poetry is my language to realizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w ramach Engage! Young Producers roczny program edukacyjny, którego głównym celem jest zbudowanie wśród młodzieży licealnej silnego przekonania, że ich rola w kulturze nie musi ograniczać się do biernego uczestnictwa, ponieważ mogą ją współtworzyć i kształtować. Dlatego Słowo w słowo ma na celu nie tylko zaangażowanie młodych ludzi w życie literackie, ale także zaznajomienie ich z nową poezją i różnorodnymi formami ekspresji, jak slam, poezja performatywna czy rap. Program koncentruje się na słowie – pisanym, mówionym, recytowanym czy rapowanym – jako podstawowym narzędziu ekspresji. Ma na celu przekonać młodzież o sile, jaką za sobą niesie słowo, zapewnić o tym, że można się z nim zaprzyjaźnić i wykorzystać do tego, aby obwieścić światu coś istotnego. Poetry is my language ma nauczyć młodych ludzi zaufania do słowa i jednocześnie do samych siebie, pokazać im, że potrzeba wyrażania własnych myśli i emocji jest ważna, a ich głos ma znaczenie.

Uczniowie od listopada do maja uczestniczyć będą w serii warsztatów poetyckich, gdzie pod okiem poetów, krytyków literackich i raperów (także z zagranicy) będą uczyć się, jak świadomie wyrażać siebie poprzez słowo, rozwijać swój warsztat oraz szlifować umiejętności. Program zakłada także szereg prowadzonych przez pracowników kultury warsztatów, na których młodzież nauczy się, jak zaprogramować i zorganizować wydarzenia artystyczne. Finałem projektu Słowo w słowo. Poetry is my language będą samodzielnie zaprogramowane i zorganizowane przez jego uczestników wydarzenia, które staną się częścią programu OFF Miłosza, pasma festiwalu Miłosza, promującego młodych twórców i nowatorskie formy ekspresji poetyckiej.