Program Rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Program rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO skierowany jest do młodych pisarzy i wschodzących talentów z Miast Literatury UNESCO na całym świecie. Program wyrósł z głębokiego przekonania, że Sieć stwarza doskonałe możliwości rozwoju połączeń i kontaktów, promuje mobilność i umożliwia profesjonalizację pisarzy. Celami programu są: promowanie Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, stworzenie szansy dla pisarzy do zaprezentowania ich pracy środkowoeuropejskiej publiczności, wspieranie większej różnorodności w polskim i środkowoeuropejskim środowisku literackim oraz umożliwienie lokalnym twórcom nawiązania kontaktów z zagranicznymi pisarzami.

Program Rezydencjalny jest kluczowym punktem strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO, realizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, który wypełnia priorytet wzmacniania międzynarodowej współpracy w polu kultury i przemysłów kreatywnych.

Co oferujemy:

Miesięczne lub dwumiesięczne pobyty w Willi Decjusza (oficjalny partner projektu), która wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu międzynarodowych rezydencji, takich jak: Wyszehradzka Rezydencja Literacka i program rezydencjalny ICORN.

Oferujemy również stypendium w wysokości 2500 zł brutto oraz pokrycie kosztów podróży z i do Krakowa. Krakowskie Biuro Festiwalowe gwarantuje gościom możliwość uczestnictwa w literackim życiu miasta i wsparcie w zakresie promocji ich twórczości w Polsce.

Kryteria:

  • rezydencja przeznaczona jest dla pisarzy z Miast Literatury UNESCO pomiędzy 25. a 45. rokiem życia
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • co najmniej jedna opublikowana książka (beletrystyka lub non-fiction), scenariusz (filmowy lub teatralny) lub dzieło przekładowe (tłumaczenie na język polski)
  • rezydenci zostaną podczas swojego pobytu poproszeni o napisanie tekstu (literackiego lub reportażowego) ukazującego Kraków z jego perspektywy; tekst (6000-11000 znaków ze spacjami) będzie użyty w przyszłości w celach promocyjnych lub zostanie opublikowany w większym zbiorze
  • zainteresowanie specyfiką Europy Środkowej
  • gotowość do uczestnictwa w życiu literackim Krakowa: wydarzeniach, spotkaniach promocyjnych, wywiadach, festiwalach
  • praca nad własnym projektem literackim w czasie rezydencji

Dotychczasowi stypendyści:

2017: Brynjar Jóhannesson (Reykjavik), Sarah Stewart (Edynburg), Sarah Herman (Norwich)

2018 edycja letnia:Grigory Semenchuk (Lwów), Hera Lindsay Bird (Wellington), Mark Pajak (Manchester)
2018 edycja jesienna: Louis Klee (Melbourne), Nuria Añó (Barcelona)

Nabór na rezydencje w 2019r. ogłoszony zostanie jesienią.