Wojciech Nowicki

Ur. 1968. Jest pisarzem, kuratorem wystaw fotograficznych i recenzentem kulinarnym. Jego książka Dno oka. Eseje o fotografii (2010) znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2011. Wydane w 2013 roku Salki otrzymały Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii „Esej”. Opublikował także m.in. Odbicie (2015) i Cieśniny (2019) oraz monografie fotograficzne, w tym: Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu (2012) czy Zofia Rydet. Zapis socjologiczny (2017). Jego książka Tuż obok wydana wspólnie z Muzeum Etnograficznym (2018) została nominowana do Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry 2018, a książka Cieśniny otrzymała nominację do Nagrody Literackiej im. Jana Michalskiego oraz do Nagrody Literackiej Gdynia. Nominowany za całokształt twórczości do Nagrody Literackiej im. Juliana Tuwima (2019). Mieszka w Krakowie.

Fot. Adam Golec