Ryszard Wojnakowski

Ur. 1956. Ukończył germanistykę i skandynawistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 40 lat związany z Krakowem. W latach 1983-1993 redaktor Wydawnictwa Literackiego. Przełożył ponad sto książek, m.in Goethego, Musila, Bubera, Bölla czy Remarque’a. Od 2000 roku wydaje dwujęzyczną serię współczesnej poezji austriackiej. Laureat m.in. nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich, nagrody „Literatury na Świecie” oraz Nagrody im. Karla Dedeciusa za całokształt twórczości translatorskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem honorowym Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Współpracownik krakowskich czasopism kulturalnych i literackich, od „Życia Literackiego” i „Przekroju” po „Tygodnik Powszechny” i „Czas Literatury”. Animator wydarzeń kulturalnych i literackich głównie w porozumieniu z Goethe-Institut w Krakowie, Austriackim Forum Kultury, Fundacją Pro Helvetia oraz Willą Decjusza.