Maria Karpińska

Ur. 1988. Absolwentka Wydziału „Artes Liberales” na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2011-2012 współpracowała z kwartalnikiem „Res Publica Nowa”, od 2013 roku na stałe związana z miesięcznikiem „Nowe Książki”. W 2014 roku otrzymała stypendium rządu włoskiego na badania naukowe dotyczące związku literatury i narracyjnego budowania tożsamości prowadzone na Università di Pisa, zaś w 2015 – stypendium z Funduszu Promocji Twórczości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie cyklu opowiadań. W tym samym roku uczestniczyła w Czarnych Warsztatach Pisania Prozą oraz w Kursie Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO. Jej artykuły, opowiadania, recenzje literackie i operowe były publikowane m.in. w: „Res Publice Nowej”, „Czasie Kultury”, „Teatrze”, „Małej Kulturze Współczesnej”, „Znaku”, „Nowych Książkach”, „Twórczości” i na przekroj.pl. W 2020 roku ukazał się jej debiut książkowy pod tytułem Żywopłoty (Wydawnictwo W.A.B., seria „Archipelagi”).

Fot. Jędrzej Sokołowski