Maciej Piotr Prus

Dziennikarz, literat, animator kultury. Był redaktorem periodyku „Bez Dekretu” wychodzącego poza cenzurą w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia , redaktorem wydawanego w Paryżu miesięcznika „Kontakt”, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Playboy” i miesięcznika „Max”, redaktorem naczelnym tygodnika „Przekrój”. Opublikował tomy poezji Zacieranie śladów (1978), Czy ktoś o nie pytał? (1996) oraz prozę Błędnik (2003), Kukły (2005), Wyznania właściciela klubu Piękny Pies (2009), Przyducha (2017). Mieszka w Krakowie.

Fot. Andrzej Pilichowski-Ragno