Jakub Woynarowski

Ur. 1982. Absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Interdyscyplinarny artysta, designer i niezależny kurator. Współtwórca książek z pogranicza teorii i praktyki wizualnej (Wunderkamera, Corpus Delicti). Autor projektu artystycznego wystawy w Pawilonie Polskim na 14. Biennale Architektury w Wenecji. Współpracował m. in. z Muzeum Sztuki w Łodzi, Instytutem Architektury, Krytyką Polityczną, MFF Nowe Horyzonty, Festiwalem Conrada. Współpracuje z Korporacją Ha!art jako redaktor serii „Literatura wizualna”. Mieszka i pracuje w Krakowie.