Søren Gauger, Rzeczy niewysłowione (Wydawnictwo Nisza)

Psychoanaliza jest chorobą, która stara się leczyć;
antropologia jest dzikością, która stara się badać;
literatura jest szaleństwem, które stara się opisać.
Przynajmniej w tej książce.
– Jan Gondowicz

Opowiadam w ten sposób, powiedziała, bo wszystko, co ci opowiadam, jest prawdą. Takie dictum brzmi jak zatrzaśnięcie wieka trumny danej kultury. Wzorcem, powtarzanym przez każdą cywilizację w fazie jej głębokiego schyłku, jest wierność tak zwanym faktom (tu: prawdzie) w całej ich bezwartościowości, na czym tracą wynalazczość, kreatywność i rozwój. Takie nastawienie jest pewną oznaką zupełnej martwoty danej cywilizacji. (fragment książki)

Søren Gauger
Rzeczy niewysłowione
Data premiery: 13.08.2020
Wydawnictwo Nisza