Łukasz Tomasz Sroka, Człowiek sukcesu w państwie sukcesów (Wydawnictwo Naukowe UP Kraków)

Postacią pierwszoplanową książki jest Marcel Goldman, krakowianin, który w niezwykłych okolicznościach przeżył Holokaust, a po II wojnie światowej zamieszkał w Izraelu i zajął znaczące miejsce w bankowości. Na kanwie jego życia i dokonań zawodowych opisana została historia Izraela, od chwili proklamacji niepodległości państwa aż do czasów najnowszych. Czytelnik z bliska przygląda się imponującej karierze człowieka, który w krótkim czasie został najmłodszym w Izraelu bankierem, prowadzącym samodzielną placówkę banku. W kolejnych latach zajmował ważne stanowiska w sektorze bankowości prywatnej. Wielki talent i determinacja Marcela Goldmana w budowie pomyślności własnej rodziny oraz kierowanych przez niego instytucji pozwalają dokładnie wyjaśnić, w jaki sposób kilka dekad od powstania Izrael zaczął odnosić podziwiane w świecie sukcesy w dziedzinie gospodarki, nauki, techniki, kultury i wielu innych.

Łukasz Tomasz Sroka
Człowiek sukcesu w państwie sukcesów. Biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie
Premiera: 24.10.2019
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków