ELŻBIETA ZECHENTER-SPŁAWIŃSKA, KOT MONIKI (KRAKOWSKA BIBLIOTEKA STOWARZYSZENIA PISARZY POLSKICH)

Nowy tom poetycki Elżbiety Zechenter-Spławińskiej pt. Kot Moniki ukazuje kondycję poetki w różnych, zmiennych i ciekawych perspektywach. Czynnikiem nadrzędnym wpływającym na kształt i wymiary poetyckiej świadomości jest czas. Poetka po raz kolejny urządza swój dom wyobraźni, zawieszając subtelne obrazy między innymi na myślach Montaigne’a oraz odwiecznych archetypach, jak choćby tym ukrytym w micie o Tantalu. Tym samym czytelnik zostaje wprowadzony – w poetyckim oczywiście trybie- w biografię autorki, w jej interakcje z ludźmi rodziną, przyjaciółmi.

Wiersze przerywane są prozą poetycką, jednoznaczne aluzje do osób wymieniane są na zamazane przypomnienia dzieciństwa i domu rodzinnego. Uważny czytelnik, a także krytyk, znajdzie w tym tomiku emocjonalne sprawozdania przeżyć, które miały miejsce w określonej formacji i w określonych czasach.

Elżbieta Zechenter-Spławińska
Kot Moniki
Premiera: 19.11.2019
Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich