Elżbieta Wojnarowska, Światoodczucie (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków)

„Co porządkuje cały ten zbiór? Otóż, jak mówi tytuł, światoodczucie właśnie. Każdy z bohaterów odczuwa świat na swój własny, niepowtarzalny sposób. A suma tych odczuć – dając nam przenikliwy i poruszający obraz świata. Nie tylko zewnętrznego, tego znanego nam i dostępnego każdemu (…), ale przede wszystkim, co tak szczególnie tu istotne – przenikający się z nim w jedno świat wewnętrzny, składający się z indywidualnych, cząstkowych, osobistych światów. W jeden wielki duchowy świat wewnętrzny nas – jako zbiorowości ludzi.”

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO, realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Elżbieta Wojnarowska
Światoodczucie
Data premiery: 07.11.2020
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków