Wojewódzka Biblioteka Publiczna

Centralną instytucją książki i życia literackiego w Krakowie i regionie jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. WBP w Krakowie gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, a także sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce. W swoich zasobach biblioteka ma blisko 500 000 jednostek inwentarzowych, prowadzi ponadto Małopolską Bibliotekę Cyfrową, w której w postaci cyfrowej znajduje się prawie 80 000 pozycji. Od 2005 roku koordynuje działalność Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działających w całym regionie. Biblioteka ma bogaty program promocji kultury i czytelnictwa, organizuje m.in. szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, konkursy literackie, wystawy, akcje bookcrossingowe, samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi. (m.in. Małopolski Konkurs Pięknego Czytania, akcja Książka za książkę, Małopolskie Dni Książki Książka i Roża). Biblioteka prowadzi Strefę Bibliopatów, w której można się dowolnie wymieniać książkami. Już od trzech lat w WBP w Krakowie działa Małopolskie Studio Komiksu i organizowany jest coroczny Krakowski Festiwal Komiksu. Oferta Biblioteki adresowana jest do rożnych grup użytkowników, są to zarówno zajęcia dla dzieci i młodzieży jak i te organizowane w ramach S@S (Szkoła @ktywnego Seniora).

Od jesieni 2012 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki działają Arteteka i Biblioteka Sztuki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ich zasoby i usługi zorientowane są przede wszystkim na związki ze sztuką.