FUNDUSZE I GRANTY

ViVaVostok – w niemieckojęzycznym regionie Europy niewiele wie się o współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży, tworzonej w centralnej i wschodniej Europie. ViVaVostok otwiera drzwi najlepszym autorom, aby mogli zaprezentować swoje dzieła  w niemieckojęzycznym obszarze językowym. Celem projektu jest wsparcie dla innowacyjnych organizatorów eventów poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży wraz z pomocą finansową, aby mogli prezentować publiczności tego rodzaju twórczość z środkowej i wschodniej Europy.k ViVaVostok zaprasza młodych czytelników do zanurzenia się w obce im światy, spotkania z autorami tworzącymi w innych językach oraz wejścia w magiczną sferę literackiej wyobraźni. Celem projektu jest także publikowanie tych dzieł w języku niemieckim.

Więcej informacji

 

Tandem Europe – Tandem Europe wspiera 30 pionierskich managerów kultury ze wszystkich 28 krajów UE, aby mogli wejść na kolejny strategiczny poziom. Program wesprze ich organizacje w zbudowaniu nowych kanałów strategicznej współpracy z kreatywnymi umysłami z zagranicy.  Tandem Europe jest przeznaczony dla ludzi, którzy pracują nad kreatywnymi rozwiązaniami w społecznych innowacjach w Unii Europejskiej, stymuluje strategiczne myślenie w rewitalizacji organizacji kulturalnych, pomaga tworzyć i utrzymywać innowacyjne efekty w różnych sektorach i dyscyplinach, a także eksploruje kreatywne rozwiązania dla współczesnych wyzwań w naszych społeczeństwach.

Więcej informacji

 

Supporting Travel for Engaged Partneships (STEP) Granty podróżnicze STEP wspierają kreatywnych i krytycznych pracowników kultury podróżujących po Europie i jej sąsiadach, aby rozwijać społeczną solidarność, równość i sprawiedliwość.

Więcej informacji

 

Fundusz Wyszehradzki – Celem funduszu jest ułatwienie i promocja rozwoju bliższej współpracy pomiędzy mieszkańcami i instytucjami państw Grupy Wyszehradzkiej oraz innych krajów, zwłaszcza Zachodnich Bałkanów oraz wschodnich regionów partnerskich. Fundusz posiada kilka programów grantowych, przyznaje indywidualne stypendia i rezydencje artystyczne.

Więcej informacji

 

Creative Europe Programme – Creative Europe wspiera projekty współpracy międzynarodowej między kulturalnymi i kreatywnymi organizacjami z różnych krajów, które biorą udział w programie. Jego celem jest poprawa dostępu do europejskiej kultury oraz promocja innowacji i kreatywności.

Więcej informacji

 

The Foundation for Polish-German Cooperation – fundacja oferująca pomoc finansową projektom polsko-niemieckim.

Więcej informacji

 

British Council brytyjska organizacja działająca międzynarodowa i wspierająca stosunki kulturalne (także wymianę doświadczeń między artystami) oraz szanse edukacyjne.

Więcej informacji

 

UK Research Councils – organizacja, która ma na celu wspieranie współpracy międzynarodowej poprzez inicjowanie rozwoju długofalowych stosunków pomiędzy badaczami z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów.

Więcej informacji

 

Speculative Literature Foundation – organizacja non-profit służąca społeczności zogniskowanej wokół literatury spekulatywnej (science-fiction, fantasy, horror). Jej celem jest pomoc młodym obiecującym pisarzom, wsparcie dla pisarzy o ugruntowanej pozycji, ułatwianie pracy i poprawa jakości prasy literackiej oraz promocja literatury spekulatywnej wśród międzynarodowej publiczności.

Więcej informacji

 

Jan Michalski Foundation – misją fundacji jest wspieranie twórczości literackiej i czytelnictwa poprzez szereg inicjatyw oraz aktywności. Fundacja promuje i wspiera projekty literackie, przede wszystkim poprzez pomoc finansową.

Więcej informacji

 

PACCAR Foundation – PACCARprzeznaczył 200 milionów dolarów na granty w dziedzinie edukacji, służby socjalnej oraz sztuki.

Więcej informacji

 

Nordic Culture Point (NCP) – NCP wspiera wysokojakościowe projekty kulturalne i artystyczne, które przyczyniają się do rozwoju nordyckiej kultury poprzez współpracę, mobilność, a także pomoc przy rezydencjach artystycznych.

Więcej informacji

 

The Know-how Exchange Programme (KEP) program będący instrumentem wspierania projektów i programów skupionych na wymianie know-how oraz najlepszych praktyk pomiędzy Unią Europejską a nie należącymi do niej państwami członkowskimi Central European Initiatives.

Więcej informacji

 

Mobility First! – program prowadzony przez Asia-Europe Foundation (ASEF), wspierający podróże artystów i pracowników kulturalnych pomiędzy Azją a Europą.

Więcej informacji

 

The Creative ForceProgramme – program Instytutu Szwedzkiego, który finansuje inicjatywy współpracy pomiędzy szwedzkimi i międzynarodowymi organizacjami. Nagradzane projekty powinny mieć na celu wzmacnianie demokracji i wolności ekspresji w Afryce, na Bliskim Wschodzie, Północnej Afryce, Wschodniej Europie, Turcji oraz Rosji.

Więcej informacji

 

UNESCO International Fund for the Promotion of Culture – UNESCO realizuje kilka programów pomocy finansowej dla inicjatyw związanych z danymi dziedzinami, aktywnościami oraz grupami targetowym. Międzynarodowy Fundusz Na Rzecz Promocji Kultury to jedyny fundusz UNESCO w polu kultury, który jest skierowany bezpośrednio do konkretnych jednostek, zwłaszcza artystów i twórców.

Więcej informacji